<<
>>

§2. Механізм утворення слідів і їх класифікація

Слід у трасології - це матеріальний об’єкт, який відображає зовнішню будову об’єкта, що взаємодіє. Відображення одного предмета на іншому виникає внаслідок їхньої взаємодії. У механізмі взаємодії беруть участь обидва об’єкти: той, що утворює слід, і той, що його сприймає.

Взаємодія може бути контактною і безконтактною. Сліди відповідно також поділяють на контактні (локальні), тобто ті, що утворюються в місці контакту, і безконтактні (периферичні), наприклад, сліди кіптяви на предметі, на підлозі під час пожежі.

Причиною взаємодії є будь-яка енергія - механічна, термічна, хімічна, біологічна.

Внаслідок дії механічної енергії сліди утворюються за рахунок переміщення об’єктів у просторі, відокремлення частини від цілого, розділення цілого на частини, залишкової деформації.

Під час дії термічної енергії сліди утворюються внаслідок закоптіння, обвуглення, спопеління.

Хімічна енергія сприяє утворенню слідів внаслідок окислення, розкладання та сполучення.

Під час дії біологічної енергії виникають сліди внаслідок розмноження, відмирання, розкладання, гниття тканини біологічних об’єктів.

Сліди в трасології класифікуються за різними підставами. Тому існує кілька класифікацій. Найбільш загальною серед них є поділ слідів на три групи:

1) сліди-відображення (передають зовнішню будову контактуючої частини слідоутворюючого об’єкта);

2) сліди-предмети (матеріальні об’єкти особистого, побутового, виробничого призначення, залишені або винесені з місця події);

3) сліди-речовини (частина різних категорій матеріальних тіл - лакофарбних покриттів, потожирової речовини, сипучих, рідких та газоподібних тіл, які залишаються на предметах на місці події або зникають з місця події).

За видом слідоутворюючих об’єктів сліди поділяються на сліди: людини; сліди зброї; знаряддя; інструментів; виробничих механізмів; сліди транспортних засобів тощо.

За механізмом утворення сліди поділяються на сліди: нашарування, відшарування, локальні, периферичні, об’ємні та поверхневі.

Слід нашарування утворюється в результаті відокремлення частинок від слідоутворюючого об’єкта та нашарування їх на слідосприймаючому. Типовими прикладами цього виду слідів є потожирові сліди пальців рук, сліди забрудненої підошви взуття тощо.

Слід відшарування утворюється внаслідок відокремлення частинок від слідосприймаючого об’єкта. Характерними слідами цього виду є, наприклад, сліди пальців рук, що доторкнулися до свіжовикрашеної поверхні будь-якого об’єкта.

Локальний слід утворюється у місці контакту, а периферичний - за його межами. У першому випадку - це слід взуття в межах контакту, а в другому - сліди пилу на підлозі за межами підошви взуття.

Об’ємні сліди утворюються за рахунок зміни форми (руйнування) слідосприймаючої поверхні у тій її частині, яка вступала в контакт зі слідоутворюючим об’єктом. Утворення об’ємного сліду може здійснюватись як за рахунок пластичної деформації матеріалу слідосприймаючого об’єкта (сліди ніг на грунті, сліди пальців рук на свіжопофарбованому предметі), так і за рахунок відокремлення і виносу частини матеріалу слідос- приймаючого об’єкта.

Поверхневі сліди поділяються на забарвлені та незабарвлені. Забарвлені - це ті, на які нанесена фарбуча речовина. Вони можуть бути слідами нашарування та відшарування. Безбарвні сліди утворюються безбарвною речовиною - потожировим безбарвним розчином.

В залежності від характеру речовини, що утворює слід, і поверхні, на якій він знаходиться, поверхневі сліди поділяються на видимі, тобто забарвлені; маловидимі (слабовидимі), тобто такі, що спостерігаються у певних умовах (наприклад, на- просвіт, при боковому освітленні); невидимі, тобто сліди, які не можна побачити не лише візуально, але й за допомогою оптичних засобів (лупи, мікроскопа).

Маловидимі сліди виникають на полірованій поверхні (нікельований метал, скло, поліроване дерево тощо); невидимі - на шорстких поверхнях (папір, картон, фанера, пофарбовані стіни тощо).

З урахуванням особливостей взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого об’єктів сліди, що в цей час утворюються, поділяються на статичні і динамічні.

Статичними є сліди, що утворилися в момент, коли слідо- утворюючий і слідосприймаючий об’єкти перебували у статичному стані, стані спокою. Такі сліди найбільш повно відображають зовнішню будову слідоутворюючого об’єкта. В даному випадку оптимальними умовами для одержання відбитка є дрібнозернисте пластичне середовище зі значною залишковою деформацією.

Статичні сліди відображають форму, розміри, а у випадку сприятливих умов - й індивідуальні особливості зовнішньої будови слідоутворюючого об’єкта. Типовими випадками статичних слідів є відбитки пальців рук під час доторкання до предмета.

Динамічні сліди (ковзання, різання, сверління) утворюються внаслідок руху одного чи обох об’єктів слідоутворення і виникають у вигляді борозен, валиків, горбиків тощо.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Механізм утворення слідів і їх класифікація:

 1. ^ш § 3. Класифікація слідів
 2. § 5. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.
 3. Утворення США
 4. §3. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів та їх процесуальне оформлення
 5. Утворення Вавилонської держави
 6. § 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії
 7. §2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
 8. Паризька Комуна і утворення третьої республіки у Франції
 9. §4. Виявлення та огляд вогнепальної зброї і слідів пострілу
 10. 2. Утворення аристократичної республіки. Правове становище населення
 11. Утворення і розвиток буржуазної держави і права у Франції
 12. §3. Дослідження і використання запахових слідів у практиці розслідування злочинів
 13. §1. Поняття і властивості звукових слідів
 14. §2. Способи і методи виявлення, фіксації і вилучення запахових слідів
 15. § 3. Механізм держави
 16. 11. Класичні теорії виробництва і прибутків. Утворення середньої норми прибутку. Економічний прибуток. Земельна рента.
 17. Механізм (апарат) держави
 18. § 1. Механізм держави
 19. § 1. Механізм держави і його структура