<<
>>

§2. Слідчий огляд документів

Огляд документів як самостійна слідча дія проводиться у випадках, коли документ не був оглянутий та зафіксований у протоколах тих слідчих дій, під час яких він був виявлений, або коли був поданий обвинуваченим, потерпілим чи свідком.

Попереднє дослідження документів може здійснювати слідчий на підставі вимог ст. 190, 191 та 195 КПК України.

Приєднані до справи документи як речові докази піддаються огляду, який можна поділити на два етапи: на першому ретельно вивчається зміст документа з метою виявлення можливих протиріч, а на другому - встановлюється, чи не допускались будь-які зміни в цьому змісті.

Протиріччя у змісті документа встановлюється шляхом співставлення його окремих реквізитів: бланка, відбитків печаток і штампів, дати видачі документа і виготовлення бланка.

Оглядати документи рекомендується за допомогою органолептичних методів (під час бокового освітлення, у косопадаючому світлі) та інструментальних (використання оптичних приладів - лупи, мікроскопа, світлофільтрів тощо).

Під час косопадаючого освітлення виявляється зміна структурного стану волокон, сліди тиснення та пасма (плями), що утворилися ручкою чи іншим приладом. Оглядом документа на просвіт виявляються локальні тонкі ділянки паперу, обумовлені підчисткою.

За допомогою лупи чи мікроскопа можна виявити здвоєність штрихів, розпливи барвника у штрихах, нанесених на підчищених ділянках і лініях згину, частинки барвника та інші ознаки, характерні для зміни записів.

Під час огляду машинописних текстів, відбитків печаток і штампів застосовують лінійку, циркуль-вимірювач. Вони дають змогу встановити відмінність у розмірах букв та відстані між ними. У кожному із слів тексту печаток і штампів, виготовлених у спеціальних майстернях, букви розташовані на однаковій відстані одна від одної, а подовжні осі у круглих печатках мають радіальне розташування знаків по колу. Тому відхилення можуть свідчити про можливе допечатування в машинописному тексті, а у відбитках - про нанесення їх за допомогою саморобних кліше.

Умови огляду документа і його результати описуються в протоколі. Ознаки, що цікавлять слідчого, можуть бути зафіксовані також фотографічним методом чи за допомогою відеозапису.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Слідчий огляд документів:

 1. § 2. Слідчий огляд документів.
 2. § 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії
 3. Слідчий огляд
 4. §3. Види і методи огляду місця події
 5. Тема 11. Тактика огляду
 6. § 1. Поняття, види та принципи огляду
 7. § 2. Підготовка до огляду місця події
 8. §7. Дослідження матеріалів документів
 9. § 3. Пізнавальна сутність огляду місця події
 10. § 1. Поняття, завдання, принципи огляду місця події
 11. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 12. Відтворення обстановки та обставин под» (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)