<<
>>

4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності

Вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами, встановлюються Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку ‑ діяльності з торгівлі цінними паперами, які розроблені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 17, 19, 20‑27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про банки і банківську діяльність», інших нормативно-правових актів, які визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (далі – Ліцензійні умови).

Вимоги Ліцензійних умов повинні виконуватись торговцями цінними паперами, у тому числі банками (далі – ліцензіатами – особами, які отримали ліцензію), протягом усього строку дії ліцензії.

Торговець цінними паперами може здійснювати діяльність відповідно до отриманої ліцензії тільки за умови членства у саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за цим видом діяльності та включення ліцензіата (крім банку) до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.07.2004 № 296.

Торговець цінними паперами при здійсненні діяльності обов’язково повинен дотримуватись вимог щодо:

1) місцезнаходження ліцензіата, зазначеного у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи;

2) сертифікованих фахівців, в тому числі керівних посадових осіб, які мають відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та мінімальній кількості;

3) обладнання та програмного забезпечення, які мають відповідати вимогам діяльності та обсягу інформації, що обробляється, та забезпечувати безперебійність у роботі.

Відповідно до Ліцензійних умов до початку здійснення діяльності торговець повинен розробити положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, положення про внутрішній контроль, правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, а також призначити контролера, який відповідає за повноту та достовірність надання інформації регулятору (призначається з числа сертифікованих фахівців), та працівника, відповідального за здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Ліцензійними умовами передбачені вимоги щодо підтримання розміру власного капіталу торговця цінними паперами на рівні, не менше, ніж зареєстрований розмір статутного капіталу. Обов’язковим є також виконання вимог щодо обліку цінних паперів, грошових коштів, майна. Вимоги, встановлені Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатами протягом усього строку дії ліцензії.

Обов’язковим протягом строку дії ліцензії є подання відомостей до органу ліцензування:

1) після отримання ліцензії протягом встановленого Ліцензійними умовами терміну торговець зобов’язаний подати до територіального органу ДКЦПФР за своїм місцезнаходженням інформацію про отримання ліцензії та облікову картку професійного учасника ринку за встановленою формою. У разі зміни відомостей, зазначених у обліковій картці, надається також інформація про всі зміни;

2) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення, тощо) торговець зобов’язаний надати відповідну інформацію про тимчасове місцезнаходження до органу ліцензування та опублікувати її в друкованому засобі масової інформації;

3) інформації про вихід ліцензіата з СРО;

4) щоквартально до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (за підсумками року – до 1 березня наступного за звітним року), до ДКЦПФР подається копія фінансової звітності, обсяг якої передбачено Ліцензійними умовами.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності:

 1. Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження:
 2. 4.1 Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях)
 3. 4.1.2 Умови видачі ліцензії
 4. Розділ 6. Зупинення провадження
 5. 1.2 Істотні умови договору
 6. Розділ 1. Початок провадження
 7. Розділ 12. Відновлення провадження
 8. ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження
 9. Розділ 15. Відновлення провадження
 10. §3. Загальні умови дійсності договору
 11. § 2. Порядок та умови вступу до кооперативу
 12. 1.16 Порушення та провадження справи про банкрутство
 13. ЧАСТИНА II. Провадження
 14. § 4. Умови переходу України до соціального ринкового господарства
 15. §3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та