<<
>>

6.4.5 Відповідальність за порушення податкового законодавства

Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Таблиця 6.2

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства

Стаття ПКУ Зміст правопорушення Санкції (штрафи)
117 Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби 1) самозайняті особи – 170 грн., 340 грн.; 2) юридичні особи – 510 грн., 1020 грн.
119 Порушення платником податків порядку надання інформації про фізичних осіб – платників податків 85 грн., 170 грн., 510 грн., 1020 грн.
120 Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності 1) 170 грн., 1020 грн.
за кожне правопорушення; 2) 5%, 25% від суми недоплати
121 Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 510 грн., 1020 грн.
123 Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання 25%, 50%, 75% від суми порушення
126 Порушення правил сплати (перерахування) податків 10%, 20% від суми порушення
127 Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати 25%, 50%, 75% від суми правопорушення
128 Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби 170 грн., 340 грн.

Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

1) Фінансова (табл. 6.2);

2) Адміністративна (табл. 6.3);

3) Кримінальна.

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Таблиця 6.3

Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

Стаття КУпАП Зміст правопорушення Санкції (штрафи)
163-1 Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків 1) уперше – 5-10 НМДГ; 2) повторно протягом року – 10-15 НМДГ
163-2 Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів)
163-3 Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби
163-4 Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи 1) уперше – 2-3 НМДГ; 2) повторно протягом року – 3-5 НМДГ
164-1 Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат 1) уперше – 3-8 НМДГ; 2) повторно протягом року – 5-85 НМДГ

Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 212 ККУ, умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, ‑ карається штрафом 300-500 НМДГ або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років.

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, ‑ караються штрафом 500-2000 НМДГ або виправними роботами на строк до 2 (двох) років, або обмеженням волі на строк до 5 (п’яти) років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років.

Вищенаведені діяння (ч. 1 та ч. 2 ст. 212 ККУ), вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, ‑ караються позбавленням волі на строк 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років з конфіскацією майна.

Особа, яка вперше вчинила діяння (ч. 1 та ч. 2 ст. 212 ККУ), звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Значний розмір коштів ‑ суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в 1000 (тисячу) і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ. Великий розмір коштів ‑ суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в 3000 (три тисячі) і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ. Особливо великий розмір коштів ‑ суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в 5000 (п’ять тисяч) і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.4.5 Відповідальність за порушення податкового законодавства:

 1. § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
 2. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 3. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 4. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 5. є) Колективна відповідальність як відповідальність за наслідок
 6. § 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства
 7. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 8. Види порушень та шляхи їх виявлення
 9. §1. Криміналістична характеристика підпалів та злочинних порушень правил протипожежної безпеки
 10. 5.1 Види порушень та шляхи їх виявлення
 11. § 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 12. Послаблення багатьох правил і вимог корпоративного законодавства, підвищення диспозитивності його норм.