<<
>>

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Тактика проведення окремих слідчих дій залежить від того, порушується кримінальна справа у зв’язку з затриманням підозрюваного з викраденим майном, чи за фактом скоєння злочину. Якщо справа порушується за фактом скоєння злочину, то розслідування починається з допиту потерпілого, огляду місця події, огляду одягу та освідування потерпілого, призначення стосовно нього судово-медичної експертизи, допиту свідків.

Під час допиту потерпілого необхідно пам’ятати, що грабіж чи розбій для нього найчастіше неочікуваний, триває в основ-

ному короткий проміжок часу. Все це відбивається на психічному стані потерпілого, тому слідчий, оцінюючи інформацію, має бути особливо уважним у стосунках з допитуваним.

Потерпілий про вчинений на нього напад заявляє, як правило, негайно, перебуваючи в стані хвилювання, страху. Враховуючи ці обставини, необхідно перед допитом заспокоїти потерпілого, пояснити йому необхідність відновлення в пам’яті всіх обставин події, особливо тих із них, які можуть мати вирішальне значення для розшуку і викриття злочинця.

У ході допиту потерпілого можуть бути висунуті такі питання:

♦ у який час і в якому місці вчинено грабіж чи розбій;

♦ як потерпілий опинився на тому місці, де на нього вчинено напад;

♦ під час яких обставин він побачив злочинця, чи не помічав він, щоб за ним хто-небудь слідкував;

♦ які були дії злочинця, чи вимагав він видати цінності, чи забрав їх силою;

♦ якщо злочинців було декілька, то чи не називали вони один одного за іменами чи кличками, чим погрожували;

♦ які цінності викрадено, їх індивідуальні ознаки (заводський номер, вартість тощо).

Особливо детально у потерпілого виясняються прикмети злочинця (його зовнішність, одяг, хода, особливості мови тощо). Суттєве значення для справи має питання, чи виявляв потерпілий опір злочинцю, в чому він проявлявся, які ушкодження могли залишитися на тілі злочинця й чи можливі пошкодження його одягу.

У разі групового нападу необхідно вияснити роль кожного злочинця.

Огляд місця події проводиться негайно після допиту потерпілого, а в ряді випадків і до його проведення. Його тактика подібна до тактики такої само слідчої дії у справах про крадіжки. Основна відмінність полягає в тому, що під час грабежу і розбою є очевидець події потерпілий і, якщо йому не були спричинені тілесні ушкодження, огляд доцільно проводити з його участю.

Під час огляду місця нападу необхідно звернути увагу на сліди, залишені нападаючим як на місці нападу, так і навколо нього (сліди 404

взуття, рук, транспортних засобів, сліди застосування вогнепальної зброї тощо); різні предмети, викинуті нападаючим на місці події.

Особливо ретельно необхідно оглядати місце, де відбувалась боротьба. Тут нерідко вдається виявити різні предмети одягу, які можуть мати важливе доказове значення.

Огляд місця події дозволяє в ряді випадків виявити негативні обставини (наприклад, відсутність слідів пальців рук чи взуття в тих місцях, де вони обов’язково повинні були бути), що дозволяють висунути версію про можливе інсценування грабежу чи розбою.

Огляд одягу та освідування потерпілого. В ході гарбежу і розбою між потерпілим і злочинцем може відбуватись боротьба, сутичка, під час якої ворсинки одягу злочинця попадають на одяг потерпілого і навпаки. Виявлення їх значно полегшує викриття підозрюваного. Тому одяг потерпілого повинен бути якомога швидше оглянутий.

До завдання огляду одягу входить також дослідження пошкоджень, що утворились внаслідок застосування знарядь, якими спричинені тілесні ушкодження. За формою пошкоджень у ряді випадків можна робити висновок про те, чим саме злочинець був озброєний.

Якщо потерпілий під час нападу був побитий, то відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства проводиться його освідування. У даному випадку фіксується характер ушкоджень, вони обов’язково фотографуються за правилами масштабної фотозйомки.

В такому ж порядку і з тією само метою проводиться огляд одягу підозрюваного.

Під час освідування його тіла звертається увага на характер тілесних ушкоджень, на сліди нігтів, зубів тощо. У випадку необхідності після освідування підозрюваний направляється на судово-медичну експертизу.

Затримання та особистий обшук підозрюваного в скоєнні грабежу чи розбою здійснюється негайно після його виявлення. Необхідно пам’ятати, що злочинці, які скоїли такі злочини, часто озброєні. Тому бажано, щоб затримання здійснювали працівники міліції, які знають прийоми «самбо» і добре володіють зброєю. Важливо, щоб у затриманні озброєного злочинця брав участь кінолог.

Після затримання негайно проводиться особистий обшук підозрюваного, в ході якого вилучаються збороя, її макети, інші предмети, які могли б використовуватися для погрози потерпілому чи для його побиття.

Допит підозрюваного (обвинуваченого) здійснюється негайно після затримання. Виясняються такі питання: де він знаходився і що робив у період, що передував злочину, в момент його скоєння і в наступний період, хто може підтвердити його показання; де, коли, яким способом і за яких обставин він отримав предмети, вилучені у нього під час обшуку.

Показання підозрюваного (особливо в тих випадках, коли він заявляє про своє алібі) вимагається ретельно перевірити шляхом допиту свідків, проведення очних ставок, судово-медичної і криміналістичної експертиз, перевірки показань на місці.

Пред’явлення для упізнання проводиться в усіх випадках, коли потерпілий чи свідки могли добре роздивитись злочинця і можуть його впізнати, чи коли на місці події знайдені будь-які предмети і є свідки, що можуть підтвердити належність їх обвинуваченому. Упізнаючим може бути не лише потерпілий, й підозрюваний і обвинувачений, яким іноді пред’являється потерпілий, співучасники чи різні предмети, вилучені в якості речових доказів.

Судови експертизи дають можливість установити суттєві обставини в ході дослідження ушкоджень на тілі потерпілого чи підозрюваного, а також слідів та інших речових доказів, виявлених на місці події чи вилучених у підозрюваного.

Судово-медична експертиза призначається у випадках, коли у потерпілого чи підозрюваного є тілесні ушкодження. Експерт може визнати їх характер, ступінь тяжкості, механізм утворення, вид знаряддя, яким вони спричинені, тощо. Для установлення обставин, під час яких були нанесені поранення, може бути призначена комплексна судово-медична і криміналістична експертиза.

Криміналістична експертиза мікрослідів і мікрочастин як органічного, так і неорганічного походження, виявлених на одязі чи на тілі підозрюваного, допомагає встановити належність їх певній ділянці місцевості. Експерт може дати висновок, що нашарування, виявлені на тілі підозрюваного чи на вилучених у нього предметах, утворились в результаті контакту з потерпілим.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність криміналістичної характеристики грабежів і розбоїв?

2. Що відноситься до джерел інформації про грабежі і розбої'?

3. Які особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв?

4. Чим характерний наступний етап розслідування грабежів і розбоїв?

5. З яких окремих дій складається тактика розслідування грабежів і розбоїв?

6. Які типові питання доцільно задавати потерпілому та обвинуваченому під час їх допиту?

7. В яких випадках призначаються судові експертизи під час розслідування грабежів і розбоїв?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Роль і значення методики розслідування грабежів і розбоїв у боротьбі з даними видами злочинів.

2. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв як категорія криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.

3. Особливості розслідування грабежів і розбоїв на початковому та наступному етапах їх розслідування.

Література

1. Кримінальний кодекс України. - К., 2001. - С. 118-120.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 1994. - С. 45, 71-72.

3. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В.К. Лисиченко. - К., 1988. - С. 224-243.

4. Криминалистика. Учебник / Под ред. В.А. Образцова. - М., 1995. - С. 469-481.

5. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 551-561.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій:

 1. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 2. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 3. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 4. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 5. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 6. §3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 7. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 8. §3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 9. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 10. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 11. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 12. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 13. 3.2. Особливості групової мотивації злочинних дій
 14. Спеціальні права учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі - учасники бойових дій) у сфері охорони здоров’я
 15. РОЗДІЛ 3 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ
 16. Правове становище окремих груп населення. Особливості рабства