<<
>>

§ 3. Підготовка до обшуку

Ефективність обшуку визначається старанністю підготовки до його проведення. Підготовка до обшуку — система заходів організаційного та прогностичного характеру.

Основними елементами підготовки до обшуку є: 1) вивчення матеріалів кримінальної справи; 2) збирання орієнтуючої інформації;

3) визначення кола учасників обшуку; 4) підготовка науково-технічних засобів; 5) планування обшуку.

Розглянемо зміст зазначених елементів підготовки до обшуку.

При підготовці до обшуку суттєве значення мають вивчення та аналіз матеріалів кримінальної справи. Цікава інформація для проведення обшуку може міститися в поясненнях тих чи інших осіб, у яких відображено їх позицію про подію злочину.

Вивчення матеріалів кримінальної справи припускає аналіз даних, що містяться в протоколах різних слідчих дій (огляду місця події, допитів, очних ставок та ін.). Слідчий має звернути увагу на дані, що стосуються обстановки злочину, знарядь та засобів його вчинення, особливостей злочинної події.

До проведення обшуку необхідно зібрати та вивчити дані про шукані об’ єкти (кількість, зовнішній вигляд, форма, розміри, індивідуальні ознаки — пошкодження, позначки та ін.).

Важливим елементом підготовки до обшуку виступає збирання орієнтуючої інформації, яке охоплює комплекс дій, що передбачають одержання відомостей про умови майбутнього обшуку, об’єкти, що підлягають виявленню та вилученню, особу обшукуваного. Орієнтуюча інформація допомагає слідчому цілеспрямовано вести пошуки та виявляти шукане. Збирання орієнтуючої інформації про місце провадження обшуку передбачає встановлення відомостей, що можуть бути одержані з різних джерел. Це можуть бути плани, схеми, проекти будинків або споруд, топографічні карти, дані оперативних працівників, інформація фахівців або інших співробітників.

Збирання орієнтуючої інформації передбачає одержання відомостей про особу обшукуваного та інших осіб, які проживають чи працюють на обшукуваному об’єкті.

Дані про особу обшукуваного охоплюють такі групи ознак: 1) соціально-демографічні (соціальний стан, освіта, професія, стаж роботи, родинний стан, склад сім’ї, дані про членів сім’ї, взаємостосунки в сім’ї, матеріальне становище, найближче побутове оточення, зв’язки та ін.); 2) соціально-біологічні (стать, вік, стан здоров’я, фізичні вади); 3) етико-психологічні (моральні погляди, прагнення, життєві очікування, рівень розумового розвитку, життєвий досвід, рухливість нервових процесів, темп реакцій на подразники, цілеспрямованість та ін.). Такі відомості надають змогу використовувати особливості обшукуваного з тактичною метою.

При підготовці до обшуку визначається коло його учасників. Його проводить слідчий або особа, у провадженні якої знаходиться кримінальна справа, а обшук також може здійснюватися органом дізнання в порядку виконання окремого письмового доручення слідчого (ч. 3 ст. 114, ч. 4 ст. 104 КПК). Кримінально-процесуальне законодавство визначає осіб, в присутності яких проводиться обшук (ст. ст. 181, 182 КПК): 1) обшук провадиться в присутності не менше двох понятих. Понятими не можуть бути працівники органів досудового слідства і дізнання, а також інші зацікавлені у результатах справи особи; 2) обшук провадиться в присутності особи, яка займає це приміщення (у разі неможливості забезпечити її участь — у присутності кого-небудь із повнолітніх членів її сім’ї, а у разі неможливості участі таких — у присутності представника житлово-експлуатаційної організації або органу місцевого самоврядування). Обшук у приміщеннях, що їх займають підприємства, установи та організації, провадиться в присутності їх представників; 3) у разі проведення обшуку в приміщеннях, що займають дипломатичні представництва, а також у приміщеннях, де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім’ ї, обов’язково потрібна присутність прокурора і представника Міністерства закордонних справ. Провадження обшуку за відсутності зазначених осіб законом не допускається.

Для проведення обшуку можуть залучатися різні спеціалісти, оперативні працівники органів внутрішніх справ, представники громадськості.

Спеціалісти залучаються до участі в обшуку в тих випадках, коли необхідно застосування спеціальних знань. Допомога спеціаліста при проведенні обшуку може бути виражена у таких формах: консультації з питань техніки безпеки, застосування спеціальної техніки, виявлення тих або інших об’єктів і поводження з ними; поради зі специфіки перевірки різних місць під час провадження пошукових дій; виконання доручень, що потребують спеціальних навичок (верхолаз, водолаз, будівельник та ін.); використання спеціальних пошукових приладів тощо.

Важливим елементом підготовки до обшуку є приготування науково-технічних засобів. У пошуковій діяльності слідчому допомогу надають спеціальні пошукові засоби або комплект науково-технічних засобів (слідча валіза). Під час підготовки до обшуку в деяких випадках необхідно передбачити освітлювальні прилади та ультрафіолетові освітлювачі, інструменти для розкопок і розкриття сховищ, багри, металошукачі, трупошукачі тощо.

Заключним етапом підготовки до обшуку виступає планування, яке завжди передбачає здійснення прогностичної функції.

До складання плану обшуку необхідно підходити диференційовано. Залежно від рівня складності майбутнього обшуку, його ситуаційної обумовленості, реальних можливостей слідчого план може бути усним або письмовим, стислим або розгорнутим.

У складних випадках доцільно складати розгорнутий письмовий план обшуку. Оптимальний варіант такого плану подано нижче.

п/п

Об’єкт обшуку, його ділянки Можливі об’ єкти пошуку Розподіл

функцій

учасників

обшуку

Послідовність

пошукових

дій

Використання

технічних

засобів

Тактичні

прийоми

1 2 3 4 5 6 7

План обшуку може супроводжуватися відповідним графічним матеріалом (схеми приміщення, плани входів і виходів із нього, замальовки місцевості та ін.).

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 3. Підготовка до обшуку:

 1. Тема 12. Тактика обшуку
 2. § 4. Тактика обшуку
 3. §2. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку
 4. §1. Поняття і завдання обшуку
 5. § 1. Поняття та ознаки обшуку
 6. § 6. Фіксація результатів обшуку і виїмки
 7. §4. Фіксація результатів обшуку і виїмки
 8. Обшук і виїмка
 9. Тактика обшуку і виїмки
 10. § 3. Підготовка до допиту
 11. §2. Підготовка до допиту