<<
>>

§4. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем

Зловживання владою або службовим становищем завжди пов’язано з використанням винним свого службового становища всупереч інтересам служби. При цьому службова особа із корисливої чи іншої особистої зацікавленості спричиняє шкоду державним чи громадським інтересам або охоронюваним правам громадян.

Злочини, що розглядаються, різноманітні за формою і змістом. У практиці найчастіше зустрічаються: обман контролюючих органів, порушення фінансової дисципліни, неналежне зберігання державної власності, порушення правил торгівлі тощо. Зловживання в більшості випадків учиняється одним із таких способів:

♦ вчинення дій у межах своїх службових повноважень, але таких, що не викликаються службовою необхідністю (наприклад, видання наказу щодо позбавлення премії тощо);

♦ вчинення дій, які перевищують права службової особи (будівництво особистої дачі за рахунок коштів підприємства);

♦ бездіяльність.

Більшість кримінальних справ про зловживання владою або службовим становищем порушуються за матеріалами контрольно-ревізійних органів і відомчих перевірок.

Розслідування справи, як правило, починається з допиту підозрюваної службової особи. Однак у більшості випадків зловживання не знаходить прямого відображення в документах, що надійшли. Тому перш ніж порушити кримінальну справу і почати її розслідування, необхідно проаналізувати матеріал, що надійшов, ознайомитися з роботою організації, де допущено зловживання, вивчити інструкції, положення, що регламентують її діяльність, права й обов’язки службової особи, її повноваження у тих межах, про порушення яких згадувалося в повідомленні, що надійшло.

До початкових слідчих дій відносяться: виїмка й огляд документів, огляд місця події, допит свідків і підозрюваних, а іноді й обшук у службової особи за місцем її мешкання чи роботи.

У випадках, коли для вивчення обставин зловживань необхідні спеціальні знання, призначаються експертизи: технічна - з метою визначення причин аварії, придатності обладнання для експлуатації тощо; товарознавча - для визначення якості, сортності, правильності зберігання і транспортування промислових і продовольчих товарів; судово-бухгалтерська, судово-економічна - для встановлення правильності використання фондів підприємства тощо.

Ефективним засобом викривання зловживань владою чи службовим становищем є показання свідків. У залежності від змісту інформації, яку вони дають у ході допиту, їх можна розділити на декілька груп.

До першої групи відносяться особи, які повідомляють про протиправні дії службової особи і спричинених наслідках (члени інвентаризаційних комісій, ревізори, представники адміністрацій тощо). 420

У другу групу входять свідки, які добре знають про роботу обвинуваченого. Це перш за все працівники бухгалтерії, економісти, які можуть пояснити, які порушення фінансової дисципліни допускались, обгрунтувати спричинену матеріальну шкоду, розповісти про злочинні дії службової особи тощо.

Третя група свідків - це особи, які знають про конкретні обставини зловживань службової особи (працівники, які виконували його незаконні розпорядження, що потерпіли від його неправомірних дій).

Четверту групу становлять службові особи вищестоящих організацій, керівники підприємств, де працював обвинувачений. Ці свідки можуть пояснити, коли їм стало відомо про зловживання і які з їхнього боку вживалися заходи щодо недопущення шкідливих наслідків, дати характеристику повединці службової особи на службі.

Відомі випадкі обмови свідками підозрюваних, обумовленої особистими корисливими інтересами. Тому в кожному випадку необхідно намагатися вияснити, де відображені ті чи інші факти, які свідчать про дії службової особи проти інтересів служби, порушення прав громадян тощо.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем:

 1. Тема 24. Розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем
 2. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)
 3. §1. Класифікація службових злочинів і загальні методичні положення їх розслідування
 4. Правове становище окремих груп населення. Особливості рабства
 5. §3. Особливості розслідування хабарництва
 6. §5. Особливості розслідування службової недбалості
 7. Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]
 8. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 9. § 3. Особливості розслідування деяких видів убивств
 10. § 7. Зловживання правом
 11. §2. Криміналістична характеристика службових злочинів
 12. Юридично значуща поведінка і зловживання правом
 13. Тема 23. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності
 14. Стаття 39. Відпустка в зв'язку з переведенням публічного службов­ця на іншу посаду
 15. § 1. Правове становище кооперативу (товариства)
 16. § 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)
 17. Стаття 9. Загальні вимоги до набору на посади публічних службов­ців
 18. Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю
 19. Правове становище кооперативів та їх об'єднань