<<
>>

^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля

Науково-технічний прогрес, сучасний розвиток виробництва, створення нових технологій супроводжуються значним впливом на стан довкілля, що все більше піддається забрудненню. Останнє досягає у світовому масштабі та в окремих регіонах такого рівня, що загрожує не тільки здоров’ю, а й життю людей.

Турбота про екологічне благополуччя стає важливим завданням держави, у зв’язку із чим вживаються заходи, спрямовані на профілактику всякого роду забруднень, що порушують нормальний екологічний баланс.

Конституція України в ст. 16 (Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави) передбачає захист екологічної безпеки.

При розслідуванні злочинів проти довкілля слідчі зобов’язані виявляти їхні причини і вживати профілактичних заходів.

До причин злочинів проти довкілля можна віднести такі: 1) виробничі недоліки в забезпеченні технологічної дисципліни і екологічних стандартів у процесі проектування та будівництва захисних і очисних споруд; 2) організаційно-правові недоліки, що виражаються в неповному використанні регламентацій щодо очисних споруд; 3) відсутність контролю за роботою очисних споруд; 4) ігнорування зауважень уповноважених органів, що призводить до екологічних катастроф; 4) організаційно-управлінські недоліки в підготовці кваліфікованих кадрів, відповідальних за стан і роботу очисних споруд та контролюючих діяльність останніх.

Причинами забруднень, викидів, скидань або інших видів порушень щодо екологічного середовища можуть бути як об’ єктивні, так і суб’єктивні чинники. До об’єктивних належать екологічні катастрофи (тайфуни, землетруси, грози та ін.); до суб’єктивних — недоліки в діяльності і контролі за діяльністю підприємств, установ, атомних станцій та ін., що входить у компетенцію осіб, відповідальних за екологічну чистоту середовища, де мешкають люди та інші живі істоти.

Профілактика злочинів проти довкілля може здійснюватися такими методами: а) пропагандою захисту довкілля; б) внесенням пропозицій органами прокуратури про усунення причин і умов, що сприяють та- 428

кого роду злочинам у процесі їхнього розслідування; в) внесенням подань про усунення причин і умов, що порушують екологічний баланс у тому чи іншому регіоні по закінченні розслідування злочинів.

■ Запитання для самоконтролю

1. Які діяння відносять до злочинів проти довкілля?

2. Які вирізняють способи вчинення та приховування злочинів проти довкілля?

3. В яких формах можуть виявлятися сліди злочинів проти довкілля?

4. Які обставини необхідно з’ясовувати у процесі розслідування злочинів проти довкілля?

5. Які види ситуацій необхідно враховувати під час розслідування даної категорії злочинів?

6. У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля?

7. Які тактичні операції можуть бути проведені при розслідуванні злочинів проти довкілля?

8. Які обставини необхідно з’ясовувати під час допиту свідків по даній категорії справ?

9. З якою метою може бути проведений слідчий експеримент при розслідуванні злочинів проти довкілля?

10. Які судові експертизи доцільно призначати у справах даної категорії?

11. Що належить до компетенції судово-екологічної експертизи?

12. В яких випадках призначається судово-іхтіологічна експертиза?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля:

 1. § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань
 2. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж
 3. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
 4. § 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля
 5. Розслідування злочинів проти довкілля
 6. Тема 28. Розслідування злочинів, пов'язаних із забрудненням довкілля
 7. § 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів
 8. § 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів
 9. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 10. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
 11. §2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
 12. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 13. Тема 13. Тактика слідчого експерименту
 14. § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
 15. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 16. Ста,дії застосування норм права