<<
>>

§3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи

Під час підготовки матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи основним завданням слідчого є надання в розпорядження експерта доброякісних порівняльних зразків. У даній експертизі розрізняють також два види зразків - вільні та експериментальні.

Вільними називаються рукописи, виконані до порушення кримінальної справи. Судова і експертна практика надають їм великого значення, оскількі матеріали, представлені для порівняння, написані в обстановці, що виключає умисну зміну почерку.

Вільні зразки почерку слічий відбирає шляхом виїмки, обшуку, огляду.

В якості вільних зразків необхідно надсилати декілька документів, оскільки за одним документом (незалежно від його розмірів) важко робити висновок щодо фактів зміни почерку в рукописах даної особи.

Вільні зразки почерку повинні відповідати таким вимогам: відповідність документу, що досліджується; достовірність (безсумнівність) походження; відповідність за часом виконання документа; формою і змістом; достатність зразків за кількістю.

Внаслідок інтенсивних вправ у писанні, в залежності від умов роботи та інших причин, почерк людини може стати більш виробленим і, навпаки, деградувати внаслідок тяжкої хвороби чи старості тощо. Тому вільні зразки за часом повинні відповідати документам, що досліджуються.

Інколи можуть використовуватись умовно-вільні зразки почерку, тобто такі, що виконані після порушення кримінальної справи, але без зв’язку з експертизою (скарги, заяви тощо).

Експериментальними називаються рукописи, виконані за пропозицією слідчого, судді чи прокурора спеціально для порівняльного дослідження. Експертні зразки одержують: під диктування та шляхом самостійного написання за пропозицією слідчого чи судді й обов’язково у їх присутності. Найкраще диктувати текст документа, що досліджується. Якщо з урахуванням змісту документа це неможливо, то рекомендується завчасно підготувати текст, в який могли б бути включені в інших співвідношеннях слова, що знаходяться в досліджуваному документі.

Під час підготовки порівняльного матеріалу необхідно дотримуватися загального правила: чим коротший рукопис, що досліджується, тим більше вимагається зразків. Якщо текст документу, що досліджується, виконаний лівою рукою, з наслідуванням друкованого шрифту чи зміненим почерком, то експерту надсилають вільні й експериментальні зразки звичайного швидкопису, а також експериментальні зразки, одержані відповідно до особливостей виконання документа, що досліджується (відбирають зразки, виконані лівою рукою, з наслідуванням друкованого шрифту тощо). Під час відбирання зразків недопустимо пропонувати особі писати певним чином - крупно, дрібно, широко чи відтворювати будову букв та їх частин відповідно до оригіналу.

В ході вирішення питання, чи виконано підпис певною особою, необхідні такі зразки:

♦ вільні й експериментальні зразки підписів особи, від імені якої виконано підпис;

♦ вільні зразки підозрюваного у вигляді текстів;

♦ вільні зразкі підписів підозрюваного;

♦ експериментальні зразки підозрюваного, виконані у вигляді накреслень прізвища особи, від імені якої значиться підпис.

Експериментальні зразки підписів одержують на декількох аркушах паперу з незначним інтервалом у часі.

Вільні й експериментальні зразки завіряються слідчим чи суддею.

У разі необхідності дослідити рукописний текст експерту надсилають:

♦ вільні зразки письма підозрюваного (обвинуваченого) на 8-10 аркушах;

♦ екпериментальні зразки - на 5-10 аркушах.

У разі призначення експертизи підписів рекомендується експерту надавати:

♦ вільні та експериментальні зразки почерку на 8-10 аркушах;

♦ по 10-15 вільних і 20-30 експериментальних зразків підписів особи.

Експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах паперу (по 5-6 підписів на кожному аркуші) або на таких самих бланках, що й досліджувальний документ.

Почеркознавча експертиза призначається за мотивованою постановою слідчого або судді.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи:

 1. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 2. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 3. §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 4. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 5. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 6. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 7. §3. Судово-акустичне дослідження матеріалів звукозапису
 8. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 9. §5. Судово-балістична експертиза
 10. § 5. Можливості судово-балістичної експертизи
 11. Призначення та проведення судових експертиз
 12. Призначення та проведення судових експертиз
 13. Авдєєва Г.К.. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія, 2006
 14. §2. Підготовка до пред’явлення для упізнання
 15. § 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання
 16. Модуль 3. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
 17. Розділ 3. Доступність матеріалів справи