<<
>>

§7. Дослідження матеріалів документів

До матеріалів документів відносяться: папір; картон та вироби з нього; чорнило та пасти для авторучок, штемпельні фарби, мастика; чорнило для фломастерів, туш; копіювальний папір; клей; захисні покриття; коригуюча речовина типу «штрих».

Техніко-криміналістичне дослідження матеріалів письма експертними методами дозволяє вирішити такі завдання:

♦ встановити вид матеріалу або виробу з нього;

♦ визначити споживацьке призначення матеріалу виробу;

♦ встановити джерело походження матеріалу;

♦ визначити приблизний час виготовлення матеріалу.

Бумага як основний матеріал документів досліджується для

вирішення питань, пов’язаних з встановленням належності окремих шматків розірваних документів єдиному цілому; класу, виду, споживацького призначення паперу, використаного під час виготовлення певного виду документів; єдиного джерела походження листків паперу, вилучених у різних підозрюваних; належності паперу до певного обсягу; часу виготовлення паперу. Одночасно з папером у чистому вигляді досліджуються і паперові вироби.

В ході дослідження паперу вивчаються його фізико-ме- ханічні властивості (вага, товщина, колір, внутрішня будова, структура поверхні), склад за волокнами, вид і ступінь проклейки, які речовини використані в якості наповнювачів, визначаються ознаки, що характеризують виріб із паперу.

Письмові засоби, що застосовуються при виготовленні документів, досить різноманітні. Останнім часом з’явились нові барвникові матеріали, що використовуються для виготовлення підроблених документів: полімерні олівці, кольорова крейда тощо.

Для дослідження складу письмових засобів вживають спеціальні модифікації хімічних та фізико-хімічних методів, що використовуються у відповідних галузях матеріалознавства і хімії для аналізу тих самих матеріалів, окремих речовин чи їх аналогів, з урахуванням специфіки криміналістичного дослідження.

Розроблені спеціалістами методики дозволяють значно звузити обсяг груп, до яких відносяться письмові засоби, що досліджуються, а в ряді випадків виділити індивідуально визначені об’єми цих речовин. Це стало можливим з використанням таких високочутливих методів, як спектрофотометрія, мікроспектрофотометрія, лазерний аналіз, хроматографічні методи.

Для найбільш розповсюджених матеріалів письма (паст, чорнил, фарб) розроблені методики криміналістичного дослідження барвників у штрихах письмових матеріалів та в ємкостях, що дозволяють диференціювати одноколірні письмові матеріали у штрихах різних родів, одного роду, що відрізняються за якісним складом барвників. Для письмових засобів, що містять штемпельну фарбу, фіолетове канцелярське чорнило, пасти синього і фіолетового кольорів, розроблені методики, що дають змогу диференціювати письмові засоби, виготовлені за однією рецептурою і відносяться до різних випусків продукції.

Можливості техніко-криміналістичного дослідження матеріалів документів значно підвищується під час використання банків даних щодо цих матеріалів, що створюються в експертно-криміналістичних установах МВС України.

Контрольні запитання

1. Що таке документ у криміналістиці та правила поводження з ним?

2. У чому полягає слідчий огляд документів?

3. Назвіть способи змін у документах та їх встановлення.

4. Які є методи виявлення залитих текстів документів?

5. Які застосовуються способи копіювання підписів?

6. Перерахуйте способи виготовлення злочинцями печаток і штампів.

7. У чому полягає суть дослідження матеріалів документів?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Поняття, види та наукові основи криміналістичного дослідження документів.

2. Ідентифікація засобів і матеріалів, використаних для виготовлення документів.

3. Дослідження машинописних текстів. Розшук та ідентифікація друкарської машинки.

4. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло питань, що вирішуються нею, підготовка матеріалів для дослідження.

Література

1. Криминалистика. Учебник / Под ред. В.А. Образцова. - М., 1995. - С. 193-209.

2. Криминалистика. Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1997. - С. 285-303.

3. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 126-140.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §7. Дослідження матеріалів документів:

 1. §3. Судово-акустичне дослідження матеріалів звукозапису
 2. § 8. Дослідження матеріальної частини документів
 3. Техніко-криміналістичне дослідження документів
 4. Техніко-криміналістичне дослідження документів
 5. § 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів
 6. § 2. Слідчий огляд документів.
 7. Розділ 3. Доступність матеріалів справи
 8. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 9. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 10. §2. Слідчий огляд документів
 11. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 12. §5. Особливості авторознавчого дослідження
 13. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 14. § 5. Особливості авторознавчого дослідження
 15. §4. Поновлення змісту документів
 16. § 102. Використання печаток і бланків документів
 17. І § 4. Методологія дослідження теорії держави і права
 18. 10.1. Методи дослідження особистості
 19. Тема 9. Теоретичні проблеми ноосферних досліджень
 20. Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства