<<
>>

4.1 Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях)

4.1.1. Види діяльності з торгівлі цінними паперами

Професійна діяльність на фондовому ринку ‑ діяльність з торгівлі цінними паперами провадять торговці цінними паперами ‑ господарські товариства, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банки.

Діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

1) дилерську діяльність;

2) брокерську діяльність;

3) андерайтинг;

4) діяльність з управління цінними паперами.

Дилерська діяльність ‑ укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Брокерська діяльність ‑ укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи. Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

Андерайтинг ‑ розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента. У разі публічного розміщення цінних паперів андерайтер може брати на себе зобов’язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андерайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов’язань. З метою організації публічного розміщення цінних паперів андерайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

Діяльність з управління цінними паперами ‑ діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:

1) розміщення емітентом власних цінних паперів;

2) викуп емітентом власних цінних паперів;

3) проведення юридичними особами та фізичними особами – підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;

4) внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб;

5) придбання (продаж) цінних паперів у торговця цінними паперами, або коли він виступає посередником (брокером).

Без участі торговця цінними паперами може здійснюватись:

ü дарування та спадкування цінних паперів;

ü операції, які пов’язані з виконанням рішення суду;

ü придбання акцій у процесі приватизації.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.1 Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях):

 1. Допуск на ринок
 2. Допуск претендентов к участию в торгах
 3. Розділ 4. Участь преси і громадських організацій
 4. Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах Комментарий к статье 5.32
 5. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 6. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 7. Статья 9.5.1. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ Комментарий к статье 9.5.1
 8. Ринок олігополії
 9. 4.2. Процедури діяльності публічної адміністрації 4.2.1. Історичний розвиток правового регулювання адміністративних процедур та кодифікаційні моделі
 10. Ринок досконалої конкуренції
 11. Ринок чистої монополії
 12. Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке Комментарий к статье 5.40
 13. 3.3. Фондовий ринок як механізм залучення інвестицій
 14. Ринок монополістичної конкуренції
 15. 3. Держава і ринок: досвід взаємодії в розвинутих країнах
 16. § 6. Принцип допуска иностранных лиц к осуществлению инвестиционной деятельности