<<
>>

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

В ході розслідування факту згвалтування важливе значення має допит потерпілої, оскільки лише їй відомі подробиці скоєння цього злочину і дані про особу, що його вчинила. Проводять його терміново після порушення кримінальної справи В ході допиту встановлюються деталі скоєного злочину, оскільки саме вони, як правило, мають значення під час викриття злочинця, а також у ході подальшої перевірки показань потерпілої.

У ході допиту необхідно вияснити: де мало місце згвалтування, коли, в якій обстановці, яким чином потерпіла опинилась на місці події, поведінку злочинця до і після скоєння злочину, чи мало місце фізичне і психічне насильство і в чому воно проявлялося, чи застосовував в даному разі злочинець зброю.

Якщо потерпіла повідомляє, що вона перебувала в момент згвалтування у безпорадному стані, необхідно одержати від неї детальні показання, в чому саме проявлявся її безпорадний стан і які причини його.

Важливо вияснити також, чи проявляла потерпіла опір гвалтівнику, в якій формі він проявлявся, чи була боротьба між ними і які у зв’язку з цим сліди могли залишитися на одязі і тілі злочинця, де цей одяг знаходиться.

Якщо потерпілій не відома особа, що скоїла згвалтування, то в ході допиту необхідно детально вияснити прикмети зовнішності злочинця, які сприяли б його розшуку.

Якщо потерпілій відома особа, що скоїла згвалтування, необхідно вияснити все, що стосується характеру взаємовідносин між нею і підозрюваним. В ході допиту виясняється також те, чи потерпіла добровільно подала заяву про згвалтування. Якщо потерпіла допитується після того, як пройшов певний час після згвалтування, необхідно перевірити, чи вона вагітна.

Розшук і затримання злочинця відноситься до числа першочергових дій. У цих випадках доцільно користуватися допомогою потерпілої, яка найбільш достовірно може визначити особу, що скоїла злочин.

У розшуку і затриманні беруть участь працівники карного розшуку за дорученням слідчого.

Огляд місця події також проводиться за участю потерпілої. Особлива увага приділяється виявленню та описуванню місця згвалтування, його розташування по відношенню до дороги, найближчих будівель тощо.

У ході огляду необхідно звернути увагу на можливість утворення на одязі, взутті і тілі гвалтівника нашарувань грунтового забруднення і рослинних часток, взяти їх проби для експертних досліджень. Пошук мікрочастинок необхідно починати з огляду місця події.

Обшук і виїмка. Під час затримання підозрюваного проводиться обшук: особистий; за місцем проживання; за місцем роботи. Мета обшуку - відшукати предмети, які знаходились у підозрюваного в момент згвалтування потерпілої чи раніше належали їй. Виїмка, як правило, проводиться на початковій стадії розслідування перед оглядом одягу потерпілої і підозрюваного. Дана слідча дія повинна проводитися в усіх випадках порушення справи за фактом згвалтування, оскільки на одязі потерпілої і підозрюваного майже завжди залишаються сліди насильства, які потім використовуються в якості доказів.

Огляд одягу проводиться на місці його виїмки. Для його дослідження застосовують ультрафіолетовий світильник. В огляді приймають участь поняті, а в необхідних випадках - спеціалісти (судово-медичний експерт, криміналіст). Необхідно ретельно оглянути зовнішню і внутрішню сторони одягу, кишені, манжети, шви тощо. Навіть якщо під час огляду не виявлено нічого суттєвого, але є підстави думати, що одяг до чогось доторкався, його необхідно відправити на експертизу. Мікрочастинки вилучають окремо.

Призначення експертизи. Для виявлення даних, що свідчать про здійснення статевого акту, а також установлення тілесних пошкоджень, які вказують на насильницьке скоєння статевого акту, призначається судово-медична експертиза потерпілої. З її допомогою визначаються: наявність факту злочину; наслідки згвалтування (зараження венеричною хворобою, вагітність, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень).

На вирішення судово-медичної експертизи виносяться такі питання:

♦ чи є в наявності тілесні ушкодження, характерні для згвалтування, їх давність;

♦ чи порушена дівоча плевра, якщо так, то при яких обставинах;

♦ чи відповідає характер виявлених ушкоджень обставинам, викладених потерпілою;

♦ чи є на тілі потерпілої плями крові чи сперми, їх група і походження;

♦ чи жила потерпіла раніше статтевим життям;

♦ чи є ознаки венеричного захворювання, якого і коли воно виникло;

♦ чи вагітна потерпіла, строк вагітності.

Під час розслідування згвалтування здійснюється допит підозрюваного. Його доцільно проводити після допиту потерпілої з використанням даних, які вона повідомила. Мета допиту - встановити не лише причетність підозрюваного до даного злочину, а й установлення взаємовідносин з потерпілою, обставин і мотивів його скоєння.

До допиту підозрюваного необхідно підготуватися: проаналізувати показання потерпілої, результати огляду місця події та її одягу, висновок судово-медичної експертизи, ознайомитися з характеристикою та іншими документами, що дозволяють скласти уявлення про особистість підозрюваного, його спосіб життя і поведінки. Такі дані необхідні для визначення тактики допиту та орієнтування в ході його проведення.

Перевірка показань на місці. Під час перевірки показань на місці пояснення потерпілої чи обвинуваченого співставляють- ся з раніше даними показаннями і з фактичною обстановкою місця злочину. Таким шляхом можуть бути виявлені неточності і протиріччя в показаннях, нові речові докази. Перевірка показань на місці важлива тим, що сприяє пожвавленню асоціативних зв’язків. Особа, що допитується, одержує можливість повніше і точніше згадати і відтворити окремі обставини з урахуванням обстановки місця події.

Пред’явлення для упізнання. Під час розслідування згвалтування часто виникає необхідність у пред’явленні для упізнання особи чи предметів потерпілій, підозрюваному чи свідкам. Проводиться дана слідча дія в порядку, передбаченому вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Основні завдання профілактичних процесуальних та організаційно-виховних дій слідчого - це виявлення причин та умов скоєння злочину, вжиття необхідних заходів (через державні органи і громадські організації) щодо усунення їх, а також недопущення чи присікання аналогічних злочинів на підвідомчій території.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність криміналістичної характеристики згвалтувань?

2. Які елементи входять в криміналістичну характеристику згвалтувань?

3.

У чому полягає початковий етап розслідування згвалтувань?

4. Які типові версії про згвалтування на початковому етапі розслідування можуть висуватись?

5. У чому суть наступного етапу розслідування згвалтувань?

6. Які типові ситуації можуть виникати після пред’явлення гвалтівнику постанови щодо притягнення його в якості обвинуваченого?

7. Які особливості тактики провадження окремих слідчих дій під час розслідування згвалтувань?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Проблеми розслідування згвалтувань засобами і методами криміналістики.

2. Значення і завдання криміналістичної характеристики згвалтувань в ході розслідування і попередження даного виду злочинів.

3. Особливості початкового і наступного етапів розслідування згвалтувань.

Література

1. Кримінальний кодекс України. - К., 2001. - С. 99-101.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 1994. - С. 14, 52, 73-75.

3. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В.К. Лиси- ченко. - К., 1988. - С. 131-156.

4. Криминалистика. Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1997. - С. 546-562.

5. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 419-444.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій:

  1. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  2. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  3. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  4. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  5. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  6. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  7. §3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  8. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  9. §3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  10. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій