<<
>>

3.3 Професійні учасники фондового ринку

Професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, які на підставі ліцензії, яка видана ДКЦПФР, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені чинним законодавством.

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, встановленим до такої діяльності чинним законодавством.

Таблиця 3.3

Поширення норм спеціального законодавства

Професійний учасник Спеціальні Загальні
Торговець цінними паперами Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Компанія з управління активами Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Депозитарій, зберігач, реєстратор Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»
Фондова біржа Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Як правило, здійснення професійної діяльності на фондовому ринку є виключним видом діяльності і не може поєднуватись з іншими видами підприємницької діяльності, крім випадків, визначених законодавством.

До професійної діяльності на фондовому ринку відносяться:

1) діяльність з торгівлі цінними паперами (торговці цінними паперами, які можуть здійснювати брокерську діяльність, дилерську діяльність, андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами);

2) діяльність з управління активами інституційних інвесторів (компанії з управління активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів);

3) депозитарна діяльність (депозитарії, зберігачі, реєстратори);

4) діяльність з організації торгівлі цінними паперами (фондові біржі).

На професійних учасників фондового ринку поширюються норми загального законодавства – Конституція України, Цивільний та Господарський кодекси України, законодавство про захист економічної конкуренції (антимонопольне законодавство), податкове законодавство та інші, а також спеціальні (профільні) закони та нормативні документи, розроблені на їх виконання (табл. 3.3).

Зазначені закони містять як норми прямої дії (дозвіл чи заборона), так і норми, які конкретизуються у нормативних документах. Більш детально нормативні документи щодо регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами розглянуті у відповідних розділах посібника.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 3.3 Професійні учасники фондового ринку:

 1. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 2. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 3. 3.6 Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку
 4. Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку
 5. 5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку
 6. 6.5 Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку
 7. РОЗДІЛ 2 ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 8. Статья 15.29. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инв
 9. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 10. 5. Какая стоимость основных фондов определяется затратами общественного труда в момент их создания (затраты на изготовление или приобретение основных фондов, на их транспортировку
 11. Модуль 2. «Биржевое дело: фондовая биржа, фьючерсная биржа, ММВБ, Фондовая биржа «РТС»»
 12. Припинення правовідношення учасника з господарським товариством
 13. § 2. Розмежування понять «учасник» і «засновник»