<<
>>

§ 5. Можливості судово-балістичної експертизи

Дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів пострілу здійснюється за допомогою судово-балістичної експертизи, яка є різновидом криміналістичної експертизи. До основних завдань експертизи належать: встановлення виду, зразка (моделі) вогнепальної зброї за стріляними кулями, гільзами, слідами пострілу, а також конкретного екземпляра зброї за стріляними кулями та гільзами; визначення можливості застосування для стрільби зброї та боєприпасів; встановлення однорідності патронів, куль, гільз, дробу, картечі; встановлення деяких обставин, пов’ язаних із застосуванням вогнепальної зброї.

Судово-балістична експертиза вирішує класифікаційні, діагностичні та ідентифікаційні завдання, які можна класифікувати як такі типові питання:

1) при дослідженні зброї: чи є дана зброя вогнепальною, а при позитивній відповіді — до якого виду, системи та моделі вона належить; чи справна зброя та чи придатна вона для стрільби; який калібр даної вогнепальної зброї; чи є надана на дослідження деталь частиною даного екземпляра зброї; чи міг відбутися постріл з даного екземпляра зброї без натискання на спусковий гачок за певних обставин; чи можливий постріл з даної зброї патронами певного калібру; чи здійснювалася стрільба з даної зброї після останнього чищення;

2) при дослідженні боєприпасів: чи справні дані патрони та чи придатні вони для стрільби; до якого виду і зразка належить наданий для дослідження патрон; чи належать надані на дослідження патрони до однієї партії випуску;

3) при дослідженні стріляних куль, дробу, картечі, пижів: зі зброї якого виду, системи, зразка відстрілена куля, що виявлена на місці події; чи не відстрілена куля з наданої на дослідження зброї; чи не відстрілена куля з одного екземпляра зброї; до якого виду та зразка на- 84

лежить патрон, частиною якого є куля, виявлена на місці події; чи не відстрілена куля зі зброї невідповідного калібру; чи є надані для дослідження куля і гільза частинами одного патрона; чи складали раніше надані на дослідження снаряди (дріб, картеч, кулі) єдину масу і чи не виготовлені вони в одних і тих самих виробничих умовах; чи не слугував предмет, що підлягає дослідженню, саморобним пижем; з якого матеріалу виготовлено пиж; чи однорідні пижі надано на дослідження;

4) при дослідженні гільз: зі зброї якого виду, зразка викинута дана гільза; чи є гільза частиною патрона, що використовувався під час стрільби з даної зброї; чи не викинуті надані на дослідження гільзи з одного екземпляра зброї; чи не є надані на дослідження куля та гільза частинами одного патрона; які причини виникнення пошкоджень, що є на гільзі;

5) при дослідженні слідів пострілу: чи є дане пошкодження вогнепальним; чим саме утворене дане пошкодження (кулею, дробом, картеччю, скалками гранати); чи є сліди пострілу з близької відстані на одязі потерпілого; в якому напрямку було здійснено постріл; яким є дане ушкодження — вхідним чи вихідним отвором.

Рис.

17.
Розгортки куль зі слідами на них: а — розгортка кулі револьвера калібру 7,62 з характерними 4-ма полями нарізів; б — розгортка кулі пістолета калібру 7,65 з характерними 6-ма полями нарізів

Найбільш складним дослідженням є ідентифікація вогнепальної зброї за стріляними кулями та гільзами. Порівняльне дослідження слідів на кулі (гільзі), виявлених на місці події, та слідів на кулі (гільзі), одержаних експериментальним шляхом, провадиться шляхом зіставлення за допомогою порівняльного мікроскопа (МСК-1, МС-51 та ін.) і за збільшеними фотознімками. Для одержання фотографічного зображення розгортки кулі зі слідами нарізів каналу ствола використовують спеціальні пристрої оптичного фоторозгортання (наприклад, прилад РФ-4). При такій зйомці на фотознімку виходить послідовно розгорнуте зображення циліндричної поверхні кулі (рис. 17). Для вивчення слідів на кулі за глибиною (профілем) застосовують профіло- графічний метод (кулю розміщують у профілометрі, де за допомогою алмазної голки одержують параметри слідів на ній, а потім, використовуючи ці дані, будують профілограми).

■ Запитання для самоконтролю

1. Що таке судова балістика?

2. Які завдання вирішує судова балістика?

3. З якими галузями криміналістичної техніки пов’язана судова балістика?

4. Що є об’ єктами судово-балістичного дослідження?

5. Яким чином може бути класифікована ручна вогнепальна зброя?

6. Що являє собою калібр зброї?

7. Які існують види слідів вогнепальної зброї?

8. Які сліди утворюються на гільзах та кулях?

9. Які завдання слідчого огляду вогнепальної зброї?

10. Яких правил необхідно додержуватись при огляді зброї?

11. Яким чином відбувається визначення напрямку пострілу?

12. Які завдання вирішує судово-балістична експертиза?

ГТ1 · · ·

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 5. Можливості судово-балістичної експертизи:

 1. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 2. §5. Судово-балістична експертиза
 3. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 4. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 5. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 6. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 7. §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 8. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 9. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 10. Призначення та проведення судових експертиз
 11. Призначення та проведення судових експертиз
 12. Авдєєва Г.К.. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія, 2006
 13. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
 14. Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
 15. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 16. є) Судова практика 1) Установчий характер судового рішення