<<
>>

§4. Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів

Засоби криміналістичної техніки широко застосовуються в попередженні злочинів та профілактичній діяльності органів дізнання, слідства та суду.

Відмінність технічних засобів профілактики від інших криміналістичних засобів полягає в тому, що вони застосовуються до початку виникнення злочинного діяння.

Використання таких засобів і методів має первентний характер. Вони перешкоджають вчиненню злочину або допомагають його виявленню.

Вивчення судово-слідчої практики свідчить, що в процесі попередження, розкриття і розслідування злочинів використовується оперативна, криміналістична і спеціальна техніка. Тому засоби і методи криміналістичної профілактики доцільно класифікувати за видами профілактичних завдань на п’ять груп:

1) технічні засоби і методи, які використовуються для виявлення фактів, що сприяють скоєнню злочинів. До них можна віднести: техніку спеціаліста, помічника слідчого, а також технічні комплекти криміналістичної та оперативної техніки; засоби і методи експертного дослідження; прийоми і методи непроцесуального використання криміналістичної та оперативної техніки;

2) технічні засоби і методи одержання інформації про злочини, що готуються.

Це засоби спеціальної техніки, що застосовуються органами дізнання під час оперативно-розшуко- вої діяльності, наприклад, негласного документування злочинної діяльності фотозйомкою, відеозаписом тощо;

3) технічні засоби і методи захисту різних об’єктів від злочинних посягань, наприклад, засоби охоронної сигналізації; засоби, які перешкоджають скоєнню злочину. Так,

криміналістами запропоновано використовувати в документах захисні засоби у вигляді нових захисних сіток, реквізитів, особливого паперу, специфічних правил заповнення документів і певних засобів письма, наприклад, фарби, що застосовуються за рекомендаціями криміналістів для захисних сіток на деяких документах, дозволяють швидко виявляти травлення.

Рекомендації щодо вдосконалення контрольних замків, способів накладення зліпків сургучних та пластмасових відтисків печаток дозволяють уникнути несанкціонованого відмикання сховищ без порушення відтисків печаток;

4) технічні засоби допомагають розкрити злочини, і їхня суть полягає у створенні умов виникнення на місці вчинення злочину додаткових слідів, наприклад, рук, звуку, запаху тощо. У спеціальній та оперативній техніці є особливі пристрої, що називаються «пастками», доторкування до яких залищає на одязі, тілі злочинця, руках і засобах учинення злочину невидимі сліди, виявлення яких потребує спеціальних засобів (ультрафіолетових променів тощо);

5) технічні методи і засоби справляння активного психологічного впливу на осіб, схильних до вчинення злочину. Наприклад, використання систем телевізійного спостереження, встановлених в місцях скупчення людей (вокзали, універсами тощо). Так, встановлення телевізійних камер на ділянках доріг з інтенсивним рухом справляє значний вплив на водія, який порушує правила дорожнього руху.

Контрольні запитання

1. Які галузі входять в структуру криміналістичної техніки?

2. Якими принципами необхідно керуватися під час застосування криміналістичної техніки?

3. Дайте характеристику основним засобам криміналістичної техніки.

4. Перелічіть науково-технічні методи криміналістичної техніки.

5. Що собою являє валіза слідчого?

6. На які групи поділяються види профілактичних завдань криміналістичної техніки?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Загальні положення криміналістичної техніки: поняття, завдання, структура, джерела.

2. Науково-технічні засоби та методи криміналістичної техніки, які застосовуються для виявлення, фіксації, вилучення і дослідження слідів злочину і речових доказів у процесі слідчої та оперативно-розшукової діяльності.

3. Роль криміналістичної техніки в розробленні засобів попередження злочинів.

Література

1. Криміналістика. Підручник / За ред. П.Д. Біленчука.- К., 1998. - С.331-344.

2. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 56-69.

3. Салтевський МВ. Криміналістика. Навчально-довідковий посібник. - К., 1996. - С.31-36.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів:

 1. Криміналістична техніка. Загальні положення криміналістичної техніки.
 2. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 3. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
 4. §2. Основні засоби криміналістичної техніки
 5. § 2. Основи криміналістичної класифікації злочинів
 6. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
 7. §2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів
 8. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 9. §3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною
 10. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 11. Поняття юридичної техніки. Юридична техніка нормотворчості