<<
>>

^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж

Попереджувальна діяльність при розслідуванні пожеж здійснюється на підставі даних про причини та умови, що сприяють їх виникненню. Вони встановлюються органами державного пожежного нагляду, а також у процесі розслідування злочинів, пов’язаних з підпалом чи порушенням вимог пожежної безпеки.

Причини, що сприяють виникненню пожеж: недодержання адміністрацією вказівок державного пожежного нагляду, неусунення виявлених внаслідок перевірки недоліків і несправностей, необережне поводження з вогнем, порушення правил зберігання паливно- мастильних матеріалів, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин. Органи державного пожежного нагляду на підставі узагальнення і аналізу зазначених причин та умов, а також практики органів розслідування і даних експертних досліджень здійснюють профілактичну діяльність як безпосередньо, так і через органи влади і управління, а також адміністрацію установ та підприємств, добровільні пожежні дружини та ін.

Основною формою профілактичних дій слідчих органів є подання про причини та умови, що сприяють виникненню пожеж, до відповідних державних органів та інших організацій за матеріалами розслідування конкретних кримінальних справ.

Такі подання згідно зі ст. 23 і КПК повинні містити конкретні висновки: а) про причини та умови, що сприяли виникненню пожежі; б) про осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, чи таких, що вчинили підпал; в) щодо заходів, які необхідно вжити до усунення цих причин і умов. Мотивоване подання слідчого з конкретної справи про пожежу, складене на підставі всебічного аналізу встановлених під час розслідування обставин її виникнення, причин та умов, що їй сприяли, є основним процесуальним документом профілактичного характеру, а також одним з найбільш ефективних засобів запобігання злочинам, пов’язаним з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Запитання для самоконтролю

1.

Які злочини можуть бути пов’язані з виникненням пожеж?

2. Які існують види підпалів?

3. Які існують способи приховування пожеж та підпалів?

4. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність органів дізнання в системі МНС України?

5. Які обставини підлягають з’ясуванню у справах про пожежі?

6. Які типові слідчі ситуації можуть виникати на початковому етапі розслідування підпалів і порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки?

7. Які існують типові версії про причини пожеж?

8. Які першочергові слідчі дії характерні для розслідування пожеж?

9. У чому полягають особливості огляду місця події у справах про пожежі?

10. Які експертизи найбільш часто призначаються у справах про пожежі?

11. Які питання можуть бути вирішені за допомогою пожежно-технічної експертизи?

12. Які питання можуть бути поставлені на вирішення судово-хімічної експертизи по даній категорії справ?

13. Які обставини необхідно з’ясовувати у свідків при розслідуванні пожеж?

14. Яку специфіку має допит підозрюваного при розслідуванні пожеж?

15. Чи існують особливості проведення відтворення обстановки та обставин події по даній категорії справ?

16. Які причини сприяють виникненню пожеж?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж:

 1. § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань
 2. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
 3. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля
 4. Тема 26. Розслідування кримінальних пожеж
 5. § 1. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж
 6. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 7. §2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
 8. Тема 13. Тактика слідчого експерименту
 9. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
 10. § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
 11. Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж
 12. § 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів
 13. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 14. § 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів