<<
>>

Тема 12. Тактика обшуку

• Поняття і завдання обшуку, їх види та учасники.

• Підготовка до обшуку. Психологічні аспекти обшуку. Тактика обшуку в приміщенні, на відкритій місцевості. Тактика проведення особистого і групового обшуку.

• Особливості фіксації результатів обшуку.

Обшук - слідча дія, що полягає в примусовому обслідуванні приміщень, місцевості й інших об’єктів, а також окремих громадян з метою виявлення і вилучення слідів, знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для кримінальної справи, яка розслідується, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб (ст. 234 КПК України).

Цілі обшуку:

• виявлення і вилучення предметів, що мають доказове значення (знарядь злочину; предметів, здобутих злочинним шляхом або на яких є сліди злочину; документів, які вказують на важливі для справи обставини, а також трупів);

• виявлення розшукуваних осіб і матеріалів, що полегшують їх розшук (фотографій, листів, щоденників);

• відшукання майна, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна.

Класифікація видів обшуку за:

• об’єктом: обшук приміщень, особистий обшук, обшук ділянок місцевості, обшук транспортних засобів;

• послідовністю проведення: первинний обшук, повторний обшук;

• часом: одночасний обшук, різночасний обшук.

Підготовка до проведення обшуку включає:

• збирання необхідних орієнтуючих відомостей;

• визначення часу обшуку;

• комплектування й інструктаж слідчо-оперативної групи;

• вживання заходів до забезпечення групи необхідними техніко- криміналістичними засобами, а також транспортом;

• складання плану проведення обшуку;

• винесення ухвали слідчого судді.

Розрізняють чотири стадії проведення обшуку:

• підготовча (попередня) полягає в прибутті слідчо-оперативної групи до місця обшуку, проникненні на об’єкт, що обшукується, і вжитті заходів, що забезпечують нормальний хід обшуку (зосередження осіб в одній кімнаті, заборона розмовляти між собою та пересуватися по приміщенню тощо);

• оглядова стадія полягає в обході приміщення або ділянки місцевості, предмета обшуку, під час якого слідчий безпосередньо ознайомлюється з обстановкою, намічає план обшуку, остаточно розподіляє обов’язки між учасниками, ухвалює рішення про використання технічних засобів;

• детальна стадія включає безпосередньо пошуки об’єктів, що цікавлять слідство;

• фіксація результатів обшуку полягає у складанні протоколу, планів і схем приміщень або ділянок місцевості, що обшукуються, користуванні фотографування і відеозапису як засобів фіксації.

До тактичних прийомів обшуку належать:

• послідовний і вибірковий методи дослідження;

• одиночний і груповий пошук;

• суцільний або частковий пошук;

• обстеження без порушення та з порушенням цілісності об’єктів, що перевіряються, якщо мешканець приміщення відмовляється відкрити предмети обстановки;

• метод порівняння однорідних предметів або ділянок.

Основним засобом фіксації ходу і результатів обшуку є протокол обшуку.

У протоколі детально викладаються відомості про знайдені предмети і місця їх виявлення. У тих випадках, коли вилучаються цінні папери, облігації, ощадкнижки, сертифікати, акредитиви, підлягаючі зберіганню свідоцтва, називаються реквізити цих документів.

При виявленні тайників описуються їх устрій і розміри.

У завершальній частині протоколу вказується, що було вилучено, як упаковано і чим опечатано, кому і що було передано на відповідальне зберігання.

Порядок обстеження при обшуку місця тайників можуть бути зафіксовані на плані і схемі. У необхідних випадках з цією самою метою використовують фотографування і відеозапис з фіксацією цих дій у протоколі обшуку.

<< | >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме Тема 12. Тактика обшуку:

 1. § 4. Тактика обшуку
 2. Тактика обшуку і виїмки
 3. Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
 4. Тема 11. Тактика огляду
 5. Тема 14. Тактика допиту
 6. § 3. Підготовка до обшуку
 7. Тема 13. Тактика слідчого експерименту
 8. Тема 15. Тактика пред'явлення для упізнання
 9. §1. Поняття і завдання обшуку
 10. § 1. Поняття та ознаки обшуку
 11. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 12. § 6. Фіксація результатів обшуку і виїмки
 13. §2. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку