<<
>>

§1. Поняття, значення і види судових експертиз

Для досягнення високого рівня слідчої роботи необхідно активно використати в ній досягнення науково-технічного прогресу. В цьому одна із вирішальних умов установлення істини в кримінальній справі, зміцнення законності, удосконалення демократичних основ правосуддя.

Кримінально-процесуальне законодавство визначає процесуальні форми і режим використання в кримінальному судочинстві науково-технічних засобів і методів. Тепер час під час розслідування кримінальних справ успішно застосовуються засоби і методи криміналістики, судової медицини і психології, судової психології, кібернетики, математики, фізики, хімії, біології та інших природничих і технічних наук. Широко застосовується фотографія, звукозапис, кіно- і відеозйомка. Однією із активних форм їх застосування є різні види судових експертиз.

Судова експертиза - це процесуальна дія, що полягає в дослідженні експертом за дорученням слідчого або судді матеріальних джерел доказової інформації з метою встановлення реальних даних та обставин, які мають значення для об’єктивного вирішення кримінальної справи.

Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття судової експертизи як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Експертиза - це самостійна процесуальна форма одержання нових і перевірки наявних доказів. Одержані в ході експертизи висновки є джерелами доказів, а фактичні дані, що містяться в них, - доказами. Судову експертизу характеризують своєрідні форми її призначення, провадження і процесуального оформлення. її особливість полягає також в тому, що фактичні дані під час проведення експертизи одержує не сам слідчий, як це має місце, наприклад під час обшуку, виїмки, допиту тощо, а у відповідності з дорученням (постановою) слідчого експерт-спеціаліст в галузі науки, техніки, мистецтва та ремесла.

Процесуальна форма призначення і провадження експертизи покликана забезпечити законність, обгрунтованість та наукову достовірність висновків експертів.

У слідчій практиці судові експертизи використовуються найчастіше для вивчення слідів та інших речових доказів, установлення причин смерті, визначення психічного стану обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка, для встановлення механізму і причин дорожньо-транспортних пригод, залізничних, авіаційних катастроф, пожеж, аварій на виробництві, які вимагають спеціальних знань відповідних осіб.

Експертиза призначається постановою слідчого за порушеною кримінальною справою і доручається спеціалісту експертної установи чи відомчої служби, до яких належать науково- дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров’я України та експертні служби Міністерства внутрішних справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

Значеня експертизи в ході розслідування кримінальних справ дуже велике і полягає в наступному:

1) висновок експертизи є джерелом доказової інформації, з допомогою якого під час розслідування і судового розгляду кримінальних справ одержують нові та перевіряють наявні докази. Найчастіше експертиза виконується в якості процесуального засобу перевірки та уточнення зібраних за справою доказів;

2) з допомогою експертизи встановлюється походження і причинні зв’язки окремих фактів, ознак, механізм їх утворення;

3) експертиза допомагає встановити час настання і протікання окремих явищ (смерть, гальмування, горіння тощо);

4) експертні дослідження забезпечують вирішення питання про тотожність осіб, предметів, тварин, речовин, про їх групову належність;

5) експертні дослідження дозволяють вияснити склад речовини, дати якісну і кількісну характеристику її елементів;

6) з допомогою експертизи встановлюються факти, що мають юридичне значення (вік, алкогольне сп’яніння, стан людини, статева зрілість тощо);

7) експертиза допомагає дати правильну юридичну оцінку події, що розслідується.

Це необхідно, зокрема, під час розслідування пожеж, розкрадання державного і громадського майна, господарських і службових злочинів, дорожньо-транспортних пригод, статевих злочинів тощо.

Класифікація судових експертиз може бути здійснена за різними підставами (Схема 18): за місцем і послідовністю їх проведення, обсягом дослідження, складом експертів, змістом спеціальних знань. Така класифікація має наукове і практичне значення. Вона допомагає слідчому точно визначити зміст експертизи, місце її проведення, склад експертів та інші питання.

За місцем проведення експертизи поділяються на два види: ті, що проводяться в експертних установах; і ті, що проводяться за межами експертних установ. В сучасних умовах більшість судових експертиз проводиться головним чином в державних експертних установах.

За послідовністю проведення експертизи поділяються на первинні і повторні. Крім загальних завдань під час повторних експертиз здійснюється перевірка і повторних. Вони доручаються іншим спеціалістам, якщо попередній висновок виявився необгрунтованим, безпідставним.

За обсягом дослідження експертизи бувають основні і додаткові. Додаткові призначаються у разі недостатньої повноти висновку. На відміну від повторних, вони не ревізують, не перевіряють основну, а є своєрідним продовженням основної експертизи, у зв’язку з чим проводить їх той самий експерт, хоча не виключено, що провадження додаткової експертизи може бути доручено іншому експерту.

За чисельністтю і складом виконавців експертизи поділяються на одноосібні, комісійні і комплексні. Одноосібну експертизу проводить один експерт, комісійну - комісія в складі двох чи більше спеціалістів. Комплексні експертизи проводять дек-

320

А.П. Шеремет

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття, значення і види судових експертиз:

 1. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 2. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 3. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 4. §5. Судово-балістична експертиза
 5. § 5. Можливості судово-балістичної експертизи
 6. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 7. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 8. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 9. §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 10. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 11. Призначення та проведення судових експертиз
 12. Призначення та проведення судових експертиз
 13. Авдєєва Г.К.. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія, 2006
 14. § 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки
 15. §2. Види та методи судово-оперативної фотографії
 16. §2. Поняття та види речей