<<
>>

Допуск на ринок

O

O Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами

O Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами

O Облік та звітність торговців цінними паперами

O Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами

У результаті вивчення розділу «Регулювання діяльності торговців цінними паперами» студенти отримують такі ЗНАННЯ:

ü дозвільні та ліцензійні процедури;

ü вимоги щодо сертифікації спеціалістів;

ü обмеження щодо торгівлі цінними паперами;

ü специфіка звітності торговців цінними паперами;

ü особливості формування адміністративних даних торговцями цінними паперами;

а також УМІННЯ:

ü визначати відповідність торговця цінними паперами ліцензійним вимогам;

ü забезпечувати управління ризиками при торгівлі цінними паперами.

Професійна діяльність на фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. Брокерська діяльність. Андерайтинг. Діяльність з управління цінними паперами.

Орган ліцензування. Строк дії ліцензії. Вимоги до установчих документів торговця. Вимоги до статутного капіталу торговця. Кваліфікаційні вимоги. Організаційно-технологічні вимоги. Зупинення ліцензії. Анулювання ліцензії. Сертифікація. Кваліфікаційний сертифікат.

Дозволені правочини. Вимоги до договору торговця. Літерна ознака. Дилерський договір. Договір на брокерське обслуговування. Договір доручення торговця. Договір комісії торговця. Разове замовлення. Договір андерайтингу. Договір на придбання. Договір про спільну діяльність. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами. Установник управління. Управитель. Об’єкт управління. Об’єкт інвестування. Інвестиційна декларація. Договір на виконання.

Показники ліквідності торговця. Показник адекватності власних коштів. Показник адекватності основного капіталу. Показники інвестування.

Організація системи внутрішнього обліку. Бек-офіс. Звітність торговців. Журнал обліку реєстрації договорів. Журнал обліку реєстрації разових замовлень. Реєстр внутрішнього обліку за договорами. Реєстр внутрішнього обліку за разовими замовленнями. Облік грошових коштів. Облік цінних паперів. Звірка наявності грошових коштів. Звірка наявності цінних паперів.

Адміністративні дані. Регулярна інформація. Довідка про обсяг укладених і виконаних договорів. Нерегулярні дані. Терміни подання адміністративних даних.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме Допуск на ринок:

 1. 4.1 Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях)
 2. Статья 9.5.1. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ Комментарий к статье 9.5.1
 3. Ринок олігополії
 4. Ринок досконалої конкуренції
 5. Допуск претендентов к участию в торгах
 6. Ринок чистої монополії
 7. 3.3. Фондовий ринок як механізм залучення інвестицій
 8. Ринок монополістичної конкуренції
 9. 3. Держава і ринок: досвід взаємодії в розвинутих країнах
 10. § 6. Принцип допуска иностранных лиц к осуществлению инвестиционной деятельности
 11. 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.
 12. Статья 12.32.1. Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения Комментарий к статье 12.32.1
 13. Статья 11.13. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения Комментарий к статье 11.13
 14. Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством Комментарий к статье 12.32
 15. 25. Ринок праці: зайнятість і безробіття. Класифікація населення за системою МОП. Попит і пропонування на ринку праці. Рівноважне безробіття.
 16. Статья 11.8.1. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном Комментарий к статье 11.8.1
 17. 3. Види ринків
 18. 12. ВЫБОР ПОСАДОК ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА
 19. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2
 20. 1. Сутність ринку