<<
>>

4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами

Торговці цінними паперами зобов’язані подавати до ДКЦПФР відомості про свою діяльність відповідно до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 27.12.2007 № 2380.

Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до ДКЦПФР адміністративних даних.

Адміністративні дані ‑ регулярна та нерегулярна інформація щодо діяльності торговця цінними паперами на ринку цінних паперів складається з документів в електронній і паперовій формах.

У рамках регулярної інформації торговці складають щоквартальні та річні дані (за підсумками ІV кварталу).

У складі щоквартальних даних торговці подають фінансову звітність та довідки про:

1) укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період;

2) обсяг укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем цінними паперами за звітний період;

3) рух (зарахування – списання) цінних паперів (крім цінних паперів власних випусків);

4) фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків);

5) місце здійснення договорів з цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період;

6) відкриті позиції за станом на перший день першого місяця звітного кварталу;

7) показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків);

8) обсяг укладених та виконаних договорів з нерезидентами торговцем цінними паперами за звітний період;

9) місце здійснення договорів з нерезидентами за цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період;

10) надання нерегулярних Даних до Комісії за звітний період;

11) дотримання показників ліквідності торговцями цінних паперів;

12) дотримання показників капіталу та інвестування торговцями цінних паперів.

Після завершення календарного року (за підсумками ІV кварталу) торговцем цінними паперами додатково до зазначених довідок надається довідка про обсяг укладених та виконаних договорів за видами діяльності за звітний рік, а також:

ü торговці цінними паперами (створені у формі акціонерних товариств) – подають фінансову звітність та аудиторський висновок відповідно до чинного законодавства у складі річної регулярної інформації емітента;

ü торговці цінними паперами (товариства з іншою, ніж акціонерна організаційно-правовою формою) – подають фінансову звітність та аудиторський висновок відповідно до чинного законодавства.

Звітні дані надсилаються із супровідним листом із зазначенням найменування торговця цінними паперами та перелік документів у паперовій формі.

Нерегулярні дані – інформація про виконання договорів з акціями, облігаціями підприємств, іпотечними цінними паперами (подається у формі довідки про нерегулярні дані на дату виникнення).

Терміни подання адміністративних даних:

ü квартальні ‑ не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним (подаються в паперовій формі та в електронній формах);

ü нерегулярні ‑ протягом 5 (п’яти) робочих днів після дати виконання договору.

Довідка про нерегулярні дані на дату виникнення надсилається на електронну адресу, визначену ДКЦПФР.

Торговці цінними паперами надають (надсилають) нерегулярні дані до обраного ними організатора торгівлі протягом 3 (трьох) робочих днів після дати виконання договору.

У деяких випадках термін подання адміністративних даних може бути подовжено, наприклад:

ü у разі, коли останній день надання даних є неробочим, термін надання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня;

ü у зв’язку з вилученням у торговця цінними паперами програмного забезпечення та/або документації, необхідних для формування даних, правоохоронними органами.

В останньому випадку дані торговців цінними паперами мають бути надані до ДКЦПФР протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

За ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасне надання, надання завідомо недостовірних даних, а також за порушення інших вимог, передбачених Положенням про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, торговець несе відповідальність згідно із законодавством.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами:

 1. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 2. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 4. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 5. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 6. 1.2. Адміністративне право у правових системах сучасності 1.2.1. Історія формування адміністративного права у зарубіжних країнах
 7. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 8. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 9. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 10. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 11. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 12. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 13. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 14. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 15. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 16. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ