<<
>>

§2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення

Проведення слідчого експерименту вимагає ретельної підготовки. Перш ніж прийняти рішення про виконання слідчого експерименту, необхідно вияснити:

♦ яка конкретно подія чи факт потребують перевірки і яке їх значення в розслідуванні;

Схема 17.

Учасники слідчого експерименту

♦ чи можливо встановити цю подію шляхом проведення слідчого експерименту, чи для цього необхідно провести іншу процесуальну дію (наприклад, призначити експертизу);

♦ які заходи необхідно виконати з приводу експеримента і які практичні можливості їх здійснення;

♦ чи можливо створити під час провадження слідчого експерименту умови, що забезпечують його допустимість і достовірність результатів.

Для вирішення перерахованих питань важливо мати конкретні відомості про умови, в яких відбувалась справжня подія. Для одержання додаткових даних можуть бути проведені додаткові допити та інші слідчі дії.

Прийнявши рішення щодо проведення слідчого експерименту, слідчий розробляє план його здійснення. В плані повинні бути передбачені такі заходи:

1) зміст і мета експеримента в цілому, а також його етапів, окремих дослідів, їх кількість і послідовність;

2) місце і час його провадження;

3) заходи щодо реконструкції обстановки;

4) інші заходи створення умов, які забезпечують допустимість експеримента і достовірність його результатів;

5) предмети, необхідні для експерименту;

6) способи фіксації і необхідні для цього науково-технічні засоби;

7) особовий склад учасників.

Вияснити мету експерименту - це означає чітко визначити обставину, що підлягає перевірці шляхом експерименту.

Реконструкція обстановки полягає в тому, що предмети розташовуються так, як вони були розміщені в момент, коли відбувалася подія, що перевіряється.

При цьому варто враховувати, що справжні речові докази в ході провадження слідчого експерименту можуть бути пошкоджені чи знищені. Тому вони повинні замінюватися схожими. Можна використати також макети та інші замінники. Така заміна допустима, якщо відмінність в ознаках справжніх предметів та їх замінників не вплине на результати експерименту.

Перевіряється готовність науково-технічних засобів. Слідчий упевнюється у явці всіх учасників експерименту, роз’яснює їм права й обов’язки, попереджує про нерозголошення змісту і результатів слідчої дії, в необхідних межах інформує учасників експерименту про зміст наступної слідчої дії і повідомляє кожному учаснику, в чому полягає його роль, де він повинен знаходитись під час проведення експерименту, які дії повинен виконувати, в якій послідовності тощо.

Перед початком проведення дослідів слідчий зобов’язаний упевнитись, що вжиті всі заходи з питань безпеки.

В ході проведення слідчого експерименту важливо додержуватися наступних тактичних положень (принципів):

1) досліди необхідно проводити за таких самих чи максимально наближених умов, обстановки, місця та часу, що й подія. Час і місце враховують у ході підготовки лише у випадку, якщо вони впливають на чуттєве сприйняття та реальність виконання досліду;

2) у дослідницьких діях використовувати ті або такі самі об’єкти, тобто однакової форми та розмірів. Інші фізичні ознаки надають об’єктові лише залежно від мети експерименту. Не можна використовувати в дослідах оригінали вогнепальної, холодної зброї, вибухонебезпечні предмети, отруйні речовини. В таких випадках користуються моделями (пістолета, ножа з гуми, пінопласту, а замість трупа - манекеном);

3) дослідницькі дії необхідно повторювати неодноразово, змінюючи умови експерименту. Зокрема, під час встановлення можливості проникнення людини через отвір необхідно залучати до участі в експерименті осіб різного віку й комплекції. Якщо перевіряются слухові можливості особи, то необхідно звуки відтворювати не меньше трьох разів - тихим, середнім та сильним тоном. Повторення дослідів дозволить виключити випадкові результати та достовірно з’ясувати певний факт;

4) після проведення слідчого експерименту його учасників необхідно розташувати саме так, як вони про це повідо- мили, а понятих поставити на місце проведення дослідів та на точки спостереження.

У разі необхідності експеримент проводиться в декілька етапів. Це полегшує сприймання його змісту учасниками і забезпечує більш правильну оцінку його результатів. Кількість дослідів планується завчасно, але в ході слідчого експерименту план може бути відкоректований.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення:

 1. § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
 2. Тема 13. Тактика слідчого експерименту
 3. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
 4. §2. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку
 5. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 6. §2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
 7. §2. Тактичний прийом і критерії його допустимості
 8. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 9. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 10. Модуль 3. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
 11. § 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики