<<
>>

6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку

6.2.1 Фондова біржа ‑ організатор торгівлі на фондовому ринку

Поняття «фондова біржа» можна трактувати із двох позицій. З одного боку, біржа ототожнюється з організованим ринком.

Фондова біржа – це організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів та інших фінансових інструментів. Дане визначення підкреслює макроекономічне значення фондової біржі та передбачає, що функціонування цього ринку здійснюється на підставі певних правил та нормативно-правових актів.

З іншого боку, фондова біржа розглядається як безпосередньо організатор цього ринку, це професійний учасник фондового ринку, який здійснює діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі ліцензії, яка видається ДКЦПФР.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ‑ діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) зі створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.

Організаторами торгівлі є фондові біржі, що відповідають вимогам законодавства.

Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 (п’ятнадцять) мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 (двадцять п’ять) мільйонів гривень.

Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства й товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до ЦКУ; законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб.

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

Фондова біржа утворюється не менше ніж 20 (двадцятьма) засновниками ‑ торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об’єднанням, що налічує не менше ніж 20 (двадцять) торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 (п’ять) відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Фондова біржа зобов’язана оприлюднювати та надавати ДКЦПФР інформацію про:

1) перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

2) перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;

3) обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений ДКЦПФР.

Правила фондової біржі складаються з порядку:

1) організації та проведення біржових торгів;

2) лістингу та делістингу цінних паперів;

3) допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

4) котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

5) розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

6) розв’язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;

7) здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

8) накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

Діяльність біржі регулюється Положенням «Про функціонування фондових бірж», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1524. Дане Положення містить чіткі правила, які встановлюють вимоги допуску цінних паперів до торгів, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та проведення розрахунків, розкриття інформації, вирішення спірних питань між учасниками тощо.

Основними завданнями фондової біржі виступають:

1) надання місця для торгівлі цінними паперами;

2) установлення рівноважної біржової ціни;

3) акумуляція та перерозподіл тимчасово вільних грошових кошти;

4) забезпечення гласності, відкритості біржових торгів;

5) забезпечення арбітражу (механізм для неупередженого розв’язання суперечок);

6) забезпечення гарантій виконання угод, укладених у біржовому залі;

7) розробка етичних стандартів, кодексу поведінки учасників біржової торгівлі.

Основними функціями фондової біржі виступають:

1) створення постійно діючого ринку;

2) визначення цін;

3) поширення інформації про товари і фінансові інструменти, їх ціну умови обігу;

4) підтримка професіоналізму торгових і фінансових посередників;

5) розробка правил;

6) індикація стану економіки, її товарних сегментів і фондового ринку.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку:

 1. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 2. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 3. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 4. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 5. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 6. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 7. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 8. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 9. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 10. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 11. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів