<<
>>

§4. Методика судово-почеркознавчої експертизи

Почеркознавча експертиза призначається як за кримінальними, так і за цивільними справами. Тому вона є найбільш поширеною і вирішує такі завдання: ідентифікаційні, які пов’язані з встановленням конкретного виконавця тексту, підпису, цифрового запису; класифікаційні - пов’язані з встановленням за почерком деяких властивостей чи ознак особи, характерних для певних груп населення; діагностичні - пов’язані з розпізнаванням часу та умов виконання конкретного рукопису, а також із визначенням емоційного стану виконавця.

Питання, які вирішуються експертизою, можуть бути двох видів: ідентифікація виконавця тексту чи підпису; встановлення обставин, за яких вони були виконані.

Для вирішення ідентифікаційних завдань експерту можуть поставлені такі запитання:

♦ ким написаний текст документа, що досліджується;

♦ ким виконані цифрові записи;

♦ хто виконав підпис від певної особи;

♦ однією особою чи різними особами виконані тексти (підписи) в кількох документах чи окремі частини в одному документі.

Під час вирішення неідентифікаційних питань експерту- почеркознавцю може бути запропоновано встановити:

♦ чи виконаний рукопис у процесі вільного письма або з застосуванням технічних засобів (копіювального паперу, шляхом перетискування з наступним обведенням тощо);

♦ чи не виконаний рукопис умисно зміненим почерком;

♦ чи не виконаний текст з наслідуванням почерку певної особи;

♦ чи не виконаний рукопис у незвичайних обставинах (в незвичайній позі, при низькій температурі тощо);

♦ чи не виконаний рукопис під час незвичайного стану особи, яка його писала (в стані фізичної втоми, сп’яніння, збудження);

♦ особою якої статі виконано рукопис, і яка відносна давність написання.

Методика судово-почеркознавчої експертизи складається з чотирьох стадій:

1) попереднє дослідження - включає огляд матеріалу, що надійшов на експертизу, фіксацію його цілісності, визначення характеру спакування, наявність засвідчених підписів;

2) роздільне дослідження - це визначення кількості співставлених зразків, виділення загальних та індивідуальних ознак в тексті, що досліджується, та зразках, визначення частоти їх повторів (стійкості); розроблення ознак тексту документа та зразків почерку на окремих аркушах;

3) порівнювальне дослідження - співставлення розробок ознак почерків, що досліджувалися, виділення схожих та розрізнювальних ознак. Математичними методами підраховують ступінь надійності ознак, що співпадають, і формують ідентифікаційний комплекс, оцінюють його як неповторний, враховуючи розрізнювальні ознаки;

4) оцінка результатів порівнювального дослідження та формування висновків експерта - стадія, на якій виявлений та сформований комплекс співпадаючих та розрізнюваль- них ознак оцінюється з позиції їх індивідуальності та значущості для встановлення тотожності виконавця тексту.

На даній оцінці базуються відповіді на ці питання, що поставлені слідчим.

Особливості дослідження підписів. Методика дослідження підписів у принціпі не відрізняється від дослідження текстів, але можливості встановлення виконавця за ними більш обмежені. Підпис відображає прізвище особи і має посвідчувальне значення. Підпис виконується власноручно. Його особливістю є малий обсяг графічного матеріалу та графічні ознаки.

До графічних ознак підпису відносяться: розташування підпису відносно тексту документа; напрям завершального штриха (розчерк); співвідношення рядків основи письма та верхніх закінчень штрихів; зменшення розміру штрихів до кінця підпису (гладіолаж).

Підписи можуть мати різну транскрипцію - літерну, без- літерну, змішану.

Дослідження підпису необхідно розпочинати з таких ознак, як транскрипція, загальний вигляд, ступінь виробленості. У ході дослідження підпису, виконаного з наслідуванням чи спотворенням, виявляються ознаки, які є відмінними або збігаються.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи:

 1. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 2. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 3. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 4. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 5. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 6. §5. Судово-балістична експертиза
 7. § 5. Можливості судово-балістичної експертизи
 8. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 9. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 10. / Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісєєв, Д.І. Фокін, Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко, Є.Ю. Білогурова.. Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності.2013, 2013
 11. Призначення та проведення судових експертиз