<<
>>

§5. Особливості розслідування службової недбалості

Недбалість - діяння не умисне. Цим в основному воно відрізняється від інших службових злочинів. Спосіб скоєння даного злочину виражається в бездіяльності службової особи на службі або неналежному виконанні службових обов’язків, у злочинно-недбалому відношенні до зберігання майна, що викликало його псування чи розкрадання.

Найбільш розповсюдженим видом шкоди, спричиненої недбалістю, є недостача грошових коштів або товарно-матеріальних цінностей тощо.

Під час розслідування недбалості, крім загальних обставин розслідування службових злочинів, необхідно додатково встановити:

♦ чи належать до службових обов’язків дії, невиконання яких призвело до службової недбалості;

♦ у чому виражається факт службової недбалості;

♦ підстави та обставини призначення на цю посаду даної особи;

♦ чи могла службова особа передбачити настання певних наслідків у результаті невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків;

♦ освіту, кваліфікацію і професійний досвід обвинуваченого;

♦ кому конкретно заподіяний істотний збиток;

♦ види майна і характер заподіяних збитків;

♦ умови зберігання сировини і готової продукції, товарів;

♦ норми природного убутку сировини і готової продукції;

♦ у чому виражається істотна шкода, заподіяна недбалістю;

♦ чи мав можливість обвинувачений вжити необхідних заходів щодо усунення шкоди.

Кримінальна справа за фактом недбалості порушується найчастіше на підставі матеріалів ревізії, повідомлень про виявлену недостачу товарно-матеріальних цінностей, публікацій в засобах масової інформації про шкідливі наслідки недбалості.

Недбалість характеризується такими ознаками, як недбале ведення обліку, приймання та відпускання товарно-матеріальних цінностей без зважування, допуск до матеріальних цінностей сторонніх осіб, недотримання умов зберігання і транспортування вантажів, невиконання правил будівельних робіт тощо.

У ході розслідування злочинів висуваються версії щодо розміру і характеру збитків, причин, що призвели до таких наслідків, ролі окремих службових осіб у вчиненні злочину. Перевіряються також версії про те, чи не була використана ситуація, що виникла внаслідок допущеної службової недбалості, для вчинення іншого злочину або його приховування.

На початковому етапі розслідування проводиться огляд місця події, а також огляд документів, зразків продукції, сировини, матеріалів, освідування потерпілих. Подальший хід розслідування повинен бути спрямований на вияснення кола функціональних обов’язків службової особи, встановлення змісту допущеного порушення. Для цього слідчий допитує свідків, підозрюваного, вивчає правила, інструкції та інші нормативні 422

документи. Якщо службова особа пояснює допущену нею недбалість відсутністю досвіду або посилається на службову необхідність чи необережність поведінки самих потерпілих, необхідно уточнити і ретельно перевірити її повідомлення на допиті вищестоящих службових осіб та інших свідків, ознайомитися з особливостями роботи організації, де допущена недбалість, одержати консультації в спеціалістів, призначити з урахуванням характеру наслідків недбалості проведення судових експертиз (технічної, медичної, ветеринарної, бухгалтерської тощо).

Контрольні запитання

1. На які види поділяються службові злочини?

2. У чому сутність загальної методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності?

3. Які обставини підлягають встановленню під час розслідування службових злочинів?

4. Які особливості криміналістичної характеристики службових злочинів?

5. Які типові матеріальні сліди залишаються під час скоєння службових злочинів?

6. Які типові обставини сприяють скоєнню службових злочинів?

7. У чому полягає криміналістична характеристика хабарництва?

8. Які типові ситуації виникають під час розслідування хабарництва?

9. Які обставини підлягають встановленню під час розслідування хабарництва?

10. Які особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування хабарництва?

11. Які особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем?

12. У чому полягають особливості розслідування службової недбалості?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Актуальність та особливості боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності (службові злочини).

2. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

3. Особливості розслідування хабарництва, зловживання владою або службовим становищем, а також службової недбалості.

Література

1. Кримінальний кодекс України. - К., 2001. - С. 242-248.

2. Криминалистика. Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева и Н.А. Селиванова.- М., 1984. - С. 472-486.

3. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко. - К., 1988. - С. 265-299.

4. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 504-525.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §5. Особливості розслідування службової недбалості:

 1. Тема 23. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності
 2. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини)
 3. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 4. §3. Особливості розслідування хабарництва
 5. § 3. Особливості розслідування деяких видів убивств
 6. §4. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем
 7. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 8. §3. Етапи розслідування та їх напрями
 9. § 3. Початковий етап розслідування
 10. Тема 25. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності
 11. ^ш § 1. Сутність організації розслідування