<<
>>

Борщ Л.М.. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. 2002

Ця монографія — піонерне дослідження реальних інвестицій­них процесів у окремих галузях економіки та інвестиційного кліма­ту в нашій країні в цілому. Розкриваються особливості інвесту­вання в Україні в умовах гуманізації виробництва, впровадження новітніх технологій, глобалізації соціально-економічних зв'язків. Аналізуються ефективність додаткового привілеювання інозем­них інвесторів, результативність регіональних та галузевих пільг, вплив грошово-кредитної та курсової політики на інвестиційні процеси, визначаються основні критерії інвестиційної стратегії в Україні. Монографія буде корисною насамперед вітчизняним та зарубіж­ним інвесторам, фахівцям у галузі інвестування, а також студен­там економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

<< | >>
Розділ 1 ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РЕАЛЬНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ
Розділ 2 ШТУЧНІ СТИМУЛИ ТА РЕАЛЬНІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДЕНЬ
2.1. Ефективність додаткового привілеювання іноземних інвестицій
Розділ З РЕАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Розділ 4 ВИРОБНИЧІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ В ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОЖВАВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Книги и учебники по дисциплине Инвестиции:

  1. Расулова Н.Н., Жумаева З.К.. Тексты лекции по курсу «Иностранные инвестиции» - 2010 год
  2. Топсахалова Ф.М-Г.. Инвестиции - 2010 год
  3. Головкин Н.Н.. Инвестиционная стратегия: комплекс учебно-методических материалов - 2009 год
  4. Ивасенко Анатолий Григорьевич. Инвестиции: источники и методы финансирования - 2009 год
  5. Жирнова А.Е.. «ПОРТФЕЛЬНОЕ НВЕСТИРОВАНИЕ» Лекции - 2007 год
  6. Ковалев В.И.. Инвестиции: Курс лекций для студентов специальности «Финансы и кредит» - 2007 год
  7. Мальцева Ю.Н.. Инвестиции. Шпаргалки - 2007 год
  8. Казаченко, Л.Д.. Инвестиционная политика - 2006 год
  9. Чипига, Н. П.. Экономика инвестиций. - 2006 год
  10. Зубов Дмитрий Львович. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ – ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ - 1999 год