<<
>>

6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами

Відповідно до ст. 6 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), податок ‑ обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до ПКУ.

Збір (плата, внесок) ‑ обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Податковий період ‑ встановлений ПКУ період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Податковим періодом може бути:

1) календарний рік;

2) календарний квартал;

3) календарний місяць;

4) календарний день.

Платники податків ‑ фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ.

Нерезиденти – це: а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; в) фізичні особи, які не є резидентами України.

Резиденти - це: а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Торгівля цінними паперами повинна здійснюватись перш за все з урахуванням особливостей стягнення:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб;

3) податку на додану вартість (ПДВ);

4) державного мита.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами:

 1. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 2. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 4. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 5. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 6. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 7. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 8. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 9. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 10. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 11. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 12. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 13. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 14. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 15. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 16. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 17. 6.4.3 Оподаткування податком на додану вартість (ПДВ)