<<
>>

Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів

O

O Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку

O Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)

O Особливості оподаткування операцій з цінними паперами

O Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку

У результаті вивчення розділу «Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами» студенти отримують такі ЗНАННЯ:

ü особливості переходу прав власності на цінні папери;

ü порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів;

ü організація процесу торгівлі цінними паперами;

ü бухгалтерський облік операцій з цінними паперами;

ü оподаткування операцій з цінними паперами;

ü сутність інформаційних і рейтингових агентств на фондовому ринку;

а також УМІННЯ:

ü здійснювати облік прав на цінні папери;

ü забезпечувати взаємодію з учасниками Національної депозитарної системи;

ü відслідковувати дотримання вимог щодо включення цінних паперів до лістингу фондових бірж;

ü здійснювати бухгалтерські проводки для обліку операцій з цінними паперами;

ü оптимізувати оподаткування діяльності з торгівлі цінними паперами.

Перехід права власності на цінні папери.

Підтвердження права власності на цінні папери. Виписка з рахунку в цінних паперах. Рахунки в цінних паперах. Переоформлення прав власності. Особовий рахунок. Знерухомлення цінних паперів.

Фондова біржа. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Статутний капітал фондової біржі. Оприлюднення інформації фондовою біржею. Завдання фондової біржі. Функції фондової біржі. Члени фондової біржі. Уповноважені представники. Торговельний день. Торговельна сесія. Правила фондової біржі. Біржовий список. Біржовий реєстр. Припинення торгівлі на фондовій біржі.

Бухгалтерський облік. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Інвестиції. Фінансові інвестиції. Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції. Документальне оформлення придбання цінних паперів. Облік операцій з акціями. Бухгалтерський рахунок. Облік емісії акцій. Облік розрахунків з акціонерами, що володіють акціями. Облік операцій з векселями. Бухгалтерський облік облігацій. Амортизована собівартість фінансової інвестиції. Облік бланків цінних паперів.

Податок. Збір (плата, внесок). Податковий період. Платники податків. Нерезиденти. Резиденти. Прибуток. Доходи. Витрати. Ставка податку на прибуток. Дивіденди. Оподаткування дивідендів. Авансовий внесок. Податок з доходів фізичних осіб. Інвестиційний прибуток. Інвестиційний актив. Пакет цінних паперів. Ідентичний цінний папір (дериватив). Ставка податку з доходів фізичних осіб. Податок на додану вартість (ПДВ). Державне мито. Ставки державного мита. Податкове правопорушення. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення. Кримінальна відповідальність за податкові правопорушення. Значний розмір коштів. Великий розмір коштів. Особливо великий розмір коштів.

Інформаційні агентства. Діяльність інформаційних агентств. Види інформаційних агентств. Продукція інформаційного агентства. Рейтингове агентство. Уповноважене рейтингове агентство. Рейтингова шкала.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів:

  1. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
  2. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
  3. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
  4. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
  5. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
  6. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
  7. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
  8. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
  9. 6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі
  10. 2.5 Іпотечні цінні папери