<<
>>

§ 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

Організована злочинність — складне явище, чинник політичної і економічної нестабільності в суспільстві. Організовані злочинні формування модернізуються, змінюють свої види, виходять за межі національних кордонів однієї держави, набувають транскордонного та транснаціонального характеру.

Сьогодні можна говорити про наявність в Україні професійної злочинності, її зрощеність з ешелонами влади, суттєвий контроль над господарськими суб’єктами. Організоване злочинне середовище іноді називають «п’ятою гілкою влади».

Судова статистика свідчить про те, що серед усіх щорічно реєстрованих в Україні злочинів понад 30 % групові, тобто вчинені групами. Тільки в 2001 р. в Україні за вчинення злочинів групами засуджена 69 301 особа, або 42,6 % від кількості засуджених; за вчинення злочинів організованими групами — 953 особи, або 1,4 % від кількості осіб, засуджених за вчинення групових злочинів. У 2006 р. виявлено 466 організованих груп та злочинних організацій, із них 28 з міжнародними зв’язками, учасники яких вчинили 4 тис.

злочинів.

Злочинні групи можуть розрізнятися за ступенем їх організованості, стійкості, складності ієрархічної структури. Найбільш небезпечними злочинними групами є організовані групи та злочинні організації, які виступають активним елементом організованої злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його приготуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Слід зазначити, що організована злочинна група характеризується стабільністю складу, жорсткою дисципліною, певними правилами поведінки.

Ознаки організованості і стійкості злочинної групи можуть виявлятися у стабільності її складу; труднощах для осіб, які бажають вийти з групи; швидкій заміні співучасників, які вибувають; систематичності зустрічей і контактів злочинців поміж собою; у наявності в групі певної структури (ієрархії); наявності суворого порядку, дисципліни, безумовного підкорення лідеру, системи заходів заохочення і покарання; постійно здійснюваній злочинній діяльності, розширенні її масштабів і підвищенні технічної оснащеності; наявності спільно використовуваної зброї, технічних засобів, автотранспорту; плануванні злочинної діяльності.

У структурі організованих груп можуть бути особи, які здійснюють функції: лідера; ідеологічного забезпечення; охорони лідера; бойовиків; забезпечення дисципліни; переслідування осіб, які намагаються припинити злочинну діяльність; реалізації викраденого; підтримання зв’язків із корумпованими представниками владних структур.

Організовані злочинні групи можуть вчиняти різні злочини. Залежно від сфери злочинної діяльності розрізняють злочинні групи: 1) з обмеженою сферою злочинної діяльності (наприклад, шахрайство з фінансовими ресурсами); 2) з універсальною злочинною діяльністю (декілька видів злочинної діяльності, пов’язаних поміж собою). Злочинні групи можуть відрізнятися вузькою спеціалізацією і зосереджувати свою діяльність на якій-небудь сфері; діяльність інших може мати поширеність у декількох галузях, характеризуватися універсальністю.

Існують організовані злочинні групи, що поділяються за етнічними, культурними та історичними зв’язками. Деякі з них відомі під своїми національними назвами («в’єтнамське земляцтво», «китайська дружба», «африканська єдність» та ін.). Злочинні групи можуть мати регіональний рівень, охоплювати більшість регіонів України, виходити за межі національних кордонів і набувати транснаціонального характеру. Найбільш відомими транснаціональними злочинними організаціями є: італійська мафія, китайські тріади, японська якудза, колумбійські картелі, нігірійські злочинні організації, турецькі організації наркобіз- несу, ямайські організації «Посес» та ін.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами:

 1. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
 2. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
 3. §2. Криміналістична характеристика службових злочинів
 4. §1. Криміналістична характеристика підпалів та злочинних порушень правил протипожежної безпеки
 5. §1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
 6. §1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 7. § 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля
 8. Криміналістична характеристика злочинів
 9. § 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 10. § 1. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж
 11. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини)
 12. § 1. Криміналістична характеристика крадіжок
 13. §2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів
 14. §3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною
 15. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів