<<
>>

4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами

Сертифікація – взяття на облік осіб, що здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів та відповідають вимогам Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.07.98 № 93 (далі – Положення про сертифікацію).

Сертифікації підлягають керівні посадові особи професійних учасників фондового ринку та фахівці, які безпосередньо здійснюють або мають здійснювати професійну діяльність.

Кваліфікаційний сертифікат – це документ встановленої форми, який видає ДКЦПФР відповідно до Положення про сертифікацію (термін його дії – 3 (три) роки), особам, що відповідають таким вимогам:

1) мають кваліфікаційне посвідчення фахівця з торгівлі цінними паперами;

2) не позбавлені за вироком суду права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) не мають непогашеної судимості за господарські та посадові злочини.

Підстави відмови у видачі особі сертифіката, його анулювання та продовження його дії визначені Положенням про сертифікацію.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами:

 1. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 2. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 3. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 4. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 5. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 6. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 7. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 8. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 9. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 10. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 11. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 12. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 13. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 14. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 15. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 16. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ