<<
>>

§3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною

Криміналістичну характеристику складає опис властивостей та ознак, які мають значення для розкриття механізму злочину, характеру слідів, що залишились, умов вчинення злочину та характеристики особи злочинця.

Криміналістична характеристика за змістом і призначенням відрізняється від інших характеристик, наприклад, кримінально-правової, кримінологічної, судово-психологічної та інших.

Кримінально-правова - формується на основі аналізу ознак злочинів, що мають значення для вирішення питання про наявність складу злочину, правильної його кваліфікації, вияснення інших кримінально-правових питань, в тому числі тих, що вирішуються під час постановлення вироку. Кримінально-правова характеристика - це опис ознак, які відрізняють злочин від проступка, класифікація злочинів за видами, ступенем небезпеки тощо.

Кримінологічна характеристика - це опис генезису злочину, його причин, умов вчинення, частоти повторюваності, розподілення злочинів за іншими ознаками, наприклад, віком, часом тощо.

Кримінологічна характеристика, наприклад розкрадань державного і колективного майна, включає такі основні дані: стан боротьби з розкраданнями; класифікація розкрадань; класифікація злочинців, характеристика окремих типів розкрадачів та їх дій.

Судово-психологічна характеристика відображає найбільш суттєві психологічні дані стосовно злочинців і потерпілих, типових груп свідків за окремими видами злочинів тощо.

Приведені характеристики певною мірою взаємопов’язані, розглядають деякі однакові елементи, але в різному плані (наприклад особистість злочинця). У практичній діяльності під час розкриття злочинів різні характеристики використовуються комплексно, кожна з них слугує одній кінцевій меті - ефективному розслідуванню злочинів.

Визначаючи криміналістичну характеристику злочинів як сукупність даних про злочин, що сприяють його розкриттю, не можна виключати того, що для успішного розкриття злочинів використовуються також дані, які відносяться до кримінально- правової, судово-психологічної та інших видів характеристик злочинів.

Так, деякі дані кримінологічного аналізу злочинів, що використовуються з метою профілактики, враховуються і в ході розкриття злочинів. Наприклад, із кримінологічної характеристики убивств відомо, що більшість злочинів скоюється в стані алкогольного сп’яніння, а серед осіб, що скоїли вбивство із хуліганських спонукань, досягає 90 відсотків і вище. Середній вік осіб, що скоїли згвалтування, коливається в межах 25-30 років. Звичайно, що під час розслідування вбивств і згвалтувань дані елементи кримінологічних характеристик повинні враховуватися в ході висунення слідчих версій стосовно суб’єкта злочину. Обгрунтоване вказаною кримінологічною характеристикою передбачення слідчого (якщо воно не спростовується іншими даними), що вбивство скоєно особою, що перебувала в стані алкогольного сп’яніння, повинно бути перевірено. Точно так само перевірка версії про скоєння згвалтування особою і віці 25-30 років, і, можливо неодруженим, може прискорити встановлення і затримання злочинця.

У зв’язку з цим виникає питання, чи не потрібно включити в якості складових частин в криміналістичні характеристики злочинів ті елементи кримінологічних, кримінально-правових та інших видів характеристик, які можуть бути використані з метою розкриття злочинів. На нього необхідно відповісти негативно, оскільки в протилежному випадку криміналістичні характеристики стали б в якійсь частині дублювати інші види характеристик злочинів, підміняти їх.

У питанні стосовно співвідношення кримінально-правової, кримінологічної і криміналістичної характеристик злочинів науковцями висловлюються й інші точки зору. Окремі автори ототожнюють ці поняття, відносячи до криміналістичної характеристики серед інших обставин відомості стосовно суспільної небезпеки і розповсюджуваності злочину, об’єкта посягання і причин злочину. Як відомо, всі ці елементи відносяться до кримінально-правової і кримінологічної характеристик злочину. Криміналістична характеристика в приведеній інтерпретації повторює кримінально-правову і кримінологічну характеристи- ки і, таким чином, втрачає своє значення.

Тим більше неприпустима підміна кримінально-правової характеристики криміналістичною характеристикою злочинів. Це можливо з теоретичної точки зору, а на практиці привело б до неправомірного розширення сфери кримінальної відповідальності. І така небезпека виникла б не лише тоді, коли підміна в кримінально-правовій характеристиці стосувалася необхідних елементів складу злочину, а й у випадках підміни допоміжних кримінально-правових понять.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність криміналістичної характеристики?

2. Яке значення має криміналістична характеристика для методики розслідування окремих видів злочинів?

3. Які елементи входять до криміналістичної характеристики злочинів?

4. У чому полягає співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Поняття, роль і значення криміналістичної характеристики злочинів у розвитку криміналістичної методики та удосконаленні засобів і методів розслідування злочинів.

2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів, їх зміст, співвідношення і значення.

Література

1. Кримінальний кодекс України. - К., 2001. - С. 248-264.

2. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко. - К., 1988. - С. 29-42.

3. Криминалистика. Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева и Н.А. Селиванова. - М., 1984. - С. 365-377.

4. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 367-384.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною:

 1. §2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів
 2. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 3. § 2. Основи криміналістичної класифікації злочинів
 4. §4. Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів
 5. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
 6. §2. Криміналістична характеристика службових злочинів
 7. 6.2. Соціально-психологічна характеристика рецидивістів, та особливості їх виправлення
 8. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 9. § 3. Кримінально-правова охорона кооперативної власності
 10. §1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
 11. § 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля
 12. § 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
 13. Криміналістична характеристика злочинів
 14. § 1. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж
 15. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 16. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 17. § 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
 18. § 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
 19. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ПРАВОВА I СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ