<<
>>

РЕСПУБЛІКА ІРЛАНДІЯ

Держава в Західній Європі, розташована на більшій частині острову Ірландія; омивається водами Атлантичного океану. Межує з Великобританією.

Територія — 70 283 КВ. KM Населення — 3 547 000 чол.

Столиця — Дублін

Найбільші міста — Дублін 503 000 (921 000), Корк 133 000 (171 000), Лімерік 56 000 (77 000).

Основним конституційним актом, який визначає основи суспільного і державного ладу Ірландії є Конституція 1937 року, яка зі змінами і доповненнями є чинною на сьогоднішній день.

За формою державного правління Ірландія є змішаною республікою, наближеною до парламентської, за формою державного устрою - унітарною, а за політичним режимом - демократичною державою.

Главою держави в Ірландії є Президент, який обирається шляхом загальних і прямих виборів строком на сім років. Одна і та сама особа може бути переобрана на цю посаду лише один раз. Правом бути обраним Президентом належить особам, які є громадянами Ірландії та досягли тридцятип’ятирічного віку. Президент може бути достроково усунений з посади через спеціальну процедуру у випадках, які визначені Конституцією як недостойний спосіб дій. Фактичне визначення такої поведінки належить будь-якій з двох палат парламенту, яка вправі 2/3 голосів сформулювати обвинувачення Президенту. Розслідування діянь Президента передається іншій палаті парламенту, яка і приймає рішення про усунення його з займаної посади.

Функції і повноваження президента:

- за пропозицією парламенту призначає прем’єр-міністра;

- за пропозицією прем’єр-міністра, яка попередньо була схвалена парламентом, призначає інших членів уряду;

- скликає і розпускає, у визначених законодавством випадках, нижню палату парламенту;

- здійснює промульгацію законів, а у визначених випадках, виносить законопроект на референдум

- є верховним головнокомандувачем збройних сил.

B Ірландії діє спеціальний орган - Державна рада, основною функцією якого є допомога Президенту у здійсненні ним своїх повноважень. До складу ради входять: прем’єр-міністр та деякі інші посадові особи за посадою. Крім цього, до її складу можуть входити екс-президенти, екс-прем’єри, екс-голови вищого суду за їх згодою. Президент вправі призначити і інших членів Державної Ради.

Більшість визначених Конституцією функцій Президент здійснює з обов’язковою контрасигнацією урядом відповідних актів, що значно обмежує самостійність глави держави. Крім цього, Конституція визначає, що глава держави здійснює свої повноваження за порадою уряду. Така формула дещо нагадує британську конституційну модель, в якій глава держави (монарх) номінально здійснює широке коло повноважень, але відповідно до звичаєвого права (конституційних угод), здійснення їх відбувається за порадою уряду, який фактично і здійснює ці повноваження. Виходячи з вищенаведеного, потрібно відзначити, що форма державного правління Ірландії хоча і є змішаною, але вона максимально наближена до парламентської моделі.

Законодавча влада в Ірландській республіці здійснюється двопалатним Національним Парламентом.

До складу Палати Представників (нижньої палати) входить 166 членів, обраних шляхом загальних і прямих виборів за пропорційною системою. Строк повноважень обраного складу палати становить п’ять років. У виборах приймають участь громадяни Ірландської республіки, які досягли вісімнадцятирічного віку. Членом Палати Представників може бути обраний громадянин Ірландії, який досяг віку двадцять один рік.

Формування Сенату (верхньої палати) відзначається деякими особливостями. B складі Сенату засідають 60 сенаторів, 11 з яких призначає прем’єр-міністр, трьох сенаторів обирають збори Національного Університету, трьох сенаторів - збори столичного університету. Інші сенатори обираються шляхом т. з. куріальної системи виборцями за кількома списками, в яких представлені представники різних соціальних груп суспільства за їх професійною належністю.

Основними функціями парламенту є прийняття законів, бюджету та контроль за урядом.

Законодавчий процес. Законопроект прийнятий Палатою Представників передається на обговорення в Сенат, який може затримати прийняття закону на шість місяців, шляхом внесення до нього поправок, які не відповідають позиції більшості нижньої палати. Щодо фінансових законопроектів, то Сенат не вправі вносити поправки до них, а тільки робить висновок за їх змістом, який може бути прийнятий або не прийнятий до уваги Палатою Представників. Прийнятий закон передається Президенту для промульгації. За вимогою більшості Сенату або третини членів Палати Представників, Президент зобов’язаний винести такий закон на референдум. B останньому проявляються особливості законодавчого процесу в Ірландській республіці.

Виконавча влада в Ірландії здійснюється Урядом та уповноваженими ним органами. Склад уряду може варіюватися від семи до п’ятнадцяти членів. Очолює уряд прем’єр-міністр, який призначається Президентом за поданням Палати Представників. Інші члени Уряду призначаються Президентом за поданням прем’єр-міністра, яке попередньо було узгоджено з

Палатою Представників. Президент приймає відставку або звільняє будь-якого члена уряду за поданням прем’єр-міністра. Прем’єр-міністр повинен володіти мандатом члена Палати Представників, інші члени Уряду повинні бути членами однієї з двох палат Національного Парламенту. Уряд несе відповідальність за свою діяльність перед Палатою Представників, що дає можливість останній виразити недовіру діючому Уряду, що має своїм наслідком його відставку. Уряд фактично здійснює внутрішню і зовнішню політику держави, займається питаннями фінансів і економіки, координує роботу адміністративних органів тощо.

Найвищою судовою ланкою Ірландії виступає Верховний Суд, який складається з голови і чотирнадцяти суддів. Судді Верховного суду та нижче стоячих судів призначаються Президентом за поданням міністра юстиції безстроково. Окрім загальної юрисдикції, Верховний Суд за поданням Президента здійснює функції конституційного контролю.

Територія Ірландії поділяється на 26 графств, а також на міста з правом графства. Найнижчою ланкою адміністративно- територіального устрою виступають райони. В графствах діють, обрані строком на п’ять років, місцеві представницькі органи - ради, які обирають зі свого складу мера. Мер є головою ради, а виконавчу владу здійснює призначений радою графства за пропозицією спеціальної комісії, яка входить до системи центральних органів виконавчої влади, адміністратор. Останнім часом відбувається формування регіонів - провінцій, як найвищої територіальної ланки, які, поки що, виконують функції, стратегії, планування, аналізу.


<< | >>
Источник: Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011. 2011

Еще по теме РЕСПУБЛІКА ІРЛАНДІЯ:

 1. Закон Естонської Республіки «Про Уряд Республіки» Глава 1 Уряд Республіки Стаття 1. Загальні положення § 1. Компетенція Уряду Республіки
 2. § 3. Республіка Поняття, ознаки і види республік.
 3. Стаття 4. Організація і порядок роботи Уряду Республіки
 4. РЕСПУБЛІКА ФРАНЦІЯ
 5. Стаття 6. Нормативно-правові акти Уряду Республіки
 6. УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА
 7. ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
 8. ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА
 9. РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ
 10. РЕСПУБЛІКА ІТАЛІЯ
 11. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА
 12. Стаття 2. Вступ на посаду персональним складом Уряду Республіки і Міністрами та припинення їхніх повноважень
 13. 2. Утворення аристократичної республіки. Правове становище населення
 14. РЕСПУБЛІКА ЧИЛІ
 15. РЕСПУБЛІКА АРГЕНТИНА