<<
>>

§1. Поняття, значення і система судової фотографії

Як галузь криміналістичної техніки судова фотографія становить собою систему наукових положень і відповідних їм технічних засобів та методів зйомки криміналістичних об’єктів з метою розкриття і розслідування злочинів.

Фотографія застосовується в криміналістиці для фіксації слідів, предметів, місця події та інших об’єктів, а також для дослідження речових доказів. У порівнянні з іншими засобами фіксації (складання протоколу слідчої дії, виготовлення схем, малюнків тощо) фотографія забезпечує більш високий ступінь точності, повноти та наочності.

Судова фотографія застосовується під час проведення слідчих дій відповідно до вимог Кримінально-процесуального закону. Так, у частині третій ст. 191 КПК України передбачено, що слідчий у ході огляду місця події в необхідних випадках проводить вимірювання, складає план і креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по можливості фотографує їх.

Криміналістична фотозйомка слугує одним із ефективних засобів і методів наочної фіксації усієї чи частини обстановки, в якій проводяться окремі слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, а іноді й експертні дослідження, фіксація ходу їх проведення та результатів.

Вона є надійним засобом і методом наочного закарбування слідів злочину, окремих предметів та інших матеріальних об’єктів, що мають значення для справи, а також дослідження деяких речових доказів і тим самим сприяє вирішенню завдань об’єктивізації доказування.

До завдань судової фотографії відносяться:

♦ забезпечення технічними засобами та практичними прийомами виявлення, фіксації та дослідження матеріальних джерел доказової інформації;

♦ здійснення об’єктивної фіксації слідчих дій та їх результатів;

♦ вдосконалення існуючих та розроблення нових технічних засобів збирання і дослідження доказів;

♦ забезпечення принципу наочності в доказуванні та профілактичній діяльності слідчого, органу дізнання.

Судова фотографія поділяється на фотографію судово-оперативну (фіксуючу) та судово-дослідницьку (експертну).

Судово-оперативна фотографія становить собою систему прийомів застосування фототехнічних засобів і методів фотографічної фіксації об’єктів, осіб, трупів, слідчих дій та оператив- но-розшукових заходів під час розслідування злочинів. Судово-оперативна фотографія як засіб фіксації під час розслідування застосовується у поєднанні з оформленням протоколу, схем і планів. Об’єктами судово-оперативної зйомки є: приміщення, окрема територія, ділянка місцевості, предмети, сліди тощо. Судово-оперативну зйомку здійснює слідчий, оперативний працівник органу дізнання або спеціаліст за допомогою фотографічної техніки.

Судово-дослідницька фотографія становить собою систему спеціальних методів, прийомів і засобів, що застосовуються для одержання нових фактів під час провадження судових експертиз.

Фотозйомка під час провадження криміналістичних експертиз використовується в основному в трьох напрямах:

1) як спосіб фіксації загального виду і стану об’єктів, що надходять на експертизу;

2) як спосіб ілюстрування результатів різних видів досліджень. Наприклад, для ілюстрування результатів почеркознавчої експертизи;

3) як один із способів дослідження, що значно розширює можливості людського зору.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття, значення і система судової фотографії:

 1. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
 2. § 1. Поняття судової балістики та її значення
 3. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 4. §1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
 5. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
 6. § 12. Особливості судової системи
 7. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 8. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 9. §1. Поняття і значення кримінальної реєстрації
 10. § 1. Поняття трасології та її значення
 11. § 1. Поняття та значення кримінальної реєстрації
 12. §1. Поняття трасології, її наукові основи і значення
 13. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 14. §2. Види та методи судово-оперативної фотографії
 15. Поняття правової системи
 16. § 2. Поняття типу (сім'ї) правової системи
 17. § 1. Поняття системи права
 18. § 1. Поняття системи права
 19. § 1. Поняття і структура правової системи
 20. Теоретичні основи криміналістики Поняття і значення криміналістики