<<
>>

Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування

• Призначення і джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів. Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки.

Кримінальна реєстрація - це цілеспрямований систематичний облік певних об’єктів для вирішення ідентифікаційних питань та отримання відповідних справок. Систему кримінальної реєстрації утворюють різні види криміналістичного обліку.

Криміналістичний облік - це система реєстрації, систематизації та зосередження об’єктів або відомостей про них за їхніми ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та попередження злочинів, яка ґрунтується на наукових даних і узагальненнях практики боротьби зі злочинністю.

Криміналістичні обліки здійснюються усіма органами МВС України відповідно Наказу МВС України № 556 від 17 липня 2001 р.

За допомогою кримінальної реєстрації вдається вирішувати такі завдання розслідування, як встановлення факту притягнення особи раніше до кримінальної відповідальності; виявлення невідомого злочинця, який зник з місця події, або особи, яка вчинила втечу з місць позбавлення волі; ідентифікацію злочинця за його слідами; встановлення особи невпізнаного трупа, особи, яка безвісно зникла; ідентифікація вогнепальної зброї, яка використовувалась при вчиненні злочину, була викрадена та ін.

У криміналістичному обліку використовуються різні способи реєстрації та фіксації ознак об’єкта: описово-письмовий, дактилоскопічний, фотографічний, графічний, колекційний. Кожний вид криміналістичного обліку - це фактично інформаційно-пошукова система, тому ведення і використання криміналістичних обліків передбачає широке застосування інформаційних технологій та можливостей ЕОМ.

Залежно від рівня концентрації інформації криміналістичні обліки поділяються на центральні, регіональні та місцеві.

Оперативно-пошукові обліки вміщують об’єкти, які безпосередньо пов’язані з подією злочину та, як правило, вилучені при оглядах місця події або при проведенні оперативних заходів та слідчих дій. До них належать дактилоскопічні обліки, колекції слідів злому, взуття, транспортних засобів, волокон, замків і ключів, підроблених рецептів і бланків документів, кулегільзотеки та ін.

Інформаційно-довідкові обліки (колекції й картотеки) комплектуються об’єктами та даними, які безпосередньо не пов’язані з подією злочину і отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру. Об’єктами інформаційно-довідкових колекцій і картотек можуть бути зразки різноманітних виробів, малюнки, фотографії, таблиці, каталоги тощо.

Центральні обліки здійснюються Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром (ДНДЕКЦ) МВС України. До центральних оперативно-пошукових обліків належать: центральна колекція куль і гільз зі слідами зброї (кулегільзотека); центральна картотека фальшивих грошей; центральна картотека підроблених документів, виготовлених із застосуванням засобів поліграфії; центральна картотека слідів рук, вилучених з місць нерозкритих тяжких та резонансних злочинів; центральна колекція макетів вибухових пристроїв і речовин; центральна колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху.

Центральні обліки комплектуються з об’єктів, надісланих із регіонів. Таким чином порівнянням об’єктів встановлюються факти вчинення декількох злочинів однією особою чи з використанням тих самих засобів у різних регіонах України.

Це сприяє розкриттю цих злочинів, оскільки дає можливість об’єднати матеріали по всіх справах в одне провадження.

У межах центральних обліків утворені інформаційно-довідкові колекції зразків: документів суворого обліку, цінних паперів та грошей; зброї та боєприпасів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; рельєфних підошов взуття; інструментів, що використовуються при зломах; лакофарбових покриттів; вибухових пристроїв і речовин; протекторів шин; волокон і волосся тощо.

Регіональні обліки проводять науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Такі обліки комплектуються з об’єктів, які вилучені під час оглядів місця події у справах про злочини, що вчинені на території відповідного регіону або надіслані для постійної перевірки з інших органів. До таких обліків належать: картотеки слідів рук (слідотеки); дактилоскопічні картотеки на осіб, які взяті міліцією на облік; кулегільзотеки; колекції слідів знарядь злому. При необхідності можуть комплектуватися обліки інших речових доказів (слідів), вилучених при огляді місця події. Рекомендується створити колекцію підроблених рецептів на одержання наркотичних і сильнодійних лікарських засобів.

На регіональному рівні утворюються необхідні інформаційно- довідкові колекції. При необхідності можуть створюватися місцеві обліки.

Місцеві обліки ведуться у відділах, відділеннях, групах НДЕКЦ, які обслуговують міськрайліноргани, і комплектуються об’єктами, як і регіональні обліки, по злочинах, вчинених на території обслуговування райвідділів МВС.

Особливе місце в системі обліків належить обліку осіб, засуджених за вчинення злочинів. Цей вид обліку проводиться у двох формах: дактилоскопічному і алфавітному.

Дактилоскопічний облік здійснюється за допомогою дактилоскопічних карт, які містять пальцеві відбитки кожної руки певної особи. Дактилокарти заповнюються у 3-х примірниках, якщо вони підлягають обліку в центральній дактилокартотеці, або у 2-х примірниках, якщо особа підлягає обліку тільки в регіональній і місцевій дактилокартотеках.

Дактилокарта на особу заповнюється на бланку встановленого зразка, де у відповідних графах фіксуються такі відомості: стать; прізвище, ім’я та по-батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; дактилоскопічна формула за 10-пальцевою системою; основні та контрольні відбитки пальців; підпис особи; дата проведення дактилоскопіювання; орган, де відбулося дактилоскопіюван- ня; підстава для дактилоскопіювання; відбитки долонь; прикмети особи, яка реєструється; прізвище і підпис працівника, який заповнював дактилокарту.

Систематизація дактилокарт проводиться за допомогою використання спеціальної дактилоскопічної формули - це формула 10-паль- цевої системи реєстрації, що записується в правому верхньому куті лицьового боку дактилокарти; має вигляд двох простих дробів: перша іменується основною частиною формули, друга - додатковою. Чисельник основної частини формули являє собою суму умовних цифрових позначень тільки завиткових візерунків парних пальців рук із додаванням одиниці, а знаменник - суму позначень завиткових візерунків непарних пальців із додаванням одиниці. Одиниця завжди додається до суми чисел завиткових візерунків до численника і знаменника для того, щоб забезпечити розміщення у обліку дактилокарт людини, у якій нема завиткових візерунків на нігтьових фалангах пальців рук. Парні й непарні пальці визначають, переходячи від великого пальця правої руки до мізинця лівої. Для цифрових позначень усі пальці розподіляються на пари. Відповідним парам присвоюються такі цифрові позначення: великий і вказівний пальці правої руки - 16; середній і безіменний правої руки - 8; мізинець правої і великий лівої руки - 4; вказівний і середній лівої - 2; безіменний і мізинець лівої - 1.

Додаткова частина формули являє собою дріб, де в чисельнику є ряд цифрових позначень усіх візерунків пальців правої руки, які не сумуються, а в знаменнику - пальців лівої. Для виведення додаткової частини формули папілярний узор кожного пальця наділяється умовною цифрою від 1 до 9. Незалежно від пальця, на якому знаходиться, дуговий узор позначається цифрою 1, петльові радіальні - 2, петльо- ві ульнарні - 3, 4, 5 і 6, залежно від кількості ліній, пересічених центродельтовою лінією, на лінії відрахування; завиткові узори - 7, 8, 9, залежно від відносного положення дельт; відсутні пальці, а також узори пальців з пошкодженнями позначаються 0.

Дактилоскопіювання трупа має свої особливості. Фарбу з пластинки за допомогою гумового валика наносять на пальці, а потім прокочують кожний палець окремими квадратиками паперу, покладеними на сірникову коробку. Аркуші паперу з відбитками пальців наклеюються на відповідне місце дактилокарти. Контрольний відбиток не робиться.

Алфавітна реєстрація злочинців здійснюється у вигляді картотеки. У кожній картці відображаються біографічні дані, дактилоскопічна формула та відбиток папілярного візерунка вказівного пальця правої долоні. Таким чином, існує зв’язок між дактилоскопічним та алфавітним обліками.

Облік злочинців дозволяє встановити колишню судимість, що має значення для кваліфікації нового злочину, вчиненого раніше засудженим.

Крім того, цей облік іноді дозволяє встановити особу невідомого трупа, встановити невідомого злочинця за його слідами пальців рук, вилученими при огляді мічця вчинення злочину.

Регіональними є обліки невідомо зниклих людей та невпізнаних трупів, номерних речей (автомобілів, вогнепальної зброї та ін.).

<< | >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування:

 1. § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 2. Інформаційна економіка. Суперечності інформаційного суспільства
 3. Тема 7. Інформаційне суспільство й нові якості ноосфери
 4. Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування
 5. Тема 6. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів в окремих тактичних ситуаціях
 6. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 7. Тема 22. Розслідування шахрайства
 8. Тема 25. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності
 9. Тема 21. Розслідування корисливо-насильницьких злочинів
 10. Тема 28. Розслідування злочинів, пов'язаних із забрудненням довкілля
 11. Тема 23. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності
 12. Тема 26. Розслідування кримінальних пожеж
 13. Тема 27. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху