<<
>>

§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

У процесі розслідування хабарництва необхідно виходити із предмета доказування по кримінальній справі. У першу чергу підлягають доказуванню такі обставини: чи мало місце передавання хабара службовій особі; винність хабародавця і хабарника; час, місце та спосіб передавання хабара; здійснення службовою особою юридично значущої дії (або бездіяльності); розмір збитку, заподіяного злочином; причини і умови, що сприяли злочину, та ін.

У перебігу розслідування даної категорії злочинів слід встановити:

1) ким (або через кого) передавався хабар службовій особі;

2) чи є одержувач хабара службовою особою;

3) за виконання (невиконання) яких юридично значущих дій пропонувалося передавання хабара (сприяння у виданні ліцензій, видання банківських кредитів або позичок, допомога в недобросовісній конкуренції на споживчому ринку, невжиття заходів щодо правопорушників та ін.);

4) який спосіб передавання хабара було застосовано (передавання «з рук у руки»; зарахування на поточний рахунок у банку грошових сум тощо);

5) у чому виявився предмет хабара;

6) чи мало хабарництво разовий або систематичний характер;

7) у чому конкретно полягала систематична допомога (підтримка) з боку службової особи;

8) яка службова дія повинна бути виконана в інтересах хабародав- ця, чи є вона законною;

9) який характер взаємостосунків хабародавця і хабарника, чи не було конфліктів;

10) чи не було вимагання хабара з боку хабарника;

11) хто визначив предмет хабара та його кількість;

12) які індивідуальні особливості предмета хабара;

13) яке коло осіб, що брали участь в одержанні, передаванні хабара та ін.;

14) причини і умови, що сприяли хабарництву.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню:

  1. § 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
  2. § 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
  3. § 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
  4. § 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
  5. § 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
  6. §4. Фіксація ходу та результатів відтворення обстановки і обставин події
  7. Відтворення обстановки та обставин події
  8. Відтворення обстановки та обставин под» (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)
  9. Той неспростовний закид, що доктрина природного права досі не спромоглася сформулювати загальні, чинні завжди і всюди, за всіх обставин норми справедливої поведінки
  10. ж) Правочин 1) Правочин як правотворчі обставини справи