<<
>>

§2. Основні засоби криміналістичної техніки

У криміналістиці розглядаються лише основні засоби збору криміналістичної інформації, зокрема:

1) технічні засоби, що використовуються на попередньому слідстві;

2) технічні засоби, що використовуються органами дізнання;

3) технічні засоби наукового дослідження;

4) техніка суду.

Технічні засоби, що застосовуються на стадії попереднього слідства, часто називають криміналістичною технікою, або технікою слідчого. Техніка слідчого доволяє розв’язувати завдання щодо виявлення, фіксації, дослідження доказів.

У сучасній криміналістиці технічні засоби поділяються на загальні і спеціальні. Загальні технічні засоби використовують усі суб’єкти, які здійснюють слідчу, дізнавальну, судову і профілактичну діяльність. Спеціальні технічні засоби призначаються для окремих напрямів діяльності, наприклад співробітників карного розшуку, інспекторів Державної автомобільної інспекції, служби безпеки, митниці тощо.

До загальних технічних засобів належать: засоби освітлення, оптичні, вимірювальні, засоби фіксації, дослідження криміналістичної інформації.

Технічні засоби, що використовуються співробітниками органів дізнання, називають по-різному: оперативною технікою, спеціальною технікою, спеціальними засобами, розуміючи у даному випадку їх однакову сутність. Однак ці поняття мають різне значення.

Оперативна техніка - це поняття умовне, що підкреслює дві обставини: 1) техніка застосовується в оперативній діяльності; 2) застосування її здійснюється, головним чином, негласно, до порушення кримінальної справи, під час оперативно-розшуко- вої діяльності. Оперативний характер збору інформації не дає джерел доказів. Одержана оперативна інформація слугує лише основою для висунення версій і вибору найбільш ефективних прийомів проведення слідчих дій. Застосування оперативної техніки на стадії попереднього слідства проводиться органом дізнання на вимогу слідчого і при безпосередньому нагляді прокурора.

Спеціальна техніка, як різновид технічних засобів оператив- но-розшукової діяльності, становить собою систему приладів, пристроїв, матеріалів і речовин, що використовуються для збирання інформації негласними прийомами. Така техніка, як пра- 72

вило, має незначні розміри, замасковані під звичні предмети обстановки, засоби праці, особистої гігієни, одягу. Це автоматичні пристрої, що працюють в автономному режимі, або керовані дистанційно.

Криміналістична та оперативна техніка за цільовим призначенням являє собою в основному засоби польової криміналістики, тобто апаратура, пристрої, матеріали і приладдя, що застосовуються безпосередньо слідчим прокуратури і органів дізнання на стадії порушення кримінальної справи і провадження попереднього слідства.

Набори апаратури, приладів, інструментів і матеріалів, об’єднаних однією метою і розміщених в одній коробці, називають комплектом технічних засобів або валізою слідчого. Це універсальний переносний криміналістичний комплект слідчого, який за своєю структурою складається з семи розділів:

1) пошукові прилади та пристосування (щуп для м’яких меблів і великих ємкостей для сипучих і рідких речовин; пристосування для взяття проб грунту, магнітний шукач, викрутка-індикатор тощо);

2) вимірювальні прилади та пристосування (лінійки масштабна та візирна; рулетка десятиметрова; рулетка двометрова; розсувний трикутник із транспортиром; циркуль- вимірювач; штангенциркуль; планшет із компасом);

3) інструменти (пасатижі комбіновані, ножиці, викрутка, ніж складний, пінцет, склоріз алмазний);

4) засоби для виявлення невидимих і слобовидимих слідів (акумуляторний ліхтар, лупи, йодна трубка, набір дактилоскопічних порошків; дактилоскопічна щіточка, пензель магнітний; пенал із засобами для попереднього визначення крові);

5) засоби фіксації та вилучення слідів (силіконові пасти у тубах одноразового використання (пасти «К», «У-4»), каталізатори до силіконових паст у скляних флаконах із крапельницею, пластмасова платівка і металева лопатка для приготування силіконової суміші; скальпель, гіпс у поліетиленовому пакеті; коробка пластмасова, в якій зна- ходиться гіпс, що використовується для приготування гіпсової пасти; ложка пластмасова; флакони для розчину синтетичних смол; пульверизатор із гумовою грушею; універсальний розбризкуючий пристрій; дактилоскопічна плівка - світла, темна);

6) засоби для дактилоскопіювання трупів і живих осіб (друкарська фарба в тюбику, платівка скляна для нанесення фарби, дактилоскопічний валик, пристосування для розгинання пальців рук трупа тощо);

7) папка з креслярськими пристосуваннями (лінійка масштабна; лінійка візирна; розсувний трикутник; планшет; циркуль-вимірювач; каталог кольорів).

До криміналістичної техніки відноситься також пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ) - автомобіль спеціального призначення (мікроавтобус).

Основними завданнями ПКЛ є:

♦ своєчасне транспортування науково-технічних засобів до місця провадження слідчої дії;

♦ забезпечення перевезення учасників слідчої дії на місце її проведення;

♦ використання приміщення ПКЛ для провадження процесуальних дій із застосуванням техніко-криміналістичних методів, фіксації їх ходу і результатів;

♦ проведення попередніх досліджень предметів, документів, слідів.

Вміст ПКЛ, як правило, ділять на вісім відділів:

1) засоби електрообладнання;

2) засоби зв’язку і сигналізації;

3) прилади і засоби виявлення, фіксації, вилучення і попереднього дослідження речових джерел;

4) фототехніка і фотолабораторія;

5) відділ відеозапису та звукозапису;

6) копіювальна техніка;

7) протипожежні засоби та інструменти;

8) санітарні та інші засоби.

Салон ПКЛ має два відсіки: перший - для проведення слідчих дій (допиту, впізнання на місці події), а другий - лабораторний, що дозволяє проводити попереднє дослідження доказів на місці їх виявлення. Наявність сучасних засобів зв’язку дозволяє оперативно передавати інформацію, робити запити в банки даних, зв’язуватися з різними підрозділами, що взаємодіють з попереднім слідством.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Основні засоби криміналістичної техніки:

 1. Криміналістична техніка. Загальні положення криміналістичної техніки.
 2. §4. Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів
 3. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 4. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
 5. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
 6. Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і встановлення особи за певними її ознаками
 7. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 8. Поняття юридичної техніки. Юридична техніка нормотворчості
 9. § 4. Технічні засоби профілактики
 10. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 11. Стаття 27. Засоби заохочення та нагороди
 12. § 3. Правові засоби
 13. § 8. Юридична техніка
 14. § 6. Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення