<<
>>

5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку

За правопорушення на ринку цінних паперів до юридичних осіб (емітентів, професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій) застосовуються такі фінансові санкції (штрафи):

1) Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку ‑ у розмірі 10‑50 тис.

НМДГ або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

2) Здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності ‑ у розмірі 5‑10 тис. НМДГ.

3) Ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації ‑ у розмірі до 1 тис. НМДГ.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, ‑ у розмірі 1‑5 тис. НМДГ.

4) Несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит ‑ у розмірі до 100 НМДГ.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, ‑ у розмірі від 100‑500 НМДГ.

5) Неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації ‑ у розмірі до 1 тис. НМДГ.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, ‑ у розмірі 1‑5 тис. НМДГ.

6) Нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів ‑ у розмірі до 1 тис. НМДГ.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, ‑ у розмірі від 1‑5 тис. НМДГ.

7) Неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до ДКЦПФР ‑ у розмірі до 1 тис.

НМДГ.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, ‑ у розмірі 1‑5 тис. НМДГ.

8) Невиконання або несвоєчасне виконання рішень ДКЦПФР або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб ДКЦПФР щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів ‑ у розмірі 1‑5 тис. НМДГ.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, ‑ у розмірі 5‑10 тис. НМДГ.

9) Порушення емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку ‑ у розмірі 5‑10 тис. НМДГ.

10) Порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та/або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів тис. НМДГ із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емітента.

11) Маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами ‑ у розмірі 10‑50 тис. НМДГ або в розмірі до 150% (ста п’ятдесяти відсотків) прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

12) Незаконне використання інсайдерської інформації ‑ у розмірі 10‑50 тис. НМДГ або в розмірі до 150% (ста п’ятдесяти відсотків) прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

Інформацією, яка опубліковується, розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів або подається до ДКЦПФР, вважається регулярна інформація про емітента, особлива інформація про емітента, інформація про іпотечні цінні папери, інформація про власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій, інформація про облік іменних цінних паперів, інформація, яка подається уповноваженими рейтинговими агентствами, адміністративні дані учасників ринку цінних паперів.

Крім того, за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів ДКЦПФР, можуть також застосовуватись санкції у вигляді:

1) попередження;

2) зупинення на термін до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента;

3) зупинення на строк до одного року дії ліцензії, яка видана ДКЦПФР;

4) анулювання дії ліцензії, яка видана ДКЦПФР.

За порушення вимог законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі може бути зупинено торгівлю на фондовій біржі ‑ до усунення таких порушень.

За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів ДКЦПФР, для захисту держави, інвесторів може бути зупинено або припинено допуск цінних паперів на фондову біржу або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупинено кліринг та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін.

За правопорушення, зазначені у ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», може бути анульовано свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації фондового ринку.

За адміністративні правопорушення, які пов’язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до КУпАП.

Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до КУпАП.

Штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 (п’ятнадцяти) днів з дати отримання ним постанови.

Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету.

Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом 5 (п’яти) робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату ДКЦПФР (відповідного підрозділу територіального органу ДКЦПФР).

У разі несплати штрафу юридичною особою у встановлені строки штраф стягується в судовому порядку.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку:

 1. 3.6 Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку
 2. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 3. 3.3 Професійні учасники фондового ринку
 4. Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку
 5. 6.5 Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку
 6. РОЗДІЛ 2 ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 7. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 8. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 9. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 10. Ознаки правопорушення. Склад правопорушення
 11. Статья 15.29. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инв