<<
>>

§ 3. Місце криміналістики у системі правових наук

За своєю природою криміналістика пов’язана з природничими, технічними, а також із різними правовими науками. Найбільш тісний зв’язок криміналістики простежується з юридичними науками кримінального циклу (кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією, кримінальною соціологією, юридичною психологією та ін.).

Криміналістика посідає важливе місце в системі юридичних наук, її становище зумовлене природою та предметом криміналістичної науки, залежностями в системі наук.

Криміналістика пов’язана з наукою кримінального права. На підставі ознак складів злочинів, які містяться в кримінальному праві, розробляються окремі криміналістичні методики. Аби вирішити питання про те, як розслідувати злочин, необхідно знати, що він собою являє, які ознаки йому притаманні. Положення кримінального права про види злочину, його мотиви, способи тощо враховуються криміналістикою при розробленні криміналістичних характеристик злочинів, формуванні типових версій, пропонуванні найбільш оптимальних рекомендацій в розкритті та розслідуванні певних видів злочинів.

Кримінальний закон встановлює відповідальність за вчинення різних діянь, викриття яких можливе лише за допомогою прийомів, засобів та методів криміналістики.

Також існує суттєвий зв’язок криміналістики з наукою кримінального процесу. Історично криміналістика зародилась у його надрах. Кримінально-процесуальна наука для криміналістики є материнською наукою. Процесуальні приписи і криміналістичні рекомендації взаємо- зумовлені. Прийоми і методи криміналістики повинні ґрунтуватися на загальних положеннях кримінального процесу і особливо теорії судових доказів (про сутність доказів, предмет і межі доказування, відносність і допустимість доказів та ін.). Кримінально-процесуальна наука визначає межі застосування тактичних прийомів, науково-технічних засобів, методичних рекомендацій, розглядає порядок проведення слідчих і судових дій, компетенцію учасників кримінального процесу.

Криміналістика враховує положення процесуальної теорії і водночас сприяє її розвиткові, вдосконаленню. Криміналістичні рекомендації сприяють оптимізації розслідування та судового розгляду і у певних випадках можуть справляти відповідний вплив на закон, його змінення. Саме криміналістичні рекомендації сприяли виникненню нових слідчих дій (наприклад, перевірки показань на місці, слідчого експерименту, зняття інформації з каналів зв’язку тощо), визначенню їх оптимальної процесуальної процедури. У цьому разі криміналістичні рекомендації набували нового «статусу» — як норма закону. Завдяки криміналістиці нові науково-технічні засоби і методи виявлення, фіксації та дослідження доказів відображені в кримінально-процесуальному законодавстві (наприклад, використання відеозйомки, звукозапису тощо).

Взаємопов’язані певним чином криміналістика і кримінологія, їх співвідношення визначається завданнями щодо попередження злочинів. Проте предметом криміналістики є тільки спеціальні (технічні) засоби попередження злочинів. Доволі інтенсивно в криміналістиці використовуються дані кримінології про особу злочинців, віктимологію жертви, причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів, при розробленні криміналістичних характеристик і методичних рекомендацій щодо розслідування окремих видів злочинів.

На криміналістику справляє вплив юридична (судова) психологія, що особливо чітко виявляється в криміналістичній тактиці. Розроблення і застосування тактичних прийомів та комбінацій неможливі без урахування психічних процесів, властивостей та станів особи. Дані психології сприяють формуванню науково обґрунтованих рекомендацій криміналістики.

Криміналістика пов’язана також з такими правовими науками, як цивільне і цивільно-процесуальне право, адміністративне і адміністративно-процесуальне право, кримінально-виконавче право та ін. Криміналістика вже вийшла за межі циклу кримінальних наук. Її рекомендації є суттєвими не тільки для розслідування злочинів. Це особливо стосується можливості використання спеціальних знань у цивільному або адміністративному процесі, проведення різних судових дій, повної фіксації судового процесу технічними засобами та ін.

Запитання для самоконтролю

1. Які закономірності вивчає криміналістика?

2. Які розділи охоплює система криміналістики?

3. Які завдання вирішує криміналістика на сучасному етапі?

4. Що являє собою криміналістика за своєю природою?

5. Яким чином криміналістика пов’язана з іншими науками?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 3. Місце криміналістики у системі правових наук:

 1. §2. Криміналістика в системі юридичних наук
 2. § 3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних та інших суспільних наук
 3. § 5. Місце держави в політичній системі суспільства
 4. § 5. Місце держави в політичній системі суспільства
 5. 2.Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
 6. 1. Економічний зміст власності, її місце і роль в економічній системі
 7. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 8. § 1. Теорія держави і права в системі наук
 9. §6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 10. § 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук
 11. 1.2. Психологія в системі наук. Система юридичної психологи
 12. § 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 13. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ Криміналістика як наука і навчальна дисциплина
 14. Теоретичні основи криміналістики Поняття і значення криміналістики
 15. Конституція в системі нормативно-правових актів, •и* ^ • и поняття та особливості
 16. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права