<<
>>

§3. Наступний етап розслідування

Успішність наступного етапу розслідування грабежів і розбоїв визначається результатами роботи щодо розкриття обставин цих злочинів на початковому етапі, а також ситуацією, що склалася після пред’явлення підозрюваному постанови про притягнення його в якості обвинуваченого і допиту по суті пред’явленого обвинувачення.

У разі, якщо обвинувачений повністю визнає пред’явлене обвинувачення, дав конкретні показання, які збігаються з зібраними фактичними даними про обставини скоєння злочину і його вини, необхідно:

1) проаналізувати його показання по кожному пункту обвинувачення і порівняти з іншими джерелами доказів з метою виявлення неточностей і протиріч. Особливу увагу необхідно приділити обставинам, які могли стати відомими лише обвинуваченому як безпосередньому учаснику злочину. По кожній обставині повинні бути висунуті і перевірені конкретні версії;

2) у разі разходження показань обвинуваченого і результатів огляду місця події, показань потерпілого і свідків, проводяться їх перевірка на місці скоєння злочину та очні ставки відповідно з потерпілим і окремими свідками;

3) якщо обвинувачений під час допиту згадав особу, раніше не відому слідчому, і не допитану по даному факту, необхідно її встановити і допитати.

В залежності від результатів цих слідчих дій можуть бути висунуті версії про злочинні зв’язки цієї особи з обвинуваченим. У даному випадку необхідно перевірити версію про те, чи не обумовлено зізнання обвинуваченого спробою приховати інші скоєні ним злочини.

В ході перевірки показань обвинуваченого, який зізнався в скоєнні злочину, виясняють також мотиви, причини, умови, що сприяли його скоєнню.

Установивши всі обставини у справі, визнавши зібрані докази достатніми для обвинувального висновку, слідчий повідомляє про це потерпілому, знайомить його з матеріалами справи, а потім оголошує обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення матеріалів справи.

У разі, коли обвинувачений не визнає себе винним у пред’явленому обвинуваченні, необхідно кожне висунуте ним заперечення уточнити з посиланнями на джерела. Висловлені заперечення повинні бути зафіксовані в протоколі, співставлені з іншими доказами у справі, підтверджені чи спростовані шляхом висунення конкретних версій і перевірки їх слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами. Так само повинен діяти слідчий і у випадках, коли обвинувачений частково визнає пред’явлене обвинувачення, але висуває заперечення стосовно окремих обставин справи або посилаєтьтся на вину інших осіб.

У разі, коли не здійснено перевірку всіх версій, не встановлено достовірні дані, що підтверджують чи спростовують їх, не вивчені обставини, які звинувачують чи виправдовують обвинуваченого, не вивчені причини й умови, що сприяли скоєнню грабежу чи розбою, завдання наступного етапу розслідування залишаються повністю не вирішеними. У такому випадку слідчий зобов’язаний знову критично проаналізувати зібрані докази, визначити недостатньо вивчені обставини, висунути за ними додаткові версії і відповідно уточнити план подальшого розслідування.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §3. Наступний етап розслідування:

 1. § 3. Наступний етап розслідування
 2. § 3. Наступний етап розслідування
 3. §3. Наступний етап розслідування
 4. §3. Наступний етап розслідування
 5. §3. Наступний етап розслідування
 6. § 3. Наступний етап розслідування
 7. §3. Завдання наступних етапів розслідування убивств
 8. § 3. Початковий етап розслідування
 9. §2. Початковий етап розслідування
 10. §2. Початковий етап розслідування
 11. § 2. Початковий етап розслідування
 12. §2. Початковий етап розслідування
 13. § 3. Початковий етап розслідування
 14. § 3. Початковий етап розслідування