<<
>>

^ш § 8. Сліди транспортних засобів

Сліди транспортних засобів — це сліди, які відображають зовнішню будову частин транспортного засобу: сліди-відображення (сліди коліс на ґрунті); предмети, що виокремилися від транспортного засобу (частки фарного скла); речовини (плями мастила).

Колісний транспорт залишає сліди статичного походження — сліди кочення, а під час різкого гальмування утворюються сліди динамічного походження — сліди гальмування. Сліди автотранспорту залишаються у вигляді відбитків протектора (рис. 9). Вони можуть бути об’ємними (на снігу, глині, іншому ґрунті) та поверхневими (на асфальті).

За слідами транспортного засобу можна визначити: групову належність (тип, марку, модель); ототожнити транспортний засіб або його частину; встановити деякі обставини розслідуваної події (напрямок руху, довжину шляху гальмування, швидкість гальмування, механізм і характер пошкоджень та ін.). Вивчення слідів дозволяє визначити: колію (відстань між середніми лініями слідів колес, встановлених на

Рис.

9. Сліди протекторів шин транспортних засобів

одній осі), базу (відстань між передньою та задньою осями), кількість осей та колес, ширину бігової доріжки, довжину кола колес.

Способи фіксації слідів транспортних засобів: 1) опис у протоколі;

2) фотографування; 3) виготовлення схем, замальовок; 4) копіювання;

5) виготовлення зліпків.

У протоколі слідчого огляду необхідно зазначати: місцезнаходження слідів і час їх виявлення; вид і стан ґрунту або покриття дороги, де виявлено сліди; вид слідів (об’ємні, поверхневі); кількість слідів, їх розташування між собою; ширину кожного сліду; глибину об’ємних слідів щодо поверхні дороги; розмір колії; форму малюнка протектора шин, їх розміри, індивідуальні особливості; довжину сліду одного оберту колеса; довжину шляху гальмування; ознаки напрямку руху; ознаки шляху гальмування і ступінь його відображення.

Поверхневі сліди протектора можуть бути скопійовані на фотопапір або прошкурену листову гуму. В разі виявлення слідів на картоні, фанері, папері, одязі потерпілого їх вилучають у натурі.

З об’ємних слідів транспортних засобів виготовляють гіпсові зліпки (зліпки повинні бути завдовжки 600-700 мм). Для фіксації окремих деталей використовують полімерні матеріали.

■ Запитання для самоконтролю

1. Що таке трасологія?

2. На яких наукових положеннях базується трасологія?

3. У чому полягає криміналістичне значення слідів?

4. Які сліди вивчаються в трасології?

5. Що являє собою механізм слідоутворення?

6. За якими підставами класифікують сліди в трасології?

7. Які сліди розрізняють залежно від механізму слідоут- ворення?

8. Як утворюються об’ємні та поверхневі сліди?

9. Що таке сліди нашарування та відшарування?

10. Який механізм утворення статичних і динамічних слідів?

11. Який механізм утворення локальних та периферичних слідів?

12. Що таке дактилоскопія?

13. Чому в криміналістиці важливе значення приділяється слідам рук?

14. Які основні властивості папілярних ліній?

15. На які типи поділяються папілярні візерунки?

16. Які існують способи виявлення слідів рук?

17. Які дактилоскопічні порошки застосовуються для виявлення слідів рук?

18. Як здійснюється оброблення поверхні об’єкта парами йоду для виявлення слідів рук?

19. Які існують способи фіксації слідів рук?

20. Як упаковують предмети зі слідами рук?

21. У чому полягає сутність дактилоскопічної експертизи?

22. З яких елементів складається доріжка слідів ніг?

23. Які існують способи виготовлення гіпсових зліпків?

24. Які існують види слідів знарядь злому та інструментів?

25. Які пасти використовують для фіксації слідів знарядь злому та інструментів?

26. Які сліди залишає колісний транспорт?

27. У чому полягають особливості виготовлення гіпсових зліпків з об’ ємних слідів транспортних засобів?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме ^ш § 8. Сліди транспортних засобів:

 1. §6. Сліди транспортних засобів
 2. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ст. 2631 УК РФ)
 3. § 6. Отстранение отуправления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспортного средства. Запрещение эксплуатации транспортного средства. Временный запрет деятельности
 4. Статья 11.27. Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) и нарушение других правил эксплуатации транспортного средства при осуществлении международной автомобильной перевозки Комментарий к статье 11.27
 5. §5. Сліди знарядь злому та інструментів
 6. § 7. Сліди знарядь злому та інструментів
 7. 3. Сліди дп вогнепальної зброї, їх види
 8. § 6. Сліди ніг та взуття людини
 9. §3. Сліди пострілу вогнепальної зброї та їх види
 10. Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства Комментарий к статье 12.25
 11. Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами Комментарий к статье 12.17
 12. Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством Комментарий к статье 12.32
 13. Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Комментарий к статье 12.5
 14. Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством Комментарий к статье 12.7
 15. Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра Комментарий к статье 12.1
 16. Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра Комментарий к статье 12.1
 17. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование па состояние опьянения, задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации
 18. Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения Комментарий к статье 12.8