<<
>>

§2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз

Підготовка до призначення та проведення судової експертизи включає такі основні елементи:

1) визначення моменту призначення експертизи;

2) збирання необхідних матеріалів;

3) вибір експертної установи чи експерта;

4) визначення об’єкта експертизи;

5) формулювання запитань експерту.

Дійшовши висновку щодо проведення експертизи, слідчий повинен правильно визначити момент її призначення. В даному випадку треба мати на увазі:

♦ що експертиза повинна бути призначена своєчасно;

♦ що з постановою про призначення експертизи повинен бути ознайомлений обвинувачений, якщо він є в кримінальній справі;

♦ що одержання необхідних для експертизи об’єктів, документів і матеріалів може вимагати виконання самостійних слідчих дій.

Вибір моменту призначення експертизи передбачає вибір місця у системі інших слідчих дій. Визначення часу призначення експертизи пов’язано з особливостями розслідування злочину, слідчою ситуацією, наявністю чи відсутністю необхідних матеріалів для призначення експертизи.

Збирання необхідних матеріалів також має певне значення під час підготовки до проведення експертизи. Об’єктами дослідження можуть бути речові докази, жива особа, труп або його частини.

При певних умовах експерту надаються так звані зразки порівняльного матеріалу. Це можуть бути зразки почерку, відбитки пальців рук, зліпки зубів, взуття, проби крові, слини тощо. Про відбирання зразків слідчий складає протокол.

Вибір експертної установи чи експерта є одним із елементів підготовки до призначення експертизи. Діючи в даному напрямі, слідчий повинен передбачити спеціальну освіту, компетентність, якими володіє майбутній експерт, його стаж науково-дослідницької роботи і роботи за спеціальністю.

Вибір експертної установи здійснюється з урахуванням характеру питань і об’єктів дослідження, що підлягають вирішенню.

Суттєвим елементом підготовки до проведення експертизи є визначення об’єкта експертизи. Під об’єктом дослідження розуміють матеріальні джерела інформації про факти, що підлягають встановленню. Це ті обставини, що можуть бути з’ясовані в ході експертного дослідження, та фактичні дані, що встановлюються на підставі спеціальних знань і дослідження матеріалів справи.

Формування запитань експерту в постанові слідчого має особливе значення. Запитання повинні: формулюватися ясно, чітко; не виходити за межі спеціальних знань експерта і не мати правового характеру; мати логічну послідовність; бути короткими, конкретними, визначеними; включати в себе повноту та комплексний характер.

Під час підготовки матеріалів на експертизу слідчий взаємодіє з спеціалістом: у виборі експерта, визначенні мети експертизи та її виду, формуванні конкретного завдання (які необхідно підготувати зразки, як їх одержати тощо).

Якщо експертиза проводиться поза експертною установою, то слідчий створює необхідні умови для роботи, охорону, забезпечення технічними засобами, приміщенням.

Підставами для призначення експертизи є постанова слідчого (ст. 196 КПК України) або ухвала (постанова) суду чи судді (ст. 310 КПК України). Постанова чи ухвала складаються з трьох частин: вступної, описової та резолютивної.

У постанові коротко викладаються обставини, що відносяться до предмета експертизи, перераховуються і при необхідності описуються об’єкти, які направляються на дослідження. Дається короткий виклад обставин справи. Вказується вид експертизи, найменування експертної установи, прізвище експерта тощо.

Керівник експертної установи, отримавши постанову про призначення експертизи, доручає її проведення одному або кільком експертам. В цей час враховуються обставини, що виключають можливість доручення експертизи зацікавленій особі.

Експертиза передбачає проведення активної технічної, організаційної та дослідницької роботи не лише експертом, а й слідчим. Робочий контакт експерта і слідчого полягають в такій взаємодії цих осіб під час підготовки, провадження та використання експертизи в ході розслідування, яка забезпечує оптимальні умови провадження досліджень та оцінки їх результатів як доказів у кримінальній справі.

Експерт сам визначає, які методи і засоби повинні бути застосовані в ході дослідження. Він не має права використати лише прийоми, які призводять до руйнування чи знищення об’єктів, що досліджуються. Якщо без руйнування чи знищення об’єкта вирішити поставлене питання неможливо, експерт повинен одержати на це згоду слідчого (судді). Експерт також не має права обмежити обсяг запропонованого йому дослідження. Однак експерт має право розширити обсяг досліджень, зазначивши у висновку обставини, які мають значення для справи, з яких йому не були поставлені питання.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз:

 1. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 2. Призначення та проведення судових експертиз
 3. Призначення та проведення судових експертиз
 4. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 5. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 6. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 7. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 8. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 9. §5. Судово-балістична експертиза
 10. § 5. Можливості судово-балістичної експертизи
 11. §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 12. Авдєєва Г.К.. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія, 2006
 13. §2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
 14. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 15. Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
 16. / Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісєєв, Д.І. Фокін, Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко, Є.Ю. Білогурова.. Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності.2013, 2013
 17. є) Судова практика 1) Установчий характер судового рішення
 18. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И АРБИТРАЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУДОВ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
 19. § 3. Підготовка до обшуку
 20. § 3. Підготовка до допиту