<<
>>

Висновки

Вище наведені слова Ісуса Христа, якими завершився наш попередній розділ, водночас хай будуть своєрідною "червоною ниткою", яка проходитиме також і через усі наші висновки, і загалом через усе життя кожної побожної людини, бо це не просто слова-застереження, а це невідворотнє майбутнє, яке очікує кожну людину, незалежно від того, яку віру вона сповідує чи є атеїстом, і наскільки відповідально вона усе це усвідомлює.

Понад те, Г.Щокін справедливо наголошує, як ми вже згадували, що "згідно до синергетичної теорії, в особливих станах нерівноваги соціальної системи (як, наприклад, сучасний період) дії кожної окремої людини можуть впливати на макросоціальні процеси, що накладає на кожного сучасного діяча величезну відповідальність за долю всієї соціальної системи, усього людства"! Якщо ж ще дехто сумнівається у справедливості подібних фундаментальних узагальнень, то запропонуємо їм суть закону автосинхронізації, поданого ще одним подвижником Бога й України, доктором технічних наук, професором, академіком, директором Книжкової палати України, першим заступником Голови Української Консервативної партії Миколою Івановичем Сенченком у його найновішій книзі "Четверта світова.

Інформаційно-психологічна війна" (2006), доповідь котрого, до речі, з аналогічною назвою відкривала цьогорічну вже У Всесвітню наукову конференцію "Діалог цивілізацій, Чи четверта світова війна" в МАУП 25 травня 2006 р.Б.

"В інформаційних війнах, що ведуться в рамках великих систем, а суспільство - це велика система, діють певні закони, знання яких дає можливість суттєво впливати на функціонування такої суперсистеми, - наголошує М.Сенченко. - Один із таких законів - закон автосинхронізації. Суть його полягає в тому, що коли певна кількість елементів суперсистеми починає діяти синхронно в одному напрямі, тоді й усі інші елементи починають діяти у цьому ж напрямі.

Ще жерці давнього Єгипту помітили, що світлячки в долині річки Ніл блимають то хаотично, то синхронно. Все залежить від кількості тих, що починають миготіти. Критична маса елементів становить 5 відсотків у спокійному режимі функціонування системи і 1-2 відсотки у стані збурення. Тому якщо в суспільстві є соціальна спільнота, яка становить один відсоток населення і здатна діяти за єдиною командою, тоді все суспільство можна скерувати діяти в потрібному напрямі"! [136,с.58-59].

Ми ще повернемося до цього закону автосинхронізації і його можливого практичного втілення українськими патріотами заради врятування титульної української нації та її остаточної перемоги над чужоземними окупантами, які сьогодні ведуть проти українців зокрема і слов’ян загалом інформаційно-психологічну та економічну війну. Таким чином, щоби утворити критичну масу свідомих українських патріотів, яка становила хоча би 1-2 відсотки населення у теперішньому стані збудження українського суспільства, насамперед потрібно донести Словом, відкрити Правду про сьогоднішній реальний стан речей. Власне, ми повертаємося до першопричини і до першорушія всього сущого у Всесвіті - до Слова. І тепер ще більш зрозумілішою видається нам біблійна аксіома, висловлена у фундаментальній фразі св.апостола Іоана: "Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього..." (Ів.1:1-3). Ісус Христос підтвердив цю поки що не до кінця усвідомлену фундаментальну значущість правдивого слова: "...і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить!" (Ів. 8:32). Зрештою, про це наголошує і сучасний Христовий апостол Йосип Тереля: "Кожен послідовник доктрини світла, яка виступає під іменем Христа, повинен усвідомити собі, що Слово Боже творить увесь змисл світу і що це не є якась химерна ідея, а Дійсна субстаціональна сила, яка обіймає і направляє все земне життя..."

Цю фундаментальну аксіому світобудови, переломлену через призму зболеного синівського серця за гірку долю багатостраждальної Вітчизни, характерно, вельми образно передав український Пророк Тарас Шевченко: "Я на сторожі біля них поставлю Слово!.." І справді, одухотворене, побожне слово нашого Пророка свого часу таки здійснило, здавалося б, неможливе і розбудило століттями підступно заколихувану чужоземними окупантами українську націю з летаргічного сну.

Тому ми твердо переконані, що сучасним подвижникам з Божою допомогою також одухотвореним Словом вдасться розбудити українців, слов’ян та й загалом усі народи колишньої єврейсько-більшовицької імперії СРСР, котрих різного гатунку сіоністи й інтернаціоналісти заколихували комуністичними байками, а тепер - вони ж - заколихують ще підступніше демократично-глобалістськими казками та міфами!

Задумаймось, чому цьогорічна У Всесвітня конференція проходила під такою незвичайно-застережливою назвою "Діалог цивілізацій, Чи четверта світова війна"? Та це ж проти нас, українців, усіх слов’ян та інших народів колишнього СРСР і усіх мусульманських народів ведеться неоголошена – і у тому її найбільша підступність! - Четверта світова війна. Війна поки що інформаційно-психологічна, економічна, у якій використовуються зовсім нетрадиційні види зброї, але яка вже, на жаль, забрала на той світ лише близько п’яти (!) мільйонів українців!

Але сіоністи з яничарами прикладають максимум зусиль, таємними каналами перекидають шалені кошти, щоби розпалити, окрім того, вже і справжню війну на самознищення між Росією та Білоруссю, з одного боку, і Україною, Грузією та іншими т.зв "кольоровими демократіями" - васалами США й Ізраїлю - з іншого боку!

Саме у донесенні правдивого, одухотвореного Слова про головне призначення, про місію Руси-України - нащадків Святої Трійці (яка особливої відповідальності та значущості набирає у наш жорстокий час Четвертої світової війни!) до якнайширшого загалу українців в теоретичному аспекті і пробудження з них до активних націозахисних дій хоча би 1-2 відсотків українців у практичному аспекті і полягає чи не найголовніше завдання нашого дослідження. Для кращої ясності вважаємо за необхідне зробити відносний розподіл основних аспектів наших висновків.

1)

<< | >>
Источник: Кухарський В.М.. Українці, чи богообрані ми? або Місія Руси-України - нащадків Святої Трійці. 2008

Еще по теме Висновки:

 1. §3. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
 2. § 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
 3. Висновки
 4. висновки
 5. Висновки до другого розділу
 6. Висновки до розділу 4
 7. Висновки до розділу 3
 8. Висновки до розділу 2
 9. Висновки до розділу 1
 10. Висновки до першого розділу
 11. Висновки до третього розділу
 12. Висновки по розділу для України
 13. Висновки по розділу для України
 14. Висновки по розділу для України