<<
>>

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Огляд місця виявлення трупа. Під час огляду місця скоєння убивства чи виявлення трупа, порад з дотриманням загальних процесуальних і тактичних правил провадження огляду, необхідно враховувати особливості, що випливають із різновидностей цих злочинів.

Відомо, що місце виявлення трупа не завжди співпадає з місцем, де було скоєно убивство. Необхідно вивчити обстановку місця виявлення трупа, співставити її з характером ушкоджень на трупі, станом одягу, виявленими іншими слідами і відповісти на запитання - чи є місце виявлення трупа саме тим місцем, де було скоєно вбивство. Під час вивчення обстановки місця виявлення і стану трупа важливо виявити негативні обставини. Суттєву допомогу в цьому можуть надати судово-медичний експерт і спеціаліст-криміналіст.

Якщо місце виявлення трупа не співпадає з місцем убивства, необхідно вжити заходів до його встановлення, вивчення шляхів і способів переміщення трупа.

В ході огляду трупа, який проводиться з участю судово- медичного експерта, необхідно встановити, чи є смерть насильницькою, чи вона настала з інших причин.

З цією метою, поряд з вивченням тілесних ушкоджень і причин смерті, важливо проаналізувати зв’язок між обстановкою місця події і діями, в результаті яких виникли виявлені в ній зміни і сліди, співставити їх з ушкодженнями на тілі, одязі трупа і певним способом убивства.

Під час огляду місця убивства і трупа необхідно враховувати спосіб спричинення смерті та особливості застосування знаряддя. Якщо убивство скоєно з застосуванням вогнепальної зброї, необхідно виявити відповідно кулю, гільзу, пижі, сліди кіптяви, залишки порошинок, дріб, пошкодження одягу та інших предметів.

Якщо убивство скоєне шляхом удушення чи повішення, особливу увагу під час огляду трупа необхідно звернути на вивчення слідів на голові і шиї, а також дослідити странгуляційну борозну, петлю, матеріал удушення.

У разі виявлення трупа з ознаками отруєння необхідно вилучити з місця події посуд з рештками в ньому речовин, лікарські препарати, пляшки з рідинами, рослини невідомого походження тощо.

Обшук. Під час розслідування убивств необхідність у провадженні обшуку може виникнути на будь-якому етапі. Він провадиться, коли особа убивці відома і є дані, що він переховується в певному місці. Обшук також необхідний, коли в ході розслідування одержані дані про знаряддя злочину чи інші предмети, сховані злочинцем, а також про те, що вони знаходяться в квартирі підозрюваного, його родичів чи знайомих.

Особистий обшук завжди проводиться під час затримання підозрюваного чи обвинуваченого. В даному випадку необхідно звертати увагу на виявлення волокон, волосся, плям крові на одязі і взутті, ушкоджень на тілі тощо.

Судово-медична експертиза. Провадження судово-медичної експертизи під час розслідування убивств обов’язкове. Тому після зовнішнього огляду трупа на місці його виявлення слідчий повинен відправити його в морг для розтину. В постанові про призначення експертизи викладаються обставини, виявлені під час огляду, і питання експерту.

Типові питання, які ставляться на вирішення судово-медичної експертизи, можуть бути такими: яка причина смерті; які ушкодження на трупі; в якій послідовності вони нанесені, які із них прижиттєві і які виявилися смертельними; яким знаряддям чи зброєю спричинені ушкодження; скільки крові втратив потерпілий; чи міг сам потерпілий нанести собі ушкодження чи вони спричинені іншою особою; чи є на трупі сліди боротьби і самооборони; за скільки годин до настання смерті потерпілий вживав їжу і яку; чи є алкоголь у внутрішніх органах трупа тощо. В залежності від способу спричинення смерті, крім перерахованих, на вирішення експерта можуть бути поставлені й інші, більш специфічні питання.

У ході розслідування убивств нерідко призначаються й інші види експертиз - судово-балістичні, портретно-криміналістичні, дактилоскопічні тощо. Висновок судово-медичної та інших видів експертиз повинен перевірятися і критично оцінюватися слідчим, щоб вияснити:

♦ чи правильно експерт зрозумив питання, вказані в постанові про призначення експертизи і чи дані на них обгрунтовані відповіді;

♦ чи нема протиріч між змістом протоколу огляду місця події і трупа та описовій частині висновку;

♦ чи відповідають сучасному рівню розвитку спеціальних знань і методиці досліджень методи, що застосовувалися, і чи придатні вони для вирішення поставленого питання;

♦ чи не вийшов експерт за межі компетенції під час провадження експертизи;

♦ чи випливають висновки експерта із проведених досліджень, указаних в описовій частині висновку.

При виникненні труднощів у ході перевірки й оцінки висновків слідчий має право допитати експерта чи отримати консультацію спеціаліста.

Контрольні запитання

1. У чому сутність криміналістичної характеристики убивств?

2. Які особливості порушення кримінальних справ про убивство?

3. Що собою становить початковий етап розслідування убивств?

4. Яких умов розслідування необхідно дотримуватися на початковому етапі?

5. Які завдання наступних етапів розслідування убивств?

6. В чому особливості тактики огляду місця виявлення трупа?

7. Які завдання вирішує обшук під час розслідування убивств?

8. Які типові питання вирішує судово-медична експертиза у ході розслідування убивств?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Особливості і значення боротьби із злочинами проти життя і здоров’я громадян на сучасному етапі.

2. Криміналістична характеристика вбивств.

3. Завдання і тактика невідкладних слідчих дій, їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами під час розслідування вбивств.

4. Зміст і характеристика наступних етапів розслідування вбивств.

Література

1. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко. - К., 1988. - С. 91-130.

2. Криминалистика. Учебник / Под ред. В.А. Образцова. - М., 1995. - С. 429-450.

3. Салтевський М.В. Криміналістика. Навчально-довідковий посібник. - К., 1996. - С.138-144.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій:

  1. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  2. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  3. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  4. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  5. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  6. §3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  7. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  8. §3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  9. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  10. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій