<<
>>

§ 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань

Установлення причин та умов, що сприяли зґвалтуванню, є складовою частиною загального процесу розслідування цього злочину і має принципове значення. Профілактична робота слідчого при розслідуванні таких злочинів має певну особливість, оскільки стосується інтимних сторін життя потерпілих осіб, більшість з яких не бажають розголошення відомостей щодо факту зґвалтування та їхнього особистого життя.

Установлення причин та умов, що сприяли зґвалтуванню, відбуваються безупинно, починаючи з моменту порушення кримінальної справи. Обставини, що сприяють вчиненню зґвалтувань, визначаються шляхом допитів підозрюваних, свідків, потерпілих осіб, оглядів місця події, обшуків, призначення судових експертиз і проведення інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Особи, які вчинили зґвалтування, як правило, характеризуються негативно. Нерідко це алкоголіки, несімейні люди, особи з відхиленнями психіки, вузьким світоглядом. Такими вони стають унаслідок неблагополучної обстановки і неправильного виховання в сім’ї, дурного впливу оточуючих.

До вчинення зґвалтувань можуть привести паразитичний спосіб життя, статева розбещеність, вживання спиртних напоїв, наркотиків. Іноді вчиненню зґвалтувань сприяють легковажна, провокуюча поведінка самої потерпілої особи, її надмірна довірливість, безпечність. Повторному вчиненню зґвалтувань може сприяти та обставина, що потерпіла особа несвоєчасно повідомляє в правоохоронні органи про факт зґвалтування, оскільки не вірить в можливість встановлення ґвалтівника.

До умов, що сприяють вчиненню зґвалтувань, належать відсутність освітлення під’їздів, будинків, вулиць, парків, дворів, а також належної охорони громадських місць.

Відсутність виховної роботи в колективах, несвоєчасне та неправильне реагування з боку організації, адміністрації підприємств та установ на аморальну поведінку деяких членів колективу також сприяють вчиненню ними таких злочинів.

Слідчий, вивчаючи особу ґвалтівника, обов’язково з’ясовує, які чинники сприяли виникненню у нього негативних рис, що в свою чергу зумовили вчинення даною особою злочину: неправильне виховання у сім’ї, безконтрольність з боку батьків, їх аморальна поведінка тощо.

Неналежний контроль батьками за дітьми, особливо за малолітніми та неповнолітніми, які залишаються без догляду на вулиці, у дворі, також може стати причиною вчинення зґвалтувань. Нерідко злочинці використовують для цього незаперті горища, підвали, сараї та інші приміщення. Необхідно, аби всі ці місця знаходилися під відповідними контролем та наглядом.

Як профілактичні заходи зґвалтування неповнолітніх і малолітніх дівчат органам охорони здоров’я можна рекомендувати проведення регулярних медичних оглядів. Це може сприяти своєчасному виявленню випадків зґвалтування і припиненню злочинної діяльності ґвалтівників.

Залежно від обставин слідчий, крім внесення подань, уживає й інших можливих заходів попередження зґвалтувань, зокрема виступає з бесідами, лекціями, доповідями. Проте основною формою профілактичної роботи слідчого при розслідуванні зґвалтувань є подання про вжиття заходів для усунення причин і умов, що сприяють вчиненню цих злочинів (ст. 23і КПК). Такі подання повинні містити достовірно встановлені, перевірені обставини, що сприяють вчиненню злочину по даній кримінальній справі. Це не загальнотеоретичні роздуми про причини злочинності, а конкретні факти, пов’язані із вчиненням зґвалтування. Крім цього, необхідно запропонувати конкретні заходи і дії щодо усунення таких обставин з метою попередження повторного вчинення аналогічних злочинів.

Запитання для самоконтролю

1. На які групи можуть бути поділені способи вчинення зґвалтування?

2. Що є типовими місцями вчинення зґвалтування?

3. Якими даними характеризується особа ґвалтівника?

4. Які можуть існувати особливості взаємодії потерпілої особи і ґвалтівника?

5. Які обставини підлягають встановленню при розслідуванні зґвалтувань?

6. Які типові слідчі ситуації характерні для початкового етапу розслідування зґвалтувань?

7. Які типові версії існують на початковому етапі розслідування зґвалтувань?

8. Які обставини необхідно з’ясовувати при допиті потерпілої особи?

9. У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні зґвалтувань?

10. Які питання вирішує судово-медична експертиза по справах даної категорії?

11. Які існують особливості допиту підозрюваного при розслідуванні зґвалтувань?

12. Які експертизи найчастіше призначаються по даній категорії справ?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань:

 1. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж
 2. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
 3. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля
 4. § 1. Криміналістична характеристика зґвалтувань
 5. Розслідування зґвалтувань
 6. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 7. §2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
 8. Тема 13. Тактика слідчого експерименту
 9. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
 10. § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
 11. § 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів
 12. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 13. § 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів
 14. Ста,дії застосування норм права
 15. Лекція 2.3. ЛОГІЧНІ ДІЇ З ПОНЯТТЯМИ
 16. Тема 2.3. Логічні дії з поняттями