<<
>>

4.1.2 Умови видачі ліцензії

Органом ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, в тому числі і торгівлі цінними паперами, є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

Загальна процедура ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку встановлена у спеціальному нормативному акті – «Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» (далі – Порядок ліцензування).

Строк дії ліцензії – 5 (п’ять) років. За видачу ліцензії справляється плата, розмір якої залежить від виду діяльності, яка спрямовується до Державного бюджету України (Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 802 «Про встановлення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу»).

Ліцензія (копія ліцензії) є чинною до закінчення строку дії ліцензії, крім випадків визнання її недійсною або набуття чинності рішенням про її анулювання.

Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, створена у формі господарського товариства, згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, законами України) подає до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії та документи, вичерпний перелік яких встановлений Порядком ліцензування. Цим документом також встановлено вимоги до оформлення документів, їх засвідчення, строки розгляду документів та прийняття рішення за наслідками розгляду заяви.

ДКЦПФР може прийняти наступні рішення:

1) повернути заяву та відповідні документи без розгляду;

2) відмовити у видачі ліцензії;

3) видати ліцензію на здійснення відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

У випадку, якщо ліцензіат має намір здійснювати діяльність через філії або інші відокремлені підрозділи, до початку здійснення діяльності він повинен одержати в органі ліцензування відповідним чином оформлені копії ліцензії на кожну філію чи підрозділ.

Порядком ліцензування встановлено також порядок переоформлення ліцензії (у випадку зміни найменування чи місцезнаходження юридичної особи) та видачі дубліката ліцензії (у випадку її втрати чи пошкодження).

Умови, які встановлює Порядок ліцензування для видачі ліцензії, можна згрупувати наступним чином:

1) вимоги до установчих документів і статутного капіталу;

2) кваліфікаційні вимоги до спеціалістів та керівних посадових осіб;

3) організаційні та технологічні вимоги.

І. Вимоги до установчих документів та статутного капіталу:

1) операції з цінними паперами для торговця цінними паперами становлять виключний вид діяльності, що має бути відображено в його установчих документах;

2) формування та збільшення розміру статутного капіталу торговця цінними паперами здійснюється виключно грошовими коштами;

3) розмір статутного капіталу торговця цінними паперами визначається видом діяльності, що ліцензується:

ü дилерська діяльність ‑ не менше 500 (п’ятсот) тис. грн.;

ü брокерська діяльність – 1 (один) млн. грн.;

ü діяльність з управління цінними паперами – 7 (сім) млн. грн.;

ü андерайтинг – 7 (сім) млн. грн.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів та керівних посадових осіб:

1) дилерської діяльності – не менше 2 (двох) сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по 1 (одному) сертифікованому фахівцю (у тому числі керівна посадова особа) – для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами;

2) брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андерайтингу ‑ не менше 3 (трьох) сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівця (у тому числі керівні посадові особи) – для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами;

3) декількох видів професійної діяльності з торгівлі цінними паперами одночасно ‑ не менше 4 (чотирьох) сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по 3 (три) сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами;

4) для банку при отриманні ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності з торгівлі цінними паперами ‑ не менше 3 (трьох) сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по 2 (два) сертифікованих фахівця (у тому числі керівні посадові особи) – для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами;

5) для банку при отриманні ліцензії на провадження декількох видів діяльності з торгівлі цінними паперами ‑ не менше 4 (чотирьох) сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по 3 (три) сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами.

Крім того, сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його філій або інших відокремлених підрозділів) не можуть працювати більше ніж у двох торговців цінними паперами та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Окремо встановлені вимоги до керівника торговця цінними паперами, який повинен мати стаж роботи на фондовому ринку (не стосується банків) не менше 3 (трьох) років та не може одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку. До головного бухгалтера торговця цінними паперами (який є штатним працівником) також встановлено професійні вимоги (Рішення Комісії від 24.04.2007 № 815).

ІІІ. Організаційні та технологічні вимоги, а саме наявність приміщення та необхідного технічного забезпечення для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, що відповідають встановленим регулятором вимогам.

Торговець цінними паперами повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за своїм місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію, яке має бути повністю відокремленим (не використовуватись іншими особами). Розмір площі приміщення визначається в залежності від виду (видів) діяльності, який він має намір здійснювати. Такі ж вимоги стосуються приміщень філій та інших відокремлених підрозділів.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.1.2 Умови видачі ліцензії:

 1. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 2. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 3. 1.2 Істотні умови договору
 4. §3. Загальні умови дійсності договору
 5. § 2. Порядок та умови вступу до кооперативу
 6. § 4. Умови переходу України до соціального ринкового господарства
 7. §3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та
 8. Стаття 32. Умови матеріальної відповідальності та процедура ком­пенсації за шкоду
 9. 3.4. Здійснення кар'єри на публічній службі 3.4.1. Умови вступу на публічну службу
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4
 11. Допуск на ринок
 12. Розділ 3. Доступність матеріалів справи
 13. ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 4
 14. 6.2.2 Члени фондової біржі
 15. § 4. Тактика обшуку
 16. 5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку
 17. СЛОВНИК ДО РОЗДІЛУ 4