<<
>>

Утворення США

США на сьогодні є однією з наймогутніших країн світу. Однак історія її державності розпочалася відносно недавно (порівняно з деякими потужними європейськими країнами).

Базою утворення США виступили англійські колонії, засновані на північноамериканському континенті в 17 — 18 ст.

На момент утворення можна було виділити три основні регіони: південь, де переважав рабовласницький спосіб виробництва; північ - колонії, в яких дістав розвиток мануфактурний спосіб виробництва; центр - деякі колонії, які зайняли так зване проміжне становище. Населення колоній складалося в основному з представників англійської аристократії, буржуазії, фермерів та завезених африканців-рабів.

3 точки зору порядку управління колонії також поділялися на три групи: приватновласницькі володіння (Меріленд, Пенсільванія), колонії-республіки (Род-Айленд, Коннектікут), королівські колонії. Населення колоній вважало себе вільними підданими англійської корони, на нього поширювалася дія основних правових актів метрополії (Білль про права, Велика хартія вільностей тощо.) Однак з часом проявилося протистояння між урядом, який розглядав колонії в якості сировинного придатку, та населенням колоній. Найбільшої гостроти ці протиріччя досягли в середині 18 століття.

Основні етапи боротьби за незалежність.

· 1774 p. - скликання у Філадельфії Першого континентального конгресу колоній, який прийняв звернення до короля Англії, в якому було виражено прохання припинити порушення прав жителів колоній. Англійський уряд відреагував військовими діями.

· 1775 p. - Другий континентальний конгрес, який оголосив війну Англії, утворив американську армію. Почалася війна за незалежність.

· 4 липня 1776 року — Третій континентальний конгрес прийняв Декларацію про незалежність. Цей документ був складений групою політиків (Джеферсоном, Вашингтоном, Адамсом, Гамільтоном), які притримувалися прогресивних поглядів на державотворчі процеси, сповідували ідеї наявності у людини невід’ємних природних прав тощо. У Декларації було оголошено про розірвання залежності між колоніями та метрополією, через порушення Англією невідчужуваних прав американців. На основі теорії природного права оголошувався принцип національного суверенітету, повновладдя народу тощо.

· 1781 р. - прийняття конгресом першого конституційного документу США, який мав назву „Статті конфедерації”, в якому було зафіксовано створення Сполучених Штатів Америки, як державного утворення конфедеративного типу, до складу якого входили англійські колонії, розташовані у Північній Америці.

Колонії були проголошені незалежними державами (штатами). Було встановлено, що кожний штат зберігає свою незалежність, зобов’язується надавати допомогу і підтримку іншим штатам та не втручатися в їх справи. Оголошувалося про свободу пересування та торгівлі в середині конфедерації. Для ведення загальних справ утворювався Конгрес, в якому кожен зі штатів мав по одному голосу. Конгрес працював сесійно, а в перерві між сесіями його функції виконував Комітет штатів.

Таким чином, в кінці 18 століття в Північній Америці виникло нове державне утворення конфедеративного типу - Сполучені Штати Америки, яке було остаточно визнано за англо- американським мирним договором 1783 року.

2.

<< | >>
Источник: Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Утворення США:

 1. Тема 2. ТИХООКЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА США В ХХI ВЕКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ Л.Н. Гарусова[39] 1. Интересы и основные направления внешней политики США в АТР. 2. Фактор Китая и России в современной тихоокеанской стратегии США.
 2. §2. Механізм утворення слідів і їх класифікація
 3. Утворення Вавилонської держави
 4. Получение за границей неиммиграционной визы К-1 женихом или невестой гражданина США для поездки в США с целью вступления в брак
 5. Паризька Комуна і утворення третьої республіки у Франції
 6. Перемена статуса родственником гражданина или постоянного жителя США на территории США
 7. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ В США (1861-1865 гг.). РЕЖИМ РЕКОНСТРУКЦИИ И «ВТОРОЙ ЦИКЛ» ПОПРАВОК К ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ США
 8. 2. Утворення аристократичної республіки. Правове становище населення
 9. Утворення і розвиток буржуазної держави і права у Франції
 10. Образование США. Конституция США 1787 г.
 11. Интересы и основные направления внешней политики США в АТР. 2.2. Фактор Китая и России в современной тихоокеанской стратегии США. 2.1. Интересы и основные направления политики США в АТР
 12. M.M. Иванов. США: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИММИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА (условия и процедуры приобретения стотуса постоянного жителя США). Москва “МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ” - 1998, 1998
 13. 11. Класичні теорії виробництва і прибутків. Утворення середньої норми прибутку. Економічний прибуток. Земельна рента.
 14. ЭВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В АНГЛИИ И США В XIX в. АКТЫ О НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ АНГЛИИ 1832, 1867, 1884-1985 гг. ПОПРАВКИ XIV И XV К ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ США
 15. Тема 26. Основные принципы судебного контроля над администрацией в США 26.1. Принципы устройства судебной системы в США
 16. Тема 23. Основные принципы организации администрации США и порядок регулирования административной деятельности 23.1. Основные принципы организации администрации США
 17. Тема 22. Понятие и источники административного права США 22.1. Понятие административного права США
 18. США.
 19. 72. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В США
 20. ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ США.