<<
>>

§1. Поняття і завдання обшуку

Обшук - це обгрунтована доказами слідча дія, суть якої полягає в примусовому обстеженні окремих громадян, приміщень, ділянок місцевості, робочих місць з метою виявлення злочинців, знарядь злочину, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Конституція України гарантує громадянам недоторканість їх особистого життя, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також недоторканості житла. Ніхто не має права проникати в житло проти волі особи, яка в ньому мешкає. Обшук та інші дії, які вчиняються з проникненням у житло, допускаються лише на підставі рішення суду (ст.ст. 30, 31 Конституції України).

Обшук здійснюється за мотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи. У відповідності з вимогами Кримінально-процесуального кодексу обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за мотивованою постановою судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства (ст. 177 КПК України).

У невідкладних випадках обшук об’єктів, за винятком житла чи іншого володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з наступним повідомленням прокурора в добовий строк про проведений обшук та його результати. У невідкладних випадках, пов’язаних з врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді. Протягом доби з часу проведення цієї дії слідчий направляє копію протоколу обшуку прокуророві (ст. 177 КПК України).

Під час розслідування обшук може проводитись і тоді, коли об’єктом пошуку є особа, що розшукується, труп чи його частини.

За своїм характером і завданнями обшук подібний до виїмки і огляду. Виїмка - це також вилучення у будь-якої особи, із установ чи організацій певних предметів і документів, що мають значення для справи, але без їх попереднього пошуку, оскільки відомо, де і в кого вони знаходяться.

Подібність обшуку з оглядом місця події, місцевості, приміщень і предметів проявляється головним чином у тому, що в обох випадках слідчий проводить обстеження згаданих об’єктів з метою виявлення, фіксації та вилучення різних матеріальних джерел криміналістичної інформації. На відміну від огляду в ході обшуку слідчий спрямовує свої зусилля на пошук джерел доказової інформації, умисно прихованих, з різним ступенем хитрощів.

Безпосередніми завданнями такого пошуку є: виявлення об’єктів, що відшукуються; фіксація місць їх приховування; фіксація загальних і окремих ознак виявлених об’єктів; приєднання вилучених об’єктів до справи.

Після складання постанови щодо проведення обшуку слідчий приступає до складання плану даної слідчої дії.

Кожний обшук в тактичному відношенні індивідуальний. На його підготовку і провадження впливають особливості конкретної кримінальної справи, характер предметів, що розшукуються, особистість обшукуваного, специфіка об’єкта, що підлягає обшуку, та ряд інших обставин. Одночасно можна виділити ряд рекомендацій, застосування яких допоможе слідчому добитися оптимальних результатів під час проведення обшуку.

Так, до виїзду на обшук слідчий повинен скласти чітке уявлення про місце його провадження. Інформація про місце обшуку допоможе йому у вирішенні питань щодо обсягу пошукових дій, дозволить попередньо намітити послідовність дій на місці обшуку, підготовити необхідні технічні засоби.

На підставі матеріалів кримінальної справи і даних, одержаних в ході оперативно-розшукових заходів, слідчий повинен скласти собі уявлення про особу, яка буде обшукуватися, його родину, їхній спосіб життя, розпорядок дня. Це дасть змогу йому виробити правильну лінію поведінки на місці обшуку, намітити тактику пошукових дій.

Основне тактичне правило обшуку - раптовість провадження. Виконання його слідчим позбавляє особу, що скоїла злочин, можливості сховатися, приховати чи знищити речові докази.

У ході підготовки до обшуку важливе значення має правильне визначення слідчим чисельності й особового складу слідчої групи. До складу слідчої групи включаються оперативні працівники міліції, яким доручається спостереження за приміщенням, що обшукується, охорона місця обшуку. В склад даної групи можуть бути включені відповідні спеціалісти.

Якщо на місці обшуку передбачається великий обсяг технічних робіт, то для їх виконання запрошується допоміжний персонал.

Якщо на місці обшуку передбачається провести особистий обшук не лише підозрюваного, а й інших осіб, що перебувають на місці обшуку, у склад слідчої групи завчасно повинні бути включені оперативні працівники і поняті як чоловічої, так і жіночої статі.

У ході підготовки до обшуку слідчий готує криміналістичну техніку, підготовляє пошукові прилади та інші пристосування, які можуть знадобитися в ході пошукових дій.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття і завдання обшуку:

 1. § 1. Поняття та ознаки обшуку
 2. §1. Поняття і завдання криміналістичної тактики
 3. §1. Поняття, завдання та види допиту
 4. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 5. § 1. Поняття, завдання, принципи огляду місця події
 6. §1. Поняття, завдання та структура криміналістичноїтехніки
 7. § 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування
 8. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 9. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
 10. Тема 12. Тактика обшуку
 11. § 4. Тактика обшуку
 12. § 3. Підготовка до обшуку
 13. § 6. Фіксація результатів обшуку і виїмки
 14. §2. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку
 15. §4. Фіксація результатів обшуку і виїмки