<<
>>

Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалення теорії криміналістики, важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів.

<< | >>
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ Криміналістика як наука і навчальна дисциплина
Методи криміналістики
§1. Діалектичний метод як основа методології криміналістики
Криміналістична ідентифікація
Вчення про криміналістичну версію
Історія криміналістики в Україні
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
Судова фотографія. Кінозйомка та відеозапис
Трасологія
Судова балістика
Техніко-криміналістичне дослідження документів
Криміналістичне дослідження письма
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
Судова одорологія
Судова акустика
Кримінальна реєстрація
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Загальні положення криміналістичної тактики
Організація та планування розслідування
Тактика огляду місця події
Тактика допиту
Тактика обшуку і виїмки
Тактика пред’явлення для упізнання
Відтворення обстановки та обставин події
Призначення та проведення судових експертиз
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
Криміналістична характеристика злочинів
Розслідування убивств
Розслідування згвалтувань
Розслідування крадіжок
Розслідування грабежів і розбоїв
Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини)
Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Розслідування підпалів та злочинних порушень правил протипожежної безпеки
Розслідування екологічних злочинів

Книги и учебники по дисциплине Криминалистика:

 1. Демин, К.Е.. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза - 2017 год
 2. Дёмин, К.Е.. Трасология и трасологическая экспертиза - 2017 год
 3. Шхагапсоев З.Л., Карданов Р.Р.. Криминалистические признаки контрафактной крепкой бутилированной алкогольной продукции - 2016 год
 4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СО СЛЕДАМИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ - 2016 год
 5. Жижина Марина Владимировна. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. - 2016 год
 6. Кремлев М.В.. Средства коммуникации осужденных как источник кримина листически значимой информации - 2015 год
 7. Нина Владимировна Олиндер. Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем: криминалистический аспект - 2014 год
 8. Шульга М.М.. Криміналістика - 2013 год
 9. Шумак, Г. А.. Криминалистика: ответы на экзаменационные вопросы - 2012 год
 10. Психология допроса - 2011 год
 11. Чебуренков А. А.. Основы теории расследования - 2010 год
 12. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика - 2010 год
 13. Яблоков Η.Π.. Криминалистика: природа, система, методологические основы - 2009 год
 14. О.Н. Коршунова. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия - 2006 год
 15. Якимов И.Н.. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике - 2003 год
 16. Яблоков Н.П.. КРИМИНАЛИСТИКА - 2003 год
 17. В.А. Снетков. Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы:1993 Учебное пособие. - 1993 год