<<

Інститути Європейського Союзу

Найважливішими спільними органами - інститутами - Європейського Союзу є:

1. Європейський парламент (Європарламент);

2. Рада Європейського Союзу;

3. Європейська Комісія;

4. Європейська Рада;

5. Європейський Суд.

Найвищим представницьким органом Союзу виступає Європарламент, який покликаний представляти інтереси народів, які проживають в державах-учасницях ЄС, виробляти спільні засади внутрішньої і зовнішньої політики, сприяти зближенню держав-учасниць.

Європарламент можна вважати прототипом законодавчого

органу, точніше однієї з його палат.

Однак, сьогодні він не володіє правом прийняття законів, які би були обов’язковими до виконання на всій території Союзу і відіграє в основному ідеологічну функцію.

Депутатом Європарламенту може стати громадянин держави-учасниці ЄС, який наділений виборчим правом; він може представляти країну, громадянином якої виступає. Правом обирати наділені всі громадяни Союзу, незалежно від того, чи проживають вони у країні громадянства, чи - в іншій країні. Термін перебування депутатів на посаді складає 5 років. При виборах застосовується пропорційна система (окрім Великобританії, де депутатів обирають за мажоритарною системою).

Представництво в Європарламенті залежить від кількості населення держави-учасниці ЄС. Наприклад Німеччина представлена 99 депутатами, Франція, Італія, Великобританія - 87, а Люксембург - 6.

Резиденцією Європарламенту є французьке місто Страсбург, його комісії працюють в Брюсселі, а секретаріат знаходиться в Люксембурзі.

Рада ЄС є вищим органом, який наділений правом приймати остаточне рішення по всім найважливішим питанням Союзу. Склад ради формується урядами держав-учасниць у кількості, яка відповідає кількості їх населення. Наприклад Франція, Німеччина, Великобританія та Італія має по 10 членів, Іспанія - 8, Люксембург - 2 тощо.

Представники від однієї держави об’єднуються у делегацію, яка очолюється одним з міністрів даної країни.

Особливістю прийняття рішень у рамках Ради ЄС є той факт, що вони приймаються ? голосів. Така конструкція не дає можливість диктувати свою волю “великим” державам, та забезпечує прийняття рішення на основі взаємної згоди більшості країн.

Обидва представницьких органи - Європарламент та Рада ЄС - виступають в ролі прообразу можливого спільного двопалатного законодавчого органу, де Європарламент відіграватиме роль нижньої палати, а Рада ЄС - верхньої.

Європейська комісія є вищим колегіальним виконавчим органом Європейського Союзу, яка має втілювати в життя рішення Ради ЄС та Європарламенту.

Єврокомісія складається з урядових представників від кожної держави-учасниці (від Франції, Німеччини, Великобританії, Іалії, Іспанії - по 2) і очолюється головою, який є найбільш впливовою фігурою ЄС, однак наділений слабкими повноваженнями, порівняно з класичними для прем’єр-міністрів європейських країн. Голова Європейської комісії обирається членами Комісії за принципом ротації і підлягає затвердженню Європарламентом.

Європейська Рада є колегіальним органом, до складу якого входять глави держав та урядів країн ЄС. Основною метою діяльності ради є проведення спільних засідань, під час яких мають узгоджуватися спільні питання для всіх держав-учасниць Євросоюзу. Орган наділений консультаційно-координаційними повноваженнями в рамках організації. Починаючи з 2009 року, в раді є постійний Голова, який є найвищим представником конфедерації.

Європейський Суд - вищий судовий орган Союзу, який складається з 25 суддів - по одному від кожної держави-учасниці - та 8 Генеральних адвокатів, які обираються, як правило від 5 “великих” країн.

Судді обираються терміном на шість років, з правом повторного переобрання. При цьому кожні два роки оновлюється третина складу суду.

Генеральні адвокати за своїм статусом близькі до інституту прокурорів - вони проводять розслідування та готують справи для слухання в суді.

B залежності від складності та важливості справи, можуть розглядатися в малих секціях ( по 3-4 судді), великих секціях ( по 7-8 суддів) та на пленарному засіданні у повному складі.

Основні функції Європейського Суду:

-застосування права Європейського Союзу;

-розгляд скарг про порушення прав людини;

-розгляд спорів поміж органами Євросоюзу;

-розгляд важливих справ економічного характеру;

Європейський Суд є найвищою і єдиною інстанцією в рамках організації, рішення якої є остаточними.

<< |
Источник: Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011. 2011

Еще по теме Інститути Європейського Союзу:

 1. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 2. § 6. Інститут і підгалузь права
 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО
 4. ЄВРОПЕЙСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ТОВАРИСТВО
 5. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 6. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 7. 3.4. Інститути спільного інвестування
 8. § 3. Форми та інститути демократії
 9. Підстави об’єднання процесуальних норм у правові інститути
 10. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
 11. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ союз