<<
>>

КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ

Держава в Північній Європі; омивається Північним та Балтійським морями. Межує з Німеччиною.

Територія — 43 094 кв. км.

Населення — 5 181 000 чол.

Столиця — Копенгаген

Найважливіші міста — Копенгаген 469 000 (1 343 000), Орхус 271 000, Оденсе 181 000, Ольборг 157 000.

Основним конституційним актом Данії є Конституція 1953 p. та Закон про престолонаслідування 1953 p.

Данія є парламентською монархією з унітарним устроєм та демократичним державним режимом.

Главою держави є Король, який передає і отримує владу шляхом спадкування, яке відбувається за кастильською системою.

Згідно Конституції Король наділений значними повноваженнями, як в законодавчій, так і у виконавчій сферах, але на практиці більшість з його повноважень здійснюється урядом.

Основними функціями і повноваженнями глави держави є:

- призначає і звільняє прем’єр-міністра, членів уряду, вищих посадових осіб;

- скликає і розпускає парламент;

- схвалює закони, які були прийняті парламентом;

- є верховним головнокомандувачем збройними силами;

- володіє правом помилування та оголошення амністії;

- представляє державу в міжнародних відносинах;

- за згодою парламенту вправі застосувати збройну силу проти іноземної держави.

Крім цього, Король наділений правом видання актів тимчасового характеру (в перерві між сесіями парламенту), які мають силу закону. Більшість з актів, що видаються Королем, потребують обов’язкової контрасигнації з боку прем’єр-міністра або відповідального міністра.

Законодавча влада в державі, фактично, здійснюється однопалатним парламентом - Фолькетінгом. До складу парламенту входять 179 депутатів, які обираються шляхом загального і прямого виборчого права за пропорційною системою. Із 179 депутатів 175 представляють власне територію Данії, а чотири - автономні утворення у складі Данії - Фарерські острови та Гренландію. Від кожного з цих автономних утворень до складу парламенту входять по два депутати.

Основні функції і повноваження парламенту:

- прийняття законодавчих актів;

- прийняття бюджету, введення нових податків, затвердження державних позик;

- контроль за діяльністю уряду;

- приймає безпосередню участь у здійсненні зовнішньої політики;

- формування збройних сил.

Законодавчий процес. Всі законопроекти проходять три читання і повинні бути прийняті Фолькетингом протягом однієї сесії. Ті законопроекти, які не пройшли три читання протягом однієї сесії вважаються відхиленими парламентом. Прийняті парламентом законопроекти передаються монарху для промульгації. За вимогою однієї третини депутатського корпусу прем’єр-міністр повинен винести прийнятий законопроект на референдум, який вирішить питання про надання йому законної сили.

Основним органом державної виконавчої влади в Данії є Рада Міністрів, яка очолюється прем’єр-міністром, який призначається монархом. Фактично посаду прем’єр-міністра займає лідер партії або партійної коаліції, яка отримала більшість місць в законодавчому органі. До складу уряду, окрім прем’єр- міністра, входять міністри та інші члени, які призначаються Королем, за поданням прем’єр-міністра.

Основні функції і повноваження уряду:

- розробляє законопроекти;

- наділений правом скликання надзвичайного засідання парламенту;

- здійснює керівництво усіма центральними і місцевими відомствами державної виконавчої влади;

- пропонує королю кандидатури для призначення на державні посади вищого рівня;

- фактично здійснює зовнішню політику держави;

- здійснює керівництво питаннями фінансів, економіки, соціальними справами;

Крім цього, уряд наділений деякими законодавчими повноваженнями, які проявляються в можливості видання тимчасових актів з силою закону, між сесіями парламенту.

Уряд несе відповідальність перед парламентом і зобов’язаний подати у відставку, у випадку оголошення йому останнім недовіри.

До судової влади в Данії належать система загальних судів, яка очолюється Верховним Судом та спеціалізований судовий орган Державний суд. Функцією останнього є розгляд справ за обвинуваченнями міністрів, членів уряду та інших посадових осіб високого рангу.

Територія Данії поділяється на п’ять регіонів, які в свою чергу поділяються на согне (общини). B кожній з адміністративно-територіальних одиниць діють представницькі органи місцевого самоврядування - ради, які обираються населенням строком на чотири роки. Ради зі свого складу обирають мерів та їх заступників та формують виконавчі органи місцевого самоврядування. B регіонах державна виконавча влада представлена державними адміністраціями на чолі з керівниками, які призначаються центральним урядом і здійснюють нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування та координацію роботи органів виконавчої влади на місцях.

До складу Данії належать також два острівних автономних утворення - Гренландія та Фарерські острови, в яких діють місцеві законодавчі та виконавчі органи, що контролюються представниками центрального уряду.

<< | >>
Источник: Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011. 2011

Еще по теме КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ:

 1. КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ
 2. КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ
 3. КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ
 4. КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ
 5. СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ I ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
 6. § 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем
 7. § 2. Виборні органи управління корпорації
 8. Держава в Південній Америці
 9. Держава в Південній Америці. Межує з Перу, Болівією, Аргентиною.
 10. Принцип юридичної визначеності
 11. § 2. Класифікація форм державного устрою
 12. 2. Закони функціонування ринку
 13. Територія — 4 005 800 кв. км