<<
>>

ТЕМА 1.1. Стародавня держава і право

Історія держави і права, дотримуючись принципу хронології, вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей права. Ця дисципліна вивчає право як єдине ціле, державно-правові інститути і правове становище населення у конкретних умовах окремих держав.

У літературі є й інші визначення історії держави і права як науки та навчальної дисципліни. У цьому курсі розглядаються організація влади, державний устрій і становище в ньому особистості, а також первісні основи юриспруденції деяких держав давнини; прослідковується зв’язок права з іншими соціальними нормами, їх вплив на юридичний побут давніх цивілізацій. Знання політичних систем, законів минулого підносить правову культуру, розвиває правосвідомість, дає можливість краще зрозуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства. Таким чином, завданням курсу історії держави і права зарубіжних країн є: – загальна підготовка студентів у питаннях держави і права, вироблення в них особливого юридичного мислення, необхідного для засвоєння та застосування права; – створення необхідних передумов для найкращого засвоєння таких дисциплін, як теорія держави і права, історія політичних вчень, державне та міжнародне право, а також інших юридичних дисциплін, включаючи цивільне, кримінальне право і процес; – сприяння формуванню наукового підходу до процесів, які відбуваються в іншій країні і в усьому світі; – розвиток вміння вірно і гуманно оцінювати поведінку людей, які за своїм волевиявленням або випадково стали об’єктом чи суб’єктом державно-правової діяльності. Важливість вивчення історії держави і права прослідковується в працях відомого польського історика права акаде-міка Ю. Бардаха, який справедливо критикував тих студентів, які, вступивши на юридичні факультети з причин "легкості навчання" ігнорують історію держави і права, вимагаючи викладання тільки спеціальних юридичних предметів. Ці студенти не турбуються про свою культуру, їх мало хвилює те, що історія держави і права не тільки не відділена від позитивного права, але є найкращою передумовою його засвоєння і розуміння.
<< | >>
Источник: Мудрак. Виникнення держави i права стародавнього сходу.. 0000

Еще по теме ТЕМА 1.1. Стародавня держава і право:

 1. ТЕМА 1.1. Стародавня держава і право
 2. ТЕМА 1.2. Держава і право Стародавнього Єгипту
 3. ТЕМА 1.3. Держава і право Стародавнього Вавилону
 4. ТЕМА 1.5. Держава і право Стародавнього Китаю
 5. ТЕМА 1.7. Держава і право Стародавнього Риму
 6. Держава і право Стародавнього Китаю
 7. Держава і право Стародавнього Вавилону
 8. Держава і право Стародавнього Риму
 9. Держава і право Стародавнього Вавилону
 10. Держава і право Стародавнього Єгипту
 11. Мудрак. Виникнення держави i права стародавнього сходу., 0000
 12. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ РИСИ
 13. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 14. ТЕМА 1.4. Держава і право Стародавньої Індії